ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 11-12-23 12:18:46

Tăng tốc cải thiện DTI

Báo Cà Mau Xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, bằng nhiều giải pháp, các cấp, các ngành, địa phương đang nỗ lực nâng cao trách nhiệm và triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, góp phần cải thiện Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) của tỉnh.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), tính đến thời điểm này, trên cơ sở kết quả thực hiện các chỉ số thành phần chủ trì của các cơ quan, đơn vị, theo khảo sát đánh giá, điểm dự kiến Chỉ số DTI tỉnh Cà Mau năm 2023 đạt 801.91/1.000 điểm, tăng 333.04 điểm so với năm 2022.

Theo đó, trong số 8 chỉ số thành phần, chỉ số hiện tăng cao nhất là Hoạt động chính quyền số, tăng 105 điểm; Hoạt động xã hội số tăng 73 điểm; An toàn thông tin mạng tăng 43 điểm; tăng 30 điểm là Thể chế số; thấp nhất là Nhân lực số, tăng 13,7 điểm.

Xét theo 95 chỉ số thành phần, có 64 chỉ số thành phần đạt điểm tối đa, 3 chỉ số thành phần không có điểm và 28 chỉ số thành phần chưa đạt điểm tối đa.

Các ngân hàng đẩy nhanh quá trình số hoá để phục vụ chuyển đổi số nền kinh tế.

Nhiều khó khăn

Ông Trần Quốc Chính, Giám đốc Sở TT&TT, đánh giá: “Nhận thức về chuyển đổi số gần đây có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, mức độ quan tâm đến chuyển đổi số của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa cao. Ðiều này thể hiện qua các mục tiêu chuyển đổi số có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đạt tỷ lệ thấp. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức tại một số cơ quan, đơn vị chưa sâu sát, chưa đạt hiệu quả cao. Một số cán bộ, công chức, viên chức chưa nắm các nhiệm vụ chuyển đổi số của đơn vị, ngành, lĩnh vực; từ đó, chưa theo kịp yêu cầu chuyển đổi số”.

Về khó khăn trong cải thiện các chỉ số, có 8 chỉ số thành phần được đánh giá theo phương pháp Min - Max so sánh với các tỉnh, thành phố trong cả nước để tính điểm tối đa cho đơn vị có tỷ lệ cao nhất, sau đó giảm dần, nên các chỉ số được tính theo phương pháp này cũng khó đạt điểm hoặc điểm tối đa.

Việc đánh giá các chỉ số thành phần dựa vào kết quả khảo sát đánh giá của bộ chuyên ngành và nhóm chuyên gia, ước thực hiện cuối năm để tính được các chỉ số: Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP (trong đó, phải xác định được giá trị tăng thêm của kinh tế số); Số lượng người dân biết kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông; Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử... Do đó, việc thống kê các chỉ số này gặp khó khăn.

Ông Chính nhìn nhận, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự được quan tâm, chú trọng đúng mức; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa được quyết liệt và trách nhiệm, thể hiện qua kết quả báo cáo thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực còn rất sơ sài, chưa bám sát các chỉ số thành phần được giao chủ trì... Chính vì vậy, cơ quan đầu mối tổng hợp phải trao đổi và đề nghị bổ sung lại, do đó, ảnh hưởng đến tiến độ công việc cũng như kết quả đánh giá của tỉnh.

“Một cái khó nữa, nguồn lực tham gia thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan chuyên trách Sở TT&TT còn ít, trong khi đó, với yêu cầu khối lượng công việc ngày càng nhiều, chất lượng và tiến độ đặt ra ngày càng cao”, ông Chính cho biết thêm.

Nhân viên Viettel Cà Mau hướng dẫn cài đặt các ứng dụng số cho người dân trên địa bàn TP Cà Mau.

Ông Trần Quốc Chính đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có chỉ số thành phần được giao chủ trì cần chủ động hơn trong công tác phối hợp cung cấp số liệu, cũng như tài liệu kiểm chứng đảm bảo kịp thời, chất lượng. Ðồng thời, rà soát lại hệ thống thông tin quản lý của các cơ quan, đơn vị, bảo đảm được phê duyệt cấp độ an toàn thông tin.

Ðược biết, hiện nay vẫn còn các mục tiêu thực hiện chuyển đổi số chưa đo lường được, chưa rõ cách thức đánh giá, chấm điểm, như Tỷ lệ doanh nghiệp SMEs tiếp cận nền tảng chuyển đổi số; Tỷ lệ kinh tế số trong GRDP... (do Bộ TT&TT cung cấp số liệu cuối năm). Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị Sở TT&TT chủ động liên hệ làm việc với Bộ TT&TT để nắm cách thức đánh giá, đo lường, nhất là các tiêu chí liên quan đến Chỉ số DTI, phát triển hạ tầng số của tỉnh.

Về cải thiện và nâng cao Chỉ số DTI tỉnh Cà Mau, trên cơ sở dự kiến điểm DTI năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở TT&TT chủ động đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị cải thiện các điểm số đạt thấp và chưa đạt, đồng thời rà soát kỹ các tài liệu kiểm chứng và duy trì các chỉ số đã đạt điểm tối đa.

Ðồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh triển khai phát triển hạ tầng số tỉnh Cà Mau giai đoạn 2023-2025; lưu ý việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp và thúc đẩy các nền tảng số dùng chung. Tiếp tục rà soát, cập nhật tiến độ, báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu thuộc nhiệm vụ của địa phương về chuyển đổi số năm 2023, các nội dung tại bản cam kết thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Ðề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" và chuyển đổi số tỉnh Cà Mau, góp phần nâng cao DTI./.

 

Hồng Nhung

 

Giúp người dân hoà vào dòng chảy số

Toàn huyện Năm Căn hiện có hơn 5.400 đoàn viên, thanh niên (ÐVTN). Phát huy tinh thần xung kích, tiên phong, tình nguyện của tuổi trẻ, đã qua, ÐVTN tham gia tích cực công tác chuyển đổi số (CÐS) tại địa phương.

Tăng tốc cải thiện DTI

Xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, bằng nhiều giải pháp, các cấp, các ngành, địa phương đang nỗ lực nâng cao trách nhiệm và triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, góp phần cải thiện Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) của tỉnh.

Thanh niên năng động tham gia chuyển đổi số

Hưởng ứng chủ đề năm 2023: "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Ðoàn”, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Tân đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục; tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) và có nhiều giải pháp tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Ðoàn.

Ứng dụng công nghệ kiểm soát hoá đơn điện tử

“Một trong những vấn đề nhức nhối hiện nay là việc buôn bán hoá đơn điện tử (HÐÐT). Sự phát triển nhanh của kinh tế số đã phát sinh đối tượng tội phạm công nghệ cao chuyên làm giả, công khai bán HÐÐT trên mạng xã hội Facebook, Zalo..., thậm chí giả danh cán bộ, nhân viên thuế để lừa đảo. Do đó, ngành thuế đã và đang đẩy mạnh nhiều giải pháp kiểm soát tình trạng này, trong đó hướng đến ứng dụng điện tử và trí tuệ nhân tạo”, ông Nguyễn Văn Bé, Phó cục trưởng Cục Thuế, chia sẻ về tình hình sử dụng HÐÐT hiện nay.

Công nghệ 3D - Số hoá điểm du lịch

Thời nay, Internet được coi là một trong những công cụ hữu dụng nhất để quảng bá du lịch, hỗ trợ du khách trong quá trình khám phá các địa điểm du lịch.

Ðảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống” dữ liệu nhân sự

Tính đến hết tháng 10/2023, toàn tỉnh có 28.350 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của 829 cơ quan, đơn vị trên phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC của tỉnh đã được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về CBCCVC, đạt 100% (bao gồm hồ sơ nghỉ việc, nghỉ hưu; hồ sơ trùng lắp giữa số chứng minh Nhân dân và số căn cước công dân).

Hướng tới “xã chuyển đổi số”

“Thị trấn đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến người dân thông qua các tổ công nghệ số cộng đồng. Bước đầu gặp khó do việc tiếp cận công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế. Chính vì vậy, thị trấn đã ký kết phối hợp lâu dài với các nhà mạng trong công tác chuyển đổi số, cụ thể là thanh toán không dùng tiền mặt”, ông Huỳnh Thanh Ðảm, Chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, bộc bạch.

Gỡ khó cho chứng thực bản sao điện tử

Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính đối với giấy tờ, văn bản (chứng thực bản sao điện tử) là dịch vụ công cung cấp mức độ dịch vụ trực tuyến một phần và được thực hiện thông qua bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

Từng bước số hoá hồ sơ lĩnh vực đất đai

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên lĩnh vực đất đai, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Phát triển tiêu dùng số

Phát triển tiêu dùng số là một tiêu chí quan trọng hàng đầu để xây dựng nền kinh tế số. Hưởng ứng các hoạt động Ngày chuyển đổi số quốc gia, với chủ đề Tháng tiêu dùng số năm 2023, UBND TP Cà Mau và các xã phường triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển tiêu dùng số.