ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 15-7-24 02:17:23
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ngành tư pháp Cà Mau với phương châm “vững kỷ cương, nghiêm kỷ luật”

Báo Cà Mau (CMO) Tiếp tục duy trì, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, phát huy ý thức trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, liêm chính với tinh thần phục vụ củng cố niềm tin cho người dân, doanh nghiệp vào sự lãnh đạo, quản lý, điều hành. Ðây là mục tiêu trọng tâm của ngành tư pháp tỉnh Cà Mau năm 2021.

Thực tế chỉ ra rằng, tình trạng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thực hiện đúng các quy định về chức trách, nhiệm vụ vẫn diễn ra. Hiện tượng này không còn là lời cảnh báo mà đã được “chỉ mặt đặt tên” một cách rõ ràng tại Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ”. Ðã nhận diện một trong những biểu hiện suy thoái đáng báo động của cán bộ, đảng viên hiện nay là: "Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Ðảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao". Cùng với đó là những hành vi ứng xử phản văn hoá, trái đạo đức, thậm chí nhũng nhiễu, gây khó dễ trong thi hành công vụ đã gây những bức xúc trong xã hội.

Ðây là hệ luỵ của tình trạng buông lỏng kỷ cương hành chính.

Vậy, tại sao pháp luật của chúng ta ngày càng nhiều, mà kỷ cương lại ngày càng lỏng lẻo? Rõ ràng, chưa có một nghiên cứu để có thể trả lời chính xác câu hỏi này. Tuy nhiên, một hệ thống pháp luật sẽ rất khó được thực thi nếu chất lượng của các quy phạm thấp hoặc quy định những điều nằm ngoài khả năng tuân thủ của người dân, hoặc là quy định những điều nằm ngoài khả năng áp đặt việc tuân thủ của chính quyền.

Mặt khác, việc tuân thủ pháp luật của cán bộ còn có biểu hiện cái sai không dám nhận, tìm cách né tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho khách quan; không dũng cảm chấp nhận thiếu sót, không xin lỗi khi mắc sai lầm, khuyết điểm, ngại va chạm, thấy sai không dám đấu tranh… là biểu hiện thường gặp hiện nay. Ðây là nguyên nhân làm giảm sút lòng tin với dân, là lực cản của sự phát triển. Một khi kỷ cương lỏng lẻo thì bộ máy hành chính rệu rã, hiệu quả quản lý, điều hành không cao và cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, gây bức xúc xã hội.

Chỉ thị 26-CT/TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp” đã nêu rõ: “Nhiều công việc nêu trong các chương trình hành động, nghị quyết của Chính phủ, các quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành khác chưa được triển khai đúng tiến độ, chưa bảo đảm chất lượng theo yêu cầu. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chưa được quan tâm đúng mức, việc phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời, chưa nghiêm’’.

Do vậy, siết chặt kỷ cương hành chính, kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác... là yêu cầu cấp bách, đòi hỏi mang tính tất yếu để làm cho bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả nhất cũng là mong muốn của Nhân dân. Siết chặt kỷ cương, đây cũng là yêu cầu và mục tiêu được ngành tư pháp Cà Mau hướng tới năm 2021 để phát huy ý thức trách nhiệm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ trong toàn ngành.

Chuyên viên Trung tâm Dịch vụ Ðấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau hướng dẫn khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản.

Muốn thiết lập trật tự kỷ cương, trước hết ngành tư pháp cần đổi mới hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) theo hướng đảm bảo mục tiêu hoàn thiện hệ thống văn bản QPPPL theo tinh thần cải cách thể chế, mỗi thể chế được ban hành phải là loại khuôn mẫu cho các hành vi được pháp luật điều chỉnh. Khuôn mẫu hành vi này có thể tạo ra sự hợp lý và hiệu quả, nhưng cũng có thể gây ra sự rối loạn và ách tắc nếu như quá trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL chưa nhận diện được điều này để sáng tạo ra các QPPL vừa bảo đảm hiệu quả, vừa bảo đảm sự hài hoà và công lý. Tuy nhiên, xây dựng được một hệ thống các quy phạm pháp luật tốt mới chỉ là một nửa của vấn đề, một nửa còn lại chính là khả năng thực thi các QPPL đó.

Ðiều này cho thấy, ý thức chấp hành pháp luật của chúng ta nói chung còn rất hạn chế. Khi thiếu ý thức pháp luật thì gần như không thể xác lập được kỷ cương trong khi nguồn lực không đủ để bảo đảm việc phát hiện và xử lý vi phạm mọi lúc, mọi nơi. Như vậy, giáo dục ý thức pháp luật là cách làm quan trọng của việc bảo đảm kỷ cương, phải là công việc thường xuyên của nhà trường, các cơ quan truyền thông và các tổ chức xã hội. Ngoài ra, sự nêu gương của các cơ quan công quyền là rất quan trọng, thông qua việc chấp hành pháp luật một cách nghiêm chỉnh nhất trước khi đòi hỏi người dân phải làm như vậy. Ngoài ra, cũng cần phải được phân định rõ ràng thành 2 loại: loại làm chính sách, pháp luật và loại thực thi chính sách, pháp luật. Năng lực của các cơ quan này là khác nhau khi năng lực thực thi pháp luật là đòi hỏi bắt buộc đối với các cơ quan thực thi pháp luật phải có đủ cả năng lực tuân thủ (những quy phạm mà pháp luật áp đặt cho các cơ quan Nhà nước) và năng lực áp đặt sự tuân thủ. Một kế hoạch bài bản để xây dựng và nâng cao năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật là rất cần thiết cho việc bảo đảm kỷ cương.

Vì vậy, mục tiêu hoàn thiện thể chế, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật của ngành tư pháp trong năm 2021 cần được tập trung nghiên cứu. Xác định mục tiêu, định hướng và đổi mới tư duy tiếp cận, sáng tạo trong hoạt động này để duy trì, giữ vững kỷ cương, kỷ luật nền hành chính. Vai trò của ngành tư pháp phải là trung tâm, tác động trực tiếp đến xây dựng, hoàn thiện thể chế và đưa pháp luật vào cuộc sống./.

 

Phạm Quốc Sử (Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau)

Yếu tố tiên quyết cho bầu cử thành công

(CMO) Hiệp thương nhân sự cho công tác bầu cử là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, có vai trò tiên quyết cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã được các cấp, các ngành huyện Năm Căn khẩn trương chỉ đạo thực hiện và hoàn thành trước thời gian, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định.

Xử lý nghiêm đơn vị gây ô nhiễm môi trường

(CMO) Ngày 30/3/2021, báo Cà Mau đăng bài viết "Dân nói xả thải, công ty nói nước mưa" phản ánh người dân bức xúc việc dòng nước đen bốc mùi hôi thối chảy ra kênh xáng Cà Mau - Bạc Liêu từ cống nước xả của Công ty TNHH Thuỷ sản Phú Cường - Kiên Cường.

Ngành tư pháp Cà Mau với phương châm “vững kỷ cương, nghiêm kỷ luật”

(CMO) Tiếp tục duy trì, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, phát huy ý thức trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, liêm chính với tinh thần phục vụ củng cố niềm tin cho người dân, doanh nghiệp vào sự lãnh đạo, quản lý, điều hành. Ðây là mục tiêu trọng tâm của ngành tư pháp tỉnh Cà Mau năm 2021.

Dân nói xả thải, công ty nói nước mưa

(CMO) Chiều 23/3, trao đổi với phóng viên báo Cà Mau về vấn đề người dân phản ảnh Công ty TNHH thuỷ sản Phú Cường - Kiên Cường (ấp Cây Trâm, xã Ðịnh Bình, TP Cà Mau) xả thải gây xáo trộn cuộc sống, ông Lê Triệu Vĩnh, Phó giám đốc Công ty TNHH thuỷ sản Phú Cường - Kiên Cường cho biết: “Việc người dân phản ánh dòng nước đen ngòm chảy từ ống xả nước phía trước nhà máy ra kênh xáng Cà Mau - Bạc Liêu là có".

Công khai, minh bạch trong hoạt động tiếp dân

(CMO) Huyện Ðầm Dơi luôn chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xem đây là nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sạt lở đất ngày càng nghiêm trọng

(CMO) Tình hình sạt lở đất trên địa bàn thị trấn Năm Căn nói riêng, huyện Năm Căn nói chung đang diễn biến hết sức phức tạp và ngày càng nghiêm trọng. Bước vào mùa mưa năm nay đã xảy ra hàng chục vụ sạt lở đất, làm thiệt hại nhiều tài sản của người dân.

Dạy con kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục

(CMO) Cùng đoàn công tác Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), thăm Làng SOS Cà Mau hôm 17/7, bà Phan Lan Hương, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quyền trẻ em, trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tư vấn viên Tổng đài 111 (tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em, thuộc Cục Trẻ em) trao đổi với phóng viên báo Cà Mau cùng những bạn trẻ công tác Đoàn nhiều vấn đề liên quan đến trẻ em, trong đó có việc dạy con kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục.

Cho mượn đất 3 đời chưa đòi được

(CMO) Như báo Cà Mau đã từng phản ánh sự vụ gia đình 3 đời đòi đất. Đó là trường hợp của ông Dương Văn Đen, năm 2015 thừa uỷ quyền của cha ruột mình là ông Dương Văn Niệm tiếp tục đệ đơn đòi lại phần đất 424 m2 mà trước đây ông nội ông Đen là ông Dương Công Danh cho người cháu họ mượn để ở.

Báo động tình trạng sử dụng điện thiếu an toàn

(CMO) Hiện nay, hầu hết các nhà thầu xây dựng đều sử dụng cối trộn bê-tông chạy bằng mô-tơ rất nhanh và tiện lợi, ít tốn nhân công. Tuy nhiên, tình trạng chủ quan, thiếu hiểu biết sử dụng điện không an toàn gây ra nhiều vụ thương vong đến mức báo động. Đặc biệt là đang bước vào mùa mưa bão, nên nguy cơ xảy ra tai nạn điện càng cao.

Sợ “mất đất”, chính quyền xã không cho dân xây kè chống sạt lở

(CMO) Như báo Cà Mau đã phản ánh “Nhùng nhằng chuyện cấp phép xây bờ kè” vào tháng 9/2018. Đó là câu chuyện hy hữu của bà Nguyễn Thị Diệu, ấp Cái Nước Biển, xã Phú Tân, huyện Phú Tân nhiều lần xin ý kiến Chủ tịch UBND xã để làm bờ kè nhưng Chủ tịch UBND xã Phú Tân không đồng ý.