ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 22-7-24 21:47:31
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đảm bảo cho Hội LHPN các cấp tham gia vào hoạt động quản lý Nhà nước

Báo Cà Mau Chiều ngày 3/6, Đoàn công tác do bà Trần Thị Kiều Yến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, làm trưởng đoàn có buổi giám sát trách nhiệm của UBND các cấp trong việc đảm bảo cho Hội LHPN tham gia vào hoạt động quản lý Nhà nước theo Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ, tại huyện Năm Căn.

Tại buổi giám sát, bà Hồ Thị Út Lùng, Chủ tịch Hội LHPN huyện Năm Căn, cho biết: “Từ khi thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP, công tác phối hợp giữa UBND với Hội LHPN từng bước được nâng lên trên nguyên tắc tạo điều kiện để cùng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật. Chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, phương tiện để Hội LHPN tham gia quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em; kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phụ nữ, trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới. Các cấp Hội LHPN đã từng bước nâng cao vị trí, vai trò trong tham gia quản lý Nhà nước; chủ động nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các giải pháp liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Tham gia đoàn giám sát có ông Trần Bửu Nhân, Phó giám đốc Sở Nội vụ, đại diện các phòng chức năng huyện, đại diện lãnh đạo UBND các xã ,thị trấn huyện Năn Căn.

 Chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tạo điều kiện, hỗ trợ cho các cấp Hội phát huy vai trò, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong hoạt động các phong trào như: phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cấp kinh phí và phương tiện làm việc, chế độ phụ cấp đối với cán bộ Hội ở cơ sở; tổ chức sản xuất, dịch vụ, hỗ trợ phụ nữ giải quyết những vấn đề xã hội liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, trẻ em, vì sự tiến bộ và bình đẳng giới của phụ nữ theo quy định của pháp luật. Tạo điều kiện thuận lợi cho Hội LHPN cùng cấp thực hiện chức năng, kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng cán bộ, huyện đã quan tâm, chú trọng bố trí tỷ lệ cán bộ nữ phù hợp để giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý, ứng cử đại biểu HĐND các cấp (hiện tại có 6/32 nữ là cán bộ chủ chốt cấp huyện, 2/23 nữ là chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã; 11/30 nữ là đại biểu HĐND huyện, đạt 36,66%; 48/187 nữ là đại biểu HĐND các xã, thị trấn Năm Căn, nhiệm kỳ 2021-2026, đạt 25,67%).

Ông Võ Văn Hành, Phó chủ tịch UBND huyện Năm Căn, cho biết, huyện luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các cấp Hội phụ nữ  phát huy vai trò và trách nhiệm của mình.

 Theo ông Võ Văn Hành, Phó chủ tịch UBND huyện Năm Căn, việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP đã làm chuyển biến nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền về vai trò của cấp Hội LHPN trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ đó, UBND các cấp đã quan tâm và tích cực phối hợp với tổ chức Hội cùng cấp trong thực hiện quản lý Nhà nước về các vấn đề liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. Theo đó, các cơ quan chuyên môn đã phối hợp với Hội LHPN cùng cấp tổ chức các hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nội dung tập trung và những vẫn đề có liên quan đến phụ nữ và trẻ em, tổ chức các lớp tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình... Đồng thời, cử đại diện lãnh đạo tham gia các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành, các đoàn kiểm tra, giám sát những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Thông qua hoạt động giám sát, các cấp hội đã có nhiều ý kiến, kiến nghị kịp thời với các ngành chức năng về những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em.

Bên cạnh những thuận lợi, còn những hạn chế là trong chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em của Hội LHPN cấp xã đôi lúc tính hiệu quả chưa cao; công tác tác phối hợp giữa chính quyền với Hội LHPN ở một số nơi chưa chặt chẽ. Điều kiện trang thiết bị làm việc của Hội LHPN ở cơ sở còn nhiều khó khăn, chưa đảm bảo với yêu cầu nhiệm được giao. Một số cán bộ Hội ở cơ sở còn hạn chế về năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ nên hiệu quả tuyên truyền, vận động chưa cao.

Bà Trần Thị Kiều Yến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, phát biểu tại buổi giám sát.

Phát biểu tại buổi giám sát, bà Trần Thị Kiều Yến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, chia sẻ: “Trong thời gian tới, mong huyện Năm Căn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia cơ cấu vào các vị trí cán bộ chủ chốt, lãnh đạo quản lý các cấp; lưu ý về chính sách yếu tố giới, lồng ghép giới trong hoạch định chính sách; xem xét nghiên cứu, cân nhắc, tạo cơ chế thoáng trong việc cấp kinh phí cho các cấp Hội phụ nữ hoạt động. Các cấp phụ nữ cần nâng cao tinh thần học tập, nâng cao trình độ học vấn, năng lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và đơn vị”.

Bà Trần Thị Kiều Yến cho biết thêm, buổi giám sát nhằm phát huy vai trò của Hội LHPN các cấp về đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại hạn chế, góp phần thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ và phát triển của cán bộ Hội LHPN trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Hội LHPN tỉnh đã giám sát nội dung này ở huyện Đầm Dơi và Phú Tân./.

Quỳnh Anh     

 

Tạo cơ hội để phụ nữ phát triển

"Trong công cuộc đổi mới đất nước, cấp uỷ, chính quyền các cấp trong huyện đã lãnh đạo, thực hiện tốt chủ trương, chính sách về công tác phụ nữ, thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ tiến bộ và bình đẳng, tạo cơ hội để phụ nữ phát triển. Với chức năng đại diện chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện có bước phát triển mới, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực", bà Nguyễn Việt Biên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thới Bình, cho biết.

Câu chuyện về những tấm lòng

Những năm chống Mỹ cứu nước, Nhân dân miền Bắc đã từng chắt chiu từng hạt muối, hạt gạo..., đóng góp máu xương cùng Nhân dân miền Nam chiến đấu chống đế quốc xâm lược, thống nhất đất nước như thế nào, đó là chuyện to tát tôi không có tham vọng kể tới. Tôi chỉ kể lại những câu chuyện nhỏ trong phạm vi học sinh miền Nam (HSMN) mà lúc ra Bắc, dẫu còn rất nhỏ, chúng tôi đã biết cảm nhận, biết ơn và trân quý suốt cuộc đời mình.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo luôn gần gũi và lắng nghe dân

Tôi là một trong những người làm báo may mắn vì đã có nhiều năm là phóng viên chuyên trách tháp tùng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, trong thời gian đồng chí là Chủ tịch Quốc hội và là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Quốc hội đi công tác trong và ngoài nước. Trong những chuyến đi tác nghiệp đó, tôi chứng kiến nhiều câu chuyện rất ấn tượng, đầy bất ngờ về người lãnh đạo luôn gần gũi nhân dân, lắng nhe ý kiến của nhân dân.

Tình cảm đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Bộ đội Cụ Hồ

Trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn có những chỉ đạo sâu sát, kịp thời tới cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh nổi bật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cùng nhìn lại một số hình ảnh nổi bật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp của Đảng và dân tộc.

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19-7-2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hưởng thọ 80 tuổi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Trọn một đời vì Đảng, vì dân

Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người chiến sĩ cộng sản, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh, một nhân cách lớn và nghĩa tình - đã ngừng đập vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19/7/2024, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng và chăm sóc sức khoẻ cán bộ

Chiều nay (19/7), Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Cuộc dịch chuyển lịch sử của 32.000 học sinh miền Nam ra đất Bắc

Việc thành lập hệ thống trường học sinh miền Nam trên đất Bắc là một chủ trương lớn, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng.

Ghi nhận nhiều ý kiến về các chính sách an sinh xã hội

Ngày 19/7, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá X, tại một số địa phương trong tỉnh.