ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 14-7-24 18:40:41
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chào mừng Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thới Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Bám sát, cụ thể hoá từng nhóm nhiệm vụ

Báo Cà Mau Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn so với dự báo, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Thới Bình tập trung, bám sát, cụ thể hoá, triển khai thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Ðại hội Ðại biểu MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019-2024 và các nhiệm vụ phát sinh, đạt kết quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ðảng bộ huyện.

Theo đánh giá của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thới Bình, trong những năm qua, phương thức, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động được các tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng, nhất là nâng cao chất lượng các cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Cùng với đó, công tác tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền, thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội được Uỷ ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở chú trọng, tích luỹ thêm kinh nghiệm, nhất là thông qua giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Dân chủ cơ sở tiếp tục được phát huy, mở rộng; vai trò Mặt trận ngày càng có uy tín trong cộng đồng dân cư và được nâng lên trong hệ thống chính trị.

Việc chủ động xây dựng, tuân thủ thực hiện các quy chế hoạt động, các quy định trong nội bộ Mặt trận; thực hiện Quy chế phối hợp giữa HÐND-UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, các cơ quan chức năng và các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ. Từ đó, việc nắm bắt chủ trương, phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngày càng thuận lợi.

Ông Nguyễn Hoàng Lượng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, cho biết: “Ðược sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của Huyện uỷ, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, cùng các tầng lớp Nhân dân đoàn kết nhất trí, chung sức, đồng lòng, hăng hái thi đua đẩy mạnh lao động, phát triển sản xuất, kinh doanh. Các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới... được Nhân dân đồng tình, tích cực hưởng ứng; kinh tế hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã phát triển, nhiều tấm gương làm kinh tế giỏi, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Từ kết quả trên đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên”.

Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện những mô hình hay và hiệu quả, trong đó có phát triển diện tích nuôi tôm càng xanh, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024, Uỷ ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến các xã, thị trấn, các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, vận động tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; phong trào thi đua “Ðoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; vận động quỹ "Vì người nghèo", quỹ Cứu trợ, quỹ Phòng chống dịch Covid-19 và các chương trình an sinh xã hội; các phong trào thi đua yêu nước. Theo đó, kết quả được trên 72 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm, tăng 20 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,76% (năm 2019) xuống còn 1,9% (năm 2023).

Ông Nguyễn Hoàng Lượng thay mặt Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, trao hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn xã Biển Bạch, năm 2023.

Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện và nâng cao, bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới; quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy trong giám sát, góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền. Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện những mô hình hay như: phát triển sản phẩm OCOP, mô hình lúa - tôm (trong đó có tôm càng xanh), sản xuất lúa sạch, lúa hữu cơ, rau sạch; mô hình chăn nuôi các loài có giá trị kinh tế cao. Ðịa phương kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến.

Với sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, nhiều đối tượng bảo trợ trên địa bàn huyện Thới Bình được nhận những phần quà ấm áp tình người. (Trong ảnh: Ðại diện Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn (Xi măng Sài Gòn) trao quà cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt tại xã Trí Phải dịp tết Nguyên đán 2024).

Các hoạt động đối thoại trực tiếp của lãnh đạo huyện với Nhân dân cùng với việc tổ chức Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm đã góp phần động viên, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Ðảng; mối quan hệ giữa cấp uỷ đảng, chính quyền và Nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết; khối đại đoàn kết các dân tộc được phát huy.

“Những năm qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện thực hiện tốt vai trò trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ trì và tham gia các hoạt động giám sát đối với chính quyền địa phương. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đạt được một số kết quả nhất định, đã thành lập 215 ban, tổ chức giám sát 375 cuộc, với hơn 285 công trình, trong đó có giám sát công trình đường cao tốc Bắc - Nam (đoạn Hậu Giang - Cà Mau) qua huyện Thới Bình và tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân”, ông Lượng cho biết thêm.

Cùng với đó, đối với việc thực hiện nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn, trong đó nổi bật là tham gia phòng chống dịch Covid-19, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành các văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, phân phối, cấp phát kịp thời đến các đối tượng cần hỗ trợ với tổng số tiền, hàng hoá, vật chất quy thành tiền gần 10 tỷ đồng. Thường xuyên hướng dẫn, tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Thông qua vận động, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện trao hỗ trợ tiền và nhu yếu phẩm cho các bếp ăn tình thương tại xã Tân Phú trong cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, năm 2021.

“Từ những việc làm kịp thời, thiết thực, hiệu quả của MTTQ và các tổ chức thành viên, đã góp phần quan trọng cùng với cấp uỷ đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần thiết thực hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội”, ông Nguyễn Hoàng Lượng chia sẻ về thời điểm phòng, chống dịch Covid-19 đã qua. 

Nhận định trong thời gian tới, tình hình đất nước tiếp tục đổi mới và hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội trong nước và của huyện, song cũng còn những khó khăn đan xen như: các thị trường xuất - nhập khẩu tiếp tục khó khăn; kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ... có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp. Ông Lượng nhấn mạnh: "Những vấn đề trên sẽ tác động không nhỏ đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, đòi hỏi MTTQ từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục khắc phục những hạn chế; kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, hoá giải những khó khăn, thách thức; nỗ lực hơn nữa để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra thời gian tới”./.

 

Văn Ðum

 

UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá X

Thực hiện yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 109/BC-HĐND ngày 29/6/2024 về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá X, UBND tỉnh trả lời như sau:

Phát huy dân chủ gắn với tăng cường trách nhiệm của cấp uỷ và người đứng đầu

Chiều 9/7, Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân Chính Đảng tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024.

Khi nghị quyết đi vào cuộc sống

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, một trong những kết quả nổi bật mà huyện U Minh đạt được những năm qua là công tác giảm nghèo. Ðặc biệt, với 2 nghị quyết Chuyên đề số 04 và 07 của Huyện uỷ đi vào cuộc sống, đã đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo của địa phương.

Kiên trì, kiên quyết trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 8/7, đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết bảo vệ Ðảng, bảo vệ chế độ

Thời gian qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết số 43-NQ/TW (Nghị quyết số 43), ngày 24/11/2023, của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khoá XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, đã tiếp tục kế thừa, khẳng định đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, mở rộng đối ngoại.

Ðóng góp tích cực của hội viên danh dự

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cà Mau và các hội cơ sở đã triển khai tốt công tác kết nạp hội viên danh dự, qua đó góp phần mở rộng, phát triển các hoạt động công tác phụ nữ.

Dọc chiều dài kinh Chống Mỹ

Kinh Chống Mỹ ở xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, được đào bằng sức người, phục vụ kháng chiến từ thời chống Pháp vào năm 1949-1950, chiều dài gần 6 km, từ kinh Ðòn Dong, qua cuối Kinh Tư, qua đầu kênh Sáu Thước, xuyên qua Hào Sai, Ðộc Lập, Trảng Cò, Kinh Cũ, xuyên bờ Bắc Kinh Cũ ra tới xóm Kinh Cùng...

“Bố Phượng” - Người truyền lửa cho thế hệ trẻ

Ở Khóm 3, Phường 6, TP Cà Mau, nhiều người dân địa phương và các đảng viên Chi bộ Khóm 3, thường gọi ông Dương Xuân Phượng là “bố Phượng” với tình cảm thân thương, trìu mến. Bằng tình cảm, trách nhiệm và tâm huyết của người đảng viên, “bố Phượng” đã truyền cho nhiều đảng viên và thế hệ trẻ ngọn lửa nhiệt huyết cống hiến và trưởng thành.

Ðiểm sáng phát triển đảng viên

Ðến giữa tháng 6, huyện Ðầm Dơi kết nạp 185/185 đảng viên, là đảng bộ đầu tiên trong tỉnh hoàn thành nhiệm vụ kết nạp Ðảng năm 2024. Chia sẻ về kết quả này, ông Ðỗ Thanh Hài, Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ, khẳng định: “Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng tổ chức đảng vững mạnh. Huyện luôn chủ động, đổi mới công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, cũng như đảm bảo chất lượng đảng viên mới”.

Kịp thời nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo, đảm bảo yên dân

Chiều 2/7, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị chuyên đề thực hiện Quy chế dân chủ của hệ thống chính trị về công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước theo Quyết định 322 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và sơ kết 6 tháng công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, Kế hoạch số 09 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ.