ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 22-7-24 22:05:31
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Giám sát việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác

Báo Cà Mau Sáng 3/5, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Đầm Dơi. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo Ban Văn hoá – Xã hội, Ban Kinh tế ngân sách, lãnh đạo một số sở, ngành.

Theo đó đoàn tập trung giám sát tình hình và kết quả chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác.

Ông Nguyễn Sơn Ca, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị huyện quan tâm hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi vị trí công tác sao cho chặt chẽ, đúng quy định.

Trên cơ sở danh mục vị trí công tác định kỳ phải chuyển đổi theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ và các quy định có liên quan, từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2023, UBND huyện Đầm Dơi đã xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác cho 6 vị trí, với 104 người. Hiện tại còn 4 trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, do nuôi con nhỏ và đang điều trị bệnh.

Trong quá trình thực hiện, huyện gặp khó khăn một số công chức, viên chức quá trình công tác tại đơn vị được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc được đang là uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ cấp xã hoặc là đại biểu HĐND cấp xã nhưng khi thực hiện chuyển đổi vị trí công tác qua đơn vị khác thì đơn vị công tác cũ thường đưa ra khỏi quy hoạch, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phấn đấu, phát triển của công chức, viên chức. Bên cạnh đó đa số công chức, viên chức khi tham gia công tác thường dự tuyển tại địa phương thường trú lâu năm nên khi chuyển công tác qua đơn vị khác ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân, gia đình của công chức, viên chức như điều kiện đi lại, ăn ở...

Ông Phạm Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND huyện, cho biết, sau giám sát, huyện sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của đoàn đặt ra, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển vị trí công tác thời gian tới.

Tại buổi giám sát, các đồng chí trong đoàn quan tâm đến việc chuyển đổi cán bộ, công chức, viên chức có phù hợp với vị trí việc làm của cán bộ, công chức; hiệu quả công việc sau khi chuyển đổi; tính công khai minh bạch, công tác quán triệt, triển khai, sự đồng thuận của cán bộ, công chức; việc kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi công tác cũng như chính sách đãi ngộ công chức, viên chức...

Ông Nguyễn Sơn Ca, Trưởng ban Pháp chế,cho biết, đây là lĩnh vực có nhiều văn bản chi phối, liên quan đến con người, nên rất nhạy cảm, đề nghị huyện quan tâm hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc chuyển đổi vị trí công tác sao cho chặt chẽ, đúng quy định, nhằm thực hiện tốt mục tiêu phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, yêu cầu huyện tiếp tục cập nhật, rà soát lại từng trường hợp chuyển đổi để làm rõ thông tin đoàn đặt ra. Cần đánh giá hiệu quả công tác của công chức, viên chức sau khi chuyển đổi vị trí công tác.

Lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Đầm Dơi báo cáo kết quả thực hiện, khó khăn trong chuyển đổi vị trí công tác.

“Mục đích của giám sát nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện quy định của pháp luật trong công tác chuyển đổi vị trí tại cơ quan, đơn vị. Sau giám sát, Ban kịp thời đề xuất, kiến nghị cơ quan thẩm quyền có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế liên quan, để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác trên địa bàn tỉnh”, ông Nguyễn Sơn Ca nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, Ban Pháp chế sẽ giám sát trực tiếp đối với các đơn vị UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh; các sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; huyện Thới Bình và huyện Đầm Dơi. Giám sát gián tiếp thông qua báo cáo của các sở: Công Thương, Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện: Cái Nước, Ngọc Hiển, Năm Căn, Phú Tân, Trần Văn Thời, U Minh và TP Cà Mau./.

Mộng Thường

 

Ghi nhận nhiều ý kiến về các chính sách an sinh xã hội

Ngày 19/7, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá X, tại một số địa phương trong tỉnh.

Tháng 8/2025 sẽ hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Cà Mau

Sáng 18/7, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục có tiếp xúc cử tri tại một số địa phương trong tỉnh sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá X.

Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khoá XV

Sau kỳ hợp thứ 7, Quốc hội khoá XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tô quốc Việt Nam tỉnh tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, thông tin kết quả kỳ họp và ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri ở các địa phương trong tỉnh.

Cử tri Năm Căn quan tâm nhiều đến xây dựng hạ tầng giao thông

Sáng 16/7, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị trấn Năm Căn và xã Lâm Hải, huyện năm Căn.

UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá X

Thực hiện yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 109/BC-HĐND ngày 29/6/2024 về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá X, UBND tỉnh trả lời như sau:

Khẳng định vai trò của cơ quan dân cử

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, hoạt động của HÐND huyện Trần Văn Thời ngày càng đi vào hiệu quả, thực chất. Vai trò của đại biểu HÐND được phát huy, đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị và đời sống xã hội. Hoạt động của thường trực, các ban, tổ đại biểu HÐND huyện tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng; các nghị quyết ban hành đã góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Lựa chọn đúng, trúng nội dung giám sát

Giám sát là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của HÐND. Ðể hoạt động này thật sự phát huy hiệu quả, thời gian qua, Thường trực và các ban HÐND tỉnh lựa chọn vấn đề giám sát, khảo sát từ các lĩnh vực bức xúc, nhiều người dân quan tâm, từ đó phân tích, làm rõ, đi đến tận cùng vấn đề và tái giám sát cả những kết luận của các cuộc giám sát trước đó.

Ðộng lực cho người công tác ở cơ sở

Trước đây, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri ở cơ sở, các Tổ đại biểu HÐND tỉnh đã ghi nhận rất nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm được quy định tại Nghị quyết số 25/2019/NQ-HÐND, ngày 6/12/2019, của HÐND tỉnh (Nghị quyết 25). Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, với mức hỗ trợ còn hạn chế, khó đảm bảo để người làm công tác ở ấp, khóm duy trì hoạt động và gắn bó lâu dài.

Giám sát việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác

Sáng 3/5, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Đầm Dơi. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo Ban Văn hoá – Xã hội, Ban Kinh tế ngân sách, lãnh đạo một số sở, ngành.

Cử tri tin tưởng cơ quan dân cử

Những năm qua, HÐND huyện Phú Tân tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT), phối hợp giải quyết nhiều vấn đề cử tri phản ánh ở cơ sở, qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, đời sống người dân.