Đại biểu Lê Thanh Vân, Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau: Cần nâng cao hiệu quả giám sát giải quyết kiến nghị cử tri

Đại biểu Lê Thanh Vân, Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau: Cần nâng cao hiệu quả giám sát giải quyết kiến nghị cử tri

Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các vị đại biểu Quốc hội, đã có hơn 99% kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã được giải quyết, trả lời.

Thẩm tra nhiều nội dung quan trọng trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Cà Mau khoá X

Thẩm tra nhiều nội dung quan trọng trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Cà Mau khoá X

Ngày 26/9, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Cà Mau chủ trì Hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá X với nhiều dự thảo Nghị quyết quan trọng thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách của tỉnh. Do khối lượng văn bản gồm 11 dự thảo Nghị quyết, có sức tác động lớn đến kinh tế - xã hội tỉnh nhà nên Hội nghị dành thời gian 2 ngày cho công tác thẩm tra, thảo luận, cho ý kiến.

  • 1
  • 1