ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 14-7-24 18:47:44
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lịch cúp điện Cà Mau tuần I tháng 7/2024

Báo Cà Mau Thông tin lịch cúp điện tại Cà Mau theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Nam tuần I tháng 7/2024.

Lịch cúp điện TP. Cà Mau

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
2/7/2024 từ 08h00 - 14h00 Ấp Tân Phong B Xã Hòa Thành TP Cà Mau. Sau 1FCO 476CM-7/55/39/31NR 1 pha Đồng Tranh tuyến 476CM Điện lực TP. Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện
2/7/2024 từ 08h00 - 12h00 Một phần khu Tái Định Cư Phường 4 TP Cà Mau. Sau CB trạm Lia 4-2, tuyến 477AX Phường 4 TP Cà Mau.     Điện lực TP. Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
2/7/2024 từ 11h00 - 15h00 Một phần khu Tái Định Cư Phường 4 TP Cà Mau. Sau CB trạm Lia 4-1, tuyến 477AX Phường 4 TP Cà Mau Điện lực TP. Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
3/7/2024 từ 08h00 - 12h00 Một phần Khu Tái Định Cư Phường 4 TP Cà Mau. Sau CB trạm Lia 4-3, tuyến 477AX Phường 4 TP Cà Mau.

Điện lực TP. Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
3/7/2024 từ 11h00 - 15h00 Một phần đường Nguyễn Thiện Năng Phường 4 TP Cà Mau. Sau CB trạm Cầu Chùa, tuyến 477AX Phường 4 TP Cà Mau. Điện lực TP. Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
4/7/2024 từ 08h00 - 10h00 Một phần đường Nguyễn Tất Thành Phường 8 TP Cà Mau. Sau FCO trạm: Nguyễn Tất Thành Tuyến 474CM Điện lực TP. Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
4/7/2024 từ 08h00 - 12h00 Một phần đường Nguyễn Thiện Năng Phường 4 TP Cà Mau. Sau CB trạm Rạch Chùa, tuyến 477AX Phường 4 TP Cà Mau Điện lực TP. Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
4/7/2024 từ 08h00 - 14h00 Một phần Xã Tắc Vân và một phần Xã Định Bình TP Cà Mau. Sau 1LBFCO 472CM-7/184/61 NR 1 pha Lung Rong tuyến 472CM Điện lực TP. Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện
4/7/2024 từ 11h00 - 15h00 Một phần đường Nguyễn Thiện Năng Phường 4 TP Cà Mau. Sau CB trạm Miếu Thần Minh, tuyến 477AX Phường 4 TP Cà Mau Điện lực TP. Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
4/7/2024 từ 11h00 - 14h00 Một phần đường Nguyễn Tất Thành Ấp bà Điều và một phần đường Kinh Đập Lung Dừa ấp Lung Dừa Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau. Sau FCO trạm: Năm Căn 6; Lung Dừa 2B Tuyến 475CM Điện lực TP. Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
5/7/2024 từ 08h00 - 13h00 Một phần Khu Tây Nam đường Ngô Quyền Phường 1 TP Cà Mau. Sau CB trạm Tây Nam Ngô Quyền, tuyến 474AX Phường 1 TP Cà Mau. Điện lực TP. Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
5/7/2024 từ 08h00 - 09h00 Một phần đường Nguyễn Ngọc Sanh Phường 6 TP Cà Mau. Sau FCO trạm: Nguyễn Ngọc Sanh Tuyến 474CM. Điện lực TP. Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
5/7/2024 từ 09h00 - 10h00 Một phần đường Lý Thường Kiệt và một phần hẻm Y Học Dự Phòng khóm 4 Phường 6 TP Cà Mau. Sau FCO trạm: Xa Cảng Tuyến 474CM. Điện lực TP. Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
5/7/2024 từ 10h00 - 11h00 Một phần đường Quang Trung khóm 5 Phường 5 TP Cà Mau. Sau FCO trạm: Quang Trung Tuyến 473CM. Điện lực TP. Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
5/7/2024 từ 12h00 - 15h00 Một phần Lý Bôn Phường 4 TP Cà Mau. Sau CB trạm Lia 5, tuyến 477AX Phường 4 TP Cà Mau Điện lực TP. Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
6/7/2024 từ 08h00 - 14h00 ấp Tân Hóa A, Tân Hóa, Hòa Trung xã Hòa Thành TP Cà Mau.. Sau 1FCO 477CM-7/91/54/13/22 NR 1 pha Hòa Trung tuyến 477CM. Điện lực TP. Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện
6/7/2024 từ 08h00 - 14h00 Ấp Cái Su, Xã Hòa Tân, TP Cà Mau. Sau 1FCO 477CM-7A/91/79 NR 1 pha Cái Su tuyến 477CM. Điện lực TP. Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện
6/7/2024 từ 08h00 - 14h00 Một phần ấp Bùng Binh 1, ấp Xóm Chùa Xã Hòa Tân TP Cà Mau. Sau 1FCO 477CM-7B/91/79 NR 1 pha Sáu Vinh tuyến 477CM. Điện lực TP. Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện
6/7/2024 từ 08h00 - 12h00 Một phần đường Lê Hồng Phong khóm 7 Phường 8 và một phần ấp Thành Điền Xã Lý Văn Lâm, một phần Xã Hòa Tân, một phần Xã Hòa Thành, một phần Xã Định Bình TP Cà Mau. Sau MC tuyến 472CM-477CM trạm 110KV Cà Mau. Điện lực TP. Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện huyện Năm Căn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
2/7/2024 từ 08h00 - 14h00 Một phần ấp 4, xã Hàng Vịnh - huyện Năm Căn Điện lực Năm Căn Bảo trì, sửa chữa lưới điện
2/7/2024 từ 09h00 - 15h00 Một phần ấp 4, xã Hiệp Tùng - huyện Năm Căn Điện lực Năm Căn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
3/7/2024 từ 09h00 - 15h00 Một phần xã Đất Mới - huyện Năm Căn Điện lực Năm Căn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
3/7/2024 từ 09h00 - 15h00 Một phần xã Tam Giang, toàn bộ xã Tam Giang Đông - huyện Năm Căn. Điện lực Năm Căn Bảo trì, sửa chữa lưới điện
4/7/2024 từ 09h00 - 15h00 Một phần ấp Xóm Lớn Trong, xã Hàng Vịnh - huyện Năm Căn Điện lực Năm Căn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
4/7/2024 từ 09h00 - 13h00 Môt phần ấp Kinh Tắc - xã Hàm Rồng - huyện Năm Căn Điện lực Năm Căn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
5/7/2024 từ 08h00 - 14h00 Một phần khóm 3, TT Năm Căn - huyện Năm Căn Điện lực Năm Căn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
5/7/2024 từ 09h00 - 15h00 Một phần ấp 3, xã Hàng Vịnh - huyện Năm Căn Điện lực Năm Căn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
5/7/2024 từ 09h00 - 15h00 Một phần xã Lâm Hải - huyện Năm Căn Điện lực Năm Căn Bảo trì, sửa chữa lưới điện
6/7/2024 từ 09h00 - 15h00 Một phần TT Năm Căn - huyện Năm Căn Điện lực Năm Căn Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện huyện Trần Văn Thời

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
2/7/2024 từ 09h00 - 15h00 Một phần ấp 2, 5, 2B xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời. Điện lực Trần Văn Thời Bảo trì, sửa chữa lưới điện
2/7/2024 từ 09h00 - 15h00 Một phần ấp Minh Hà, 12A, 12B Xã Khánh Bình Đông huyện Trần Văn Thời. Điện lực Trần Văn Thời Bảo trì, sửa chữa lưới điện
3/7/2024 từ 09h00 - 15h00 Một phần ấp Tắc Thủ, Giao Vàm, Cỏ Xước và ấp Cái Bát, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời Điện lực Trần Văn Thời Bảo trì, sửa chữa lưới điện
4/7/2024 từ 09h00 - 15h00 Một phần ấp 2B, 12A, 12B xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời. Điện lực Trần Văn Thời Bảo trì, sửa chữa lưới điện
4/7/2024 từ 09h00 - 15h00 Một phần Ấp 10A,10B,10C Xã Trần Hợi huyện Trần Văn Thời. Điện lực Trần Văn Thời Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
5/7/2024 từ 09h00 - 15h00 Ấp Cơi 4, 6, ấp Đá Bạc A, Đá Bạc B xã KhánhBình Tây, một phần ấp 1, 2, 3 xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời. Điện lực Trần Văn Thời Bảo trì, sửa chữa lưới điện
5/7/2024 từ 09h00 - 15h00 Một phần ấp Kinh Hội, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời. Điện lực Trần Văn Thời Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
6/7/2024 từ 09h00 - 15h00 Một phần ấp Chống Mỹ, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời. Điện lực Trần Văn Thời Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
6/7/2024 từ 09h00 - 16h00 Khóm 2, 3, 4, 5, 6 thị trấn Trần Văn Thời, một Phần xã Trần Hợi, xã Khánh Hưng, xã Khánh Bình Tây, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời. Điện lực Trần Văn Thời Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện huyện U Minh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
4/7/2024 từ 08h00 - 14h00 Một phần xã Nguyễn Phích huyện U Minh Điện lực U Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
6/7/2024 từ 08h00 - 14h00 Một phần TT U Minh, xã Nguyễn Phích, Khánh Hòa và Khánh Thuận huyện U Minh Điện lực U Minh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện huyện Đầm Dơi

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
1/7/2024 từ 09h00 - 15h00 Ấp Lưu Hoa Thanh xã Tân Thuận huyện Đầm Dơi. Sau PĐ 475ĐH-7/125 (3 pha Hiệp Hải). Điện lực Đầm Dơi Bảo trì, sửa chữa lưới điện
1/7/2024 từ 09h00 - 15h00 Ấp Tân An Ninh xã TAK Nam, huyện Đầm Dơi. Sau NR 478ĐD-7/88/09/32/01 (Kinh Giữa) từ trụ 03 đến trụ 64 Điện lực Đầm Dơi Bảo trì, sửa chữa lưới điện
2/7/2024 từ 09h00 - 15h00 Khóm 1 TT Đầm Dơi, ấp Tân Long, Tân Thành xã Tân Duyệt huyện Đầm Dơi. Sau NR 477ĐD-7/77/28/40 (Thầy Chương) tại trụ 43 Điện lực Đầm Dơi Bảo trì, sửa chữa lưới điện
2/7/2024 từ 09h00 - 15h00 Ấp Minh Hùng, xã Nguyễn Huân huyện Đầm Dơi. Sau NR 478ĐD-7/228/163/90/48 ( 1pha Ánh Dân). Từ trụ 26, 42. Điện lực Đầm Dơi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
3/7/2024 từ 08h00 - 8h30 Trạm Trung Tâm Nước Sạch Và VSMTNT (QP) Điện lực Đầm Dơi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
3/7/2024 từ 09h00 - 15h00 Ấp Hiệp Hòa xã Ngọc Chánh huyện Đầm Dơi. Sau NR 477ĐD-7/325 (Hiệp Hoà). Điện lực Đầm Dơi Bảo trì, sửa chữa lưới điện
3/7/2024 từ 09h00 - 09h30 Trạm NTCN TIÊU VĂN QUYỀN Điện lực Đầm Dơi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
3/7/2024 từ 09h00 - 10h30 Ấp Tân Đức A, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi. Sau NR 478ĐD-7/203( Tân Đức1.2) Tại trụ 15. Điện lực Đầm Dơi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
3/7/2024 từ 10h00 - 10h30 Trạm NTCN Nguyễn Hoàng Vũ Điện lực Đầm Dơi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
3/7/2024 từ 11h00 - 11h30 Trạm Công ty MEKONG Điện lực Đầm Dơi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
3/7/2024 từ 12h00 - 12h30 Trạm NĐ Gia Bảo Điện lực Đầm Dơi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
4/7/2024 từ 09h00 - 15h00 Toàn bộ xã Quách Phẩm Bắc và một phần xẫ Trần Phán huyện Đầm Dơi. Sau LBS &03 LBFCO PĐ 474CN-7/119 (Kênh Giữa). Điện lực Đầm Dơi Bảo trì, sửa chữa lưới điện
4/7/2024 từ 09h00 - 15h00 Một phần ấp Tân Điền, Tân Khánh xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi. Sau NR 477ĐD-7/10 (Xóm Rộng) từ trụ 10 đến trụ 59 (lưới mới xây dựng). Điện lực Đầm Dơi Bảo trì, sửa chữa lưới điện
5/7/2024 từ 09h00 - 15h00 Khóm 1 TT Đầm Dơi, ấp Tân Thành xã Tân Duyệt huyện Đầm Dơi . Sau NR 477ĐD-7/77/01 (Đầm Dơi 8) từ trụ 02 đến trụ 60 Điện lực Đầm Dơi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
5/7/2024 từ 09h00 - 15h00 Ấp Đồng Giác, xã Tân Thuận, một phần Ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến huyện Đầm Dơi. Sau NR 475ĐH-7/143/31 (Đồng Giác). Điện lực Đầm Dơi Bảo trì, sửa chữa lưới điện
5/7/2024 từ 09h00 - 15h00 Ấp Nam Chánh xã Ngọc Chánh, Một phân Ấp Bàu Sen xã Tân Duyệt huyện Đầm Dơi. Sau NR 477ĐD-7/77/290B/31/01 (Nam Chánh Điện lực Đầm Dơi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
5/7/2024 từ 09h00 - 15h00 Một phân Ấp Bàu Sen xã Tân Duyệt huyện Đầm Dơi. Sau NR 477ĐD-7/287 (Bàu Sen). Điện lực Đầm Dơi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
6/7/2024 từ 08h00 - 17h00 Một phần khóm 1,2,4 TT Đầm Dơi, ấp Tân Thành xã Tân Duyệt huyện Đầm Dơi. Điện lực Đầm Dơi Bảo trì, sửa chữa lưới điện
6/7/2024 từ 09h00 - 15h00 Ấp Hiệp Hòa xã Ngọc Chánh huyện Đầm Dơi. Sau NR 477ĐD-7/325 (Hiệp Hoà). Điện lực Đầm Dơi Bảo trì, sửa chữa lưới điện

 

Lịch cúp điện huyện Thới Bình

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
3/7/2024 từ 08h30 - 14h30 Một phần xã Trí Phải- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau PĐ 478VT-7/80/11/02 Kinh Miễu. Điện lực Thới Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
3/7/2024 từ 10h30 - 12h30 Một phần xã Trí Phải, xã Tân Phú- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau LBFCO PĐ 478VT-7/60/25 Kinh 7000 Phải. Điện lực Thới Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện
4/7/2024 từ 9h00 - 10h00 Địa điểm ngừng: Một phần xã Trí Lực - huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau LBFCO PĐ 478VT-7/212/14 Kinh 10 Điện lực Thới Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện huyện Phú Tân

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
6/7/2024 từ 09h00 - 14h00 Một phần khách hàng xã Tân Hải, huyện Phú Tân. Điện lực Phú Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện huyện Ngọc Hiển

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
2/6/2024 từ 09h00 - 15h00 Một phần khóm Rạch Gốc B, khóm Tam Hiệp, khóm 3, khóm 4, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
4/7/2024 từ 08h30 - 14h30 Một phần khóm 3, khóm Đường Đào, thị trấn Rạch Gốc; một phần ấp Xưởng Tiện, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển Bảo trì, sửa chữa lưới điện
4/6/2024 từ 09h00 - 13h00 Trạm HNĐ Thùy Trang và một phần ấp Ông Trang A, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
5/6/2024 từ 09h00 - 15h00 Một phần xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển Bảo trì, sửa chữa lưới điện

 

Trên đây là lịch cúp điện các khu vực trên địa bàn tỉnh Cà Mau, một số nơi khác không có thông tin cắt điện. baocamau.vn sẽ thường xuyên cập nhật thông tin lịch cúp điện giúp quý độc giả nắm bắt kịp thời để sắp xếp lịch sinh hoạt và sản xuất hợp lý./.

 

 

 

Tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thực hiện Luật Căn cước số 26/2023/QH15 và chỉ đạo của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) về việc triển khai cấp thẻ căn cước từ ngày 01/7/2024 trên toàn quốc.

Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Cà Mau năm 2024

Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Cà Mau năm 2024 như sau:

Thực hư chuyện cua Cà Mau bị một đơn vị từ chối vận chuyển lên Sân bay Tân Sơn Nhất

Công ty Toàn Cầu Thanh Niên khẳng định, không chỉ mã hàng HL, HH, HF hoặc XL mà tất cả mã hàng bao gồm cả LD và KC đều sẽ được đưa đến Sân bay Tân Sơn Nhất an toàn, đúng giờ để kịp xuất đi Trung Quốc.  

Cảnh báo lừa đảo xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau (Trung tâm) vừa đưa ra cảnh báo đến người lao động (NLÐ) về tình trạng lừa đảo thông qua các công ty môi giới giả mạo, khi người dân có mong muốn đi xuất khẩu lao động (XKLÐ) thời vụ tại Hàn Quốc. Sự cảnh báo này xuất phát từ vụ việc gần đây 1 người dân đã bị lừa hơn 10 triệu đồng, sau khi liên hệ với một công ty qua mạng xã hội và được yêu cầu nhiều lần chuyển tiền để làm thủ tục.

Săn deal hời - nhầm hàng rởm

Thời gian qua, đã có rất nhiều người mất tiền cho những thiết bị điện gia dụng được rao bán tràn lan trên các trang mạng xã hội, không những không chất lượng như lời quảng cáo mà còn không đảm bảo an toàn.

Lịch cúp điện Cà Mau ngày 11/6/2024

Thông tin lịch cúp điện tại Cà Mau theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Nam ngày 11/6/2024.

Cho thuê mặt bằng kinh doanh tại trung tâm TP Cà Mau

Địa chỉ: Số 38-40 đường Phan Ngọc Hiển, Phường 2, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Tin đồn ngừng cấp nước tại TP Cà Mau là tin thất thiệt

Đây là thông tin giả mạo, sai sự thật, không có tình trạng ngừng cấp nước như dư luận đang lan truyền.

VASCO tăng chuyến bay TP Hồ Chí Minh - Cà Mau

Sắp tới dịp nghỉ lễ, mùa hè, đặc biệt chuỗi sự kiện “Cà Mau - Điểm đến” 2024, vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc trở thành điểm đến lý tưởng của du khách mọi miền đất nước, nhất là du khách phương Nam, trong đó có người dân TP Hồ Chí Minh.

Cảnh giác lừa đảo cài đặt VneID để chiếm đoạt tài sản

Theo phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, thời gian gần đây có một số đối tượng tự xưng là công an gọi điện thoại cho công dân để hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử (ĐDĐT), cập nhật tài khoản ĐDĐT, cài đặt ứng dụng VNelD... có dấu hiệu lừa đảo nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.