Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng yếu, then chốt, thường xuyên, liên tục của các cấp uỷ đảng, chính quyền nhằm tăng cường, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Với cấp cơ sở, nhiệm vụ ấy trực tiếp, sát sườn và gắn chặt với đời sống Nhân dân.

Trong đó nổi bật là việc mạnh dạn đào tạo, sử dụng lực lượng cán bộ, đảng viên trẻ, đây là những hạt nhân thể hiện tính sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên đầy đủ về năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ được giao, cống hiến tận tuỵ vì sự phát triển của địa phương và lợi ích của Nhân dân.

Phường 1 là địa phương đi đầu, tiêu biểu trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân.

Từ một phường có xuất phát điểm thấp, kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, hạ tầng cơ sở hạn chế, đường hướng phát triển chưa định hình rõ ràng, với câu hỏi “đổi mới, phát triển” hay “thụ động, lạc hậu, thụt lùi”, Đảng bộ, dân và quân Phường 1, TP Cà Mau đã có những bứt phá mạnh mẽ, phát triển toàn diện, bắt đầu từ gốc rễ, nền tảng là công tác xây dựng, chỉnh đốn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ đảng, đội ngũ đảng viên tại địa phương. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trở thành quyết tâm chính trị lớn lao, nguồn động lực mới, tạo sức mạnh đoàn kết thống nhất để quy tụ mọi nguồn lực, khơi dậy khát vọng phát triển, đồng thời thực hiện thành những kết quả thực tế sinh động, tích cực.

Nhận thấy sức ì của đội ngũ đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng, từ đó làm cho việc lãnh chỉ đạo và kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương chưa đạt mục tiêu, kỳ vọng, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Phường 1 đã tiến hành mạnh mẽ việc phê, tự phê một cách sâu rộng, dân chủ, thực chất, với quyết tâm là làm trong sạch, vững mạnh và nâng cao toàn diện sức chiến đấu, khát vọng cống hiến, khả năng cống hiến của các tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên trong toàn đảng bộ.

Ông Lê Thái Minh Tâm, Bí thư Đảng uỷ Phường 1, cho biết: “Thời điểm này, những đảng viên có thái độ làm việc cầm chừng, hiệu suất công việc kém, uy tín giảm sút đối với Nhân dân chính là những “nút thắt” mà các cấp uỷ hướng đến”. Phương án đưa ra rất cụ thể: một là làm thông suốt tư tưởng anh em, tiếp tục tạo điều kiện công tác, cống hiến; hoặc là nếu không còn tha thiết, Đảng uỷ sẽ đáp ứng nguyện vọng của anh em cho thôi nhiệm vụ một cách thấu lý, đạt tình, đúng quy định".

Nhưng công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng không hề dễ dàng, có thể đạt được kết quả ngay lập tức. Nhất là việc thay đổi thói quen đã cũ kỹ, không còn phù hợp, thậm chí lạc hậu của một bộ phận đảng viên. Ông Tâm chia sẻ: “Có đảng viên cho rằng, nếu làm công tác ở khóm thôi thì cần gì phải hô hào xây dựng, chỉnh đốn cho đao to, búa lớn. Bao lâu nay vẫn vậy, cứ làm giống vậy là ổn, là được”. Hoặc có ý kiến theo hướng đòi hỏi quyền lợi: “Đãi ngộ thế nào thì cống hiến thế đó, đòi hỏi phải làm tốt, nhưng cơ chế, chính sách đã hợp lý chưa”...

Tất cả những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của đội ngũ của đảng viên, tổ chức đảng được tập hợp, phân tích và có phản hồi, trao đổi, giải thích, thông tin hết sức cụ thể. Đồng thời, một thông điệp chung, nhất quán được quán triệt: “Tất cả là vì công việc chung, mà cụ thể là vì sự phát triển của Phường 1 gắn với đời sống giàu đẹp, hạnh phúc của người dân. Cán bộ, đảng viên phải đi trước, đi đầu, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Nhân dân”.

Ông Bùi Thanh Tấn, Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ Phường 1, cho biết: “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong bối cảnh mới cần phải kiên trì, kiên định, đúng nguyên tắc nhưng cũng phải phù hợp, mạnh dạn và gắn chặt với thực tiễn địa phương. Chỗ nào mạnh, chỗ nào yếu, cái gì cần phát huy, cái gì cần khắc phục phải đánh giá toàn diện, cụ thể”.

Phường 1 tập trung vào công tác hệ trọng là đẩy mạnh làm trong sạch, vững mạnh và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên thông qua việc đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng. “Bác Hồ, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta đã khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt”. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là đòi hỏi cấp thiết hiện nay, không thể hời hợt, buông lơi, bởi đảng viên có tốt hay không, chi bộ có mạnh hay không đều bắt đầu từ công việc nền tảng, nguyên tắc này”, ông Tấn nhận định.

Cũng từ thực tiễn, Đảng bộ Phường 1 nhận ra rằng, việc quan tâm và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên ở một số chi bộ các trường học còn nhiều hạn chế. Trong khi đây là chi bộ đảng có sức tác động, ảnh hưởng lớn không chỉ đối với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, mà còn ảnh hưởng lâu dài đến tương lai phát triển của thế hệ trẻ - những chủ nhân kế cận của đất nước. Ông Tấn phân tích: “Sau thời gian tập trung quyết liệt, các chi bộ đảng trong hệ thống chính trị đã tương đối ổn định, thì việc tập trung vào nâng chất cho loại hình chi bộ trường học đã và đang được triển khai rốt ráo. Có thể coi đây là nét mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở địa phương hiện nay”.

Chi bộ Trường Trung học cơ sở (THCS) Ngô Quyền, Phường 1 hiện có 29 đảng viên, đang trở thành điểm sáng về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ông Phan Thế Điệp, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, thông tin: “Với đội ngũ giáo viên, lợi thế là nhận thức của đảng viên tốt, tự giác, nhưng cái khó là làm sao để đổi mới nền nếp, nội dung sinh hoạt đảng, tạo nên sức hút, giá trị thật sự cho từng cuộc sinh hoạt”.

Ông Đinh Quốc Hưng, Chi uỷ viên, Phó hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ thêm: “Khi xây dựng chủ điểm chuyên đề, chi bộ, ban giám hiệu xây dựng kế hoạch bài bản, bao gồm thực trạng; mục tiêu, yêu cầu; nội dung và giải pháp; tổ chức thực hiện; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá. Từng chủ điểm học và làm theo Bác phải gắn chặt với nhiệm vụ của nhà trường, của từng đảng viên, có bản đăng ký nội dung học, làm theo và tiến độ, kết quả thực hiện rõ ràng, cụ thể”.

“Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng, tất cả để làm cho ý Đảng - lòng dân hoà quyện, trọn vẹn tin cậy, tạo thành sức mạnh tổng thể để xây dựng Phường 1 ngày càng giàu đẹp, hạnh phúc là mục tiêu phấn đấu của Phường 1”, ông Lê Thái Minh Tâm, Bí thư Đảng uỷ Phường 1.

Bí thư Đảng uỷ Phường 1 Lê Thái Minh Tâm thông tin: “Đảng uỷ phường gồm 14 đồng chí, đồng chí cao tuổi nhất sinh năm 1976, bình quân tuổi của cấp uỷ phường là 41 tuổi, trong đó có nhiều đồng chí cấp uỷ trẻ, năng động, được đào tạo bài bản, có khả năng và khát vọng cống hiến lâu dài cho địa phương”.

Tạo mọi điều kiện tốt nhất để phát hiện, chăm bồi, đào tạo; mạnh dạn sử dụng và có cơ chế phát huy, bảo vệ cán bộ, đảng viên trẻ dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm là điểm đột phá trong công tác cán bộ ở Phường 1.

Câu chuyện của đảng viên Lê Bá Dương, hiện đang là Đảng uỷ viên, Bí thư Đoàn Phường 1, là một minh chứng sinh động.

Sinh năm 1991, anh Lê Bá Dương tốt nghiệp trung học phổ thông và tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ công dân, anh tiếp tục nỗ lực theo học hệ cao đẳng Quân sự cơ sở, tại Trường sĩ Quan lục Quân 2. Lần lượt đảm nhiệm các nhiệm vụ Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Phường 1, rồi Bí thư Đoàn phường 1, anh Bá Dương luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Là cán bộ trẻ triển vọng, anh Bá Dương khiêm tốn, cầu thị nhưng cũng vô cùng quyết đoán chia sẻ: “Tâm niệm của tôi là “khát vọng cống hiến là lẽ sống của tuổi trẻ”. Bản thân tôi tiếp tục ra sức học tập, trau dồi kiến thức mọi mặt; rèn luyện để hoàn thiện bản thân, tích cực tiếp cận những tiến bộ của thời đại, đem hết tinh thần và nhiệt huyết cống hiến cho quê hương, đất nước đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và cộng đồng. Dám nói, dám làm, nói được, làm được và chịu trách nhiệm với lời nói việc làm của mình trước Đảng, trước Nhân dân và đơn vị công tác”.

Theo đó, từng cán bộ, đảng viên luôn đặt mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ Nhân dân, tiên quyết là làm tốt công tác cải cách hành chính (CCHC) với cung cách phục vụ “4 xin” và "4 luôn": xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép và luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. Đối với chính quyền thì phải “5 biết”: biết lắng nghe dân nói, biết nói cho dân hiểu, biết làm để dân tin, biết xin lỗi và biết cảm ơn.

Bà Nguyễn Thị Loan Em, Chủ tịch UBND Phường 1, tâm đắc: “Để công tác CCHC thật sự mang lại hiệu quả, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền Phường 1 xác định đây là nhiệm vụ đột phá, trọng tâm cần nghiêm túc triển khai thực hiện”.

Từ năm 2021 đến nay, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phường 1 tiếp nhận 8.128 hồ sơ (trong đó tiếp nhận tại nhà 2.269 hồ sơ, tiếp nhận trực tuyến 3.520 hồ sơ), tất cả hồ sơ đều được trả trước và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Số hoá hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2023 đạt 98,95%; đơn vị Phường 1 luôn đứng top đầu của thành phố trong công tác CCHC”.

Dịp lễ, tết là thời điểm nhiều người đi làm ăn xa trở về quê để làm các thủ tục, giấy tờ… do đó, UBND Phường 1 luôn chủ động thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội… về việc vẫn tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC nhằm tạo mọi điều kiện để tổ chức, cá nhân có nhu cầu cứ đến liên hệ bộ phận trực sẽ được hỗ trợ; hoặc gọi số điện thoại niêm yết để được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà. Đặc biệt, UBND phường còn công khai đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.

Còn nhớ thời điểm năm 2021, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hoàn thiện thủ tục cấp căn cước công dân, UBND Phường 1 đã huy động toàn lực triển khai hiệu quả nhiều phần việc, trong đó ưu tiên ngày cuối tuần để hỗ trợ các trường hợp bổ sung, đăng ký khai sinh lưu động tại trụ sở các khóm. Riêng đối với những trường hợp là người lớn tuổi, neo đơn, bệnh tật, di chuyển khó khăn... nếu có yêu cầu thực hiện kê khai các thông tin liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, có cán bộ đến tận nhà để hỗ trợ giải quyết.

Việc đăng ký khai sinh lưu động vào ngày cuối tuần đã phát huy hiệu quả cao, không những đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cấp thẻ căn cước mới, mà còn giảm tải số lượt người đến đăng ký làm việc tại bộ phận Một cửa, tạo điều kiện cho người dân, nhất là những người lao động xa, công chức làm việc giờ hành chính có thể hoàn thiện hồ sơ. Việc làm này không chỉ tạo được sự đồng thuận cao từ phía người dân mà còn cho thấy sự chủ động từ bộ máy chính quyền địa phương, thể hiện sự quan tâm, ưu tiên giải quyết các công việc chung, phục vụ người dân không kể ngày thứ hay cuối tuần đúng theo phương châm “làm hết việc, không hết giờ".

Còn ở thời điểm “người người, nhà nhà, doanh nghiệp lớn nhỏ đều phải chuyển đổi số”, UBND Phường 1 thành lập các Tổ Công nghệ số cộng đồng với nhiệm vụ thực hiện theo sự hướng dẫn, điều phối chung của Sở Thông tin và Truyền thông, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ số tại địa bàn và các đơn vị có liên quan trong việc hỗ trợ triển khai nền tảng số, công nghệ số, hướng dẫn kỹ năng số đến với người dân.

Đặc biệt, nhiều hộ đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến, sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt…

Bên cạnh đó, Tổ Công nghệ số cộng đồng Khóm 6 còn thực hiện nhiều nội dung khác có liên quan đến CCHC, tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về Chuyển đổi số và Chiến dịch 69 ngày đêm  “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn phường”. Tổ Công nghệ số cộng đồng còn phối hợp tốt với Tổ hướng dẫn, hỗ trợ dịch vụ công hành chính trực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Đồng thời, hướng dẫn người dân tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến ; 100% hộ có người sử dụng ít nhất một ứng dụng công nghệ…. Bên cạnh đó, duy trì lực lượng trực tại trụ sở Khóm 6 để hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, dẫn dắt người dân tiếp cận môi trường số.

Từ nhiều năm nay, Phường 1 xây dựng được nét đẹp trong văn hoá công vụ là "cán bộ tìm dân" để hỗ trợ, giúp đỡ. Khi bà con có công việc hiếu, hỉ, hữu sự, cán bộ phường sẽ đến trực tiếp đến để chung vui, chia buồn, thực hiện các thủ tục tại chỗ cho gia chủ. Đặc biệt, khi gia đình không may có người mất, chính quyền đến gửi thư chia buồn và trao giấy chứng tử tại gia quyến; trường hợp người mất là đối tượng được hưởng trợ cấp mai táng phí, nếu gia cảnh khó khăn thì được phường hỗ trợ ứng tiền trước lo liệu hậu sự, sau đó hoàn thành thủ tục hồ sơ sau.  Khi cán bộ, lĩnh vực công tác nào chậm trễ với người dân thì người phụ trách sẽ gửi thư xin lỗi.

UBND Phường 1 cũng là một trong những địa phương tiên phong đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền đến với người dân trên địa bàn, như tuyên truyền trên Trạm Truyền thanh phường, Facebook, Zalo, treo băng rôn, tủ sách pháp luật; gặp gỡ và lắng nghe ý kiến Nhân dân với các nội dung về công tác CCHC hằng tháng luân phiên từng khóm… Ðể tiện trong việc theo dõi, cập nhật quy định mới cho người dân, UBND phường đã chỉ đạo công chức đầu mối cập nhật, niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định. Ðể cán bộ, công chức thực hiện nghiêm theo quy chế làm việc, đầu tháng, UBND phường tổ chức họp giao ban cán bộ, công chức, trưởng các khóm, trong cuộc họp đã lồng ghép công tác CCHC và nhắc nhở việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính ở đơn vị.

Bên cạnh đó, Phường 1 là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với phong trào thi đua dân vận khéo xây dựng NTM và đô thị văn minh. Dân vận khéo làm cho mọi người dân nhận thức rõ hơn về nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mình.

“Đạt được kết quả cao trong công tác CCHC trước nhất chính là nhờ sự chỉ đạo, lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước và yếu tố “con người” quyết định đến kết quả của công tác CCTTHC. Đội ngũ cán bộ, công chức nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; chủ động nâng cao trình độ, năng lực, tiếp cận công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số vào CCHC và trong thi hành công vụ. Song song đó, sự đồng tình, ủng hộ của người dân và doanh nghiệp đã giúp cho công tác CCHC của đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu trên giao”, bà Nguyễn Thị Loan Em phấn khởi.

Để thực hiện được mục tiêu này, UBND phường đã đề ra nhiều giải pháp: thường xuyên rà soát, đánh giá TTHC trong quá trình thực hiện, qua đó kiến nghị loại bỏ những TTHC rườm rà, chồng chéo, khó thực hiện. Kịp thời cập nhật, công khai TTHC dưới nhiều hình thức khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tìm hiểu và thực hiện. Song song đó, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình phục vụ nhân dân. Đồng thời, nâng cao hiệu quả trong thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

“Thời gian tới, UBND Phường 1 sẽ tiếp tục tập trung thực hiện việc số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính tại nhà theo yêu cầu; mô hình chính quyền thân thiện; mô hình khu dân cư điện tử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền để từng bước nâng cao trình độ, nhận thức và kỹ năng cho người dân, chuyển từ công dân truyền thống giao dịch trực tiếp sang công dân điện tử, tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin trong các giao dịch trực tuyến”, bà Nguyễn Thị Loan Em thông tin thêm.

Phường 1 nằm về phía Tây thành phố Cà Mau, có diện tích tự nhiên  gần 367 ha. Tổng số hộ dân trên địa bàn phường hơn 3.900 hộ, gần 14.700 khẩu, có 5/5 khóm đạt chuẩn văn hoá, 179 tổ nhân dân tự quản, 19 tuyến phố văn minh, 14 khu dân cư tự quản. Phường có 3 thành phần dân tộc: Kinh: 3.508 hộ; Hoa: 214 hộ; Khmer: 198 hộ cùng chung sống hoà thuận với nhau. Trên địa bàn phường có 2 cơ sở thờ tự gồm chùa Monivong Bopharam và Thánh thất Thiên Cảnh Đàn. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và mua bán nhỏ lẻ.

Đây là khu vực đóng góp tích cực, dần định hình và hoàn thiện diện mạo đô thị văn minh, thông minh, hiện đại, thân thiện của thành phố Cà Mau ở thời điểm hiện tại và cả tương lai.

Bà Nguyễn Thị Loan Em, Chủ tịch UBND Phường 1, chia sẻ: “Diện mạo tươi mới của Phường 1 hôm nay, nếu cách đây chừng 5, 7 năm thôi thật khó mường tượng ra. Bên cạnh sự quan tâm, đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng của cấp trên; các công trình, dự án lớn tại địa phương được triển khai, hoàn thành, thì chính nội lực mạnh mẽ, to lớn từ sự chung sức, đồng lòng của toàn hệ thống chính trị, toàn dân mới là cú huých tạo ra sự chuyển biến ngoạn mục ấy”.

Ông Dương Văn Nhu, Bí thư Chi bộ Khóm 6, Phường 1, hồi nhớ: “Chưa lâu đâu, hạ tầng cơ sở của khu vực khóm quản lý hết sức khó khăn, đời sống Nhân dân vùng ven còn chật vật lắm. Chỉ bàn về đường sá, đèn chiếu sáng cho các tuyến dân cư thôi thì ngó đâu cũng thiếu”. Còn Khóm 6 hiện nay, như ông Nhu tự đánh giá: “Đã thay da, đổi thịt, lột xác hoàn toàn trở thành khu vực dân cư văn minh với diện mạo khang trang, đời sống người dân sung túc, phát triển có thể trông thấy, cảm nhận rõ ràng”.

Chuyện Phường 1 ngày trước có những xóm ngụ cư xập xệ, hẻm ngập nước, khu tệ nạn... đều có thật, và nói như vị nữ Chủ tịch Phường 1: “Những điều đó là thực trạng nhức nhối, dai dẳng và không tự dưng mà có thể cải thiện trong ngày một, ngày hai. Nhưng Phường 1 đã nói là làm, làm bằng quyết tâm lớn, với sự ủng hộ, đồng thuận của Nhân dân, tất cả kết tinh, hiện hữu bằng kết quả đầy khích lệ như hiện nay”.

Trong 9 tiêu chí lớn, 52 nội dung thành phần xây dựng phường đô thị văn minh đạt được, Phường 1 đã tạo được điểm nhấn đặc biệt vượt trội ở tiêu chí số 6 về việc làm, thu nhập bình quân và tỷ lệ hộ nghèo đô thị.

Ông Trần Hoàng Kiệt, Phó chủ tịch UBND Phường 1, chia sẻ: “Như lời Bác dạy, “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, nếu chỉ quyết tâm bằng mệnh lệnh áp đặt, ý chí chủ quan, không sâu sát và bắt nhịp với mong muốn chính đáng, gắn với điều kiện, nguồn lực thực tế của người dân thì khó có thể đạt được kết quả tốt. Thế nên, công tác tuyên truyền, vận động, tranh thủ sự ủng hộ, đồng thuận và nguồn lực trong Nhân dân mới là chìa khoá để địa phương phát triển nhanh, bền vững, đột phá”.

Theo đó, Phường 1 đẩy mạnh và vận dụng phong phú, hiệu quả các hình thức tuyên truyền xây dựng đời sống mới. Công tác tuyên truyền trực quan được đầu tư theo hướng áp dụng chuyển đổi số thay thế hình thức tuyên truyền truyền thống như tuyên truyền trên bảng điện tử, qua tin nhắn SMS; Đài truyền thanh phường hoạt động ngày càng hiệu quả. Rà soát sửa chữa, thay mới bảng tuyên truyền cũ, hỏng; bảng Tuyến phố văn minh, Khu dân cư tự quản, trụ sở các khóm... Tuyên truyền trực quan sinh động kết hợp với các hình thức số hoá trên trang Zalo, Facebook và trên hệ thống loa truyền thanh của phường...

Ở đây, “số hoá” không chỉ là một phương thức, mà gắn chặt với yếu tố con người, tức cán bộ, đảng viên của địa phương, kết tinh hài hoà vào mọi công việc và mang đến giá trị thật, lợi ích thật, sự thụ hưởng thật cho người dân. Còn “nói tốt, làm hay” không phải là khẩu hiệu suông, mà được “thử lửa” bằng hiệu quả công việc, bằng uy tín của cán bộ, đảng viên với Nhân dân; và cao hơn, trở thành lý tưởng cống hiến, phụng sự tốt đẹp của mỗi cá nhân đối với đời sống.

Khi đúc kết lại quá trình phát triển của Phường 1 trong thời gian vừa qua, nhất là giai đoạn 2018-2023, các vị lãnh đạo Phường 1 đều thống nhất rằng: “Cái được lớn nhất của Phường 1 chính là lòng tin, niềm tin và sự ủng hộ của Nhân dân”. Ở đâu xây dựng văn minh đô thị làm cách gì không rõ, nhưng ở Phường 1 bắt đầu từ yếu tố con người, là cán bộ, đảng viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. “Đổi mới phải bắt đầu từ nhận thức, suy nghĩ và ngay sau đó là những hành động cụ thể, từ việc nhỏ nhất của cán bộ, đảng viên”, ông Lê Thái Minh Tâm, Bí thư Đảng uỷ Phường 1, chiêm nghiệm.

Chúng tôi vẫn nhớ khi đến Phường 1 để liên hệ công việc vào những ngày đại dịch Covid-19 hoành hành năm 2021, chợt thấy đôi vợ chồng già dắt díu nhau đến trụ sở UBND phường với ánh mắt trông đợi, hy vọng. Ông Huỳnh Minh Thành và vợ là bà Nguyễn Thị Nhiên kể: “Tôi chạy xe ôm, vợ bán vé số. Cả 2 đều bệnh tật, riêng vợ tôi gần như bị liệt. Cuộc sống thuê trọ, làm ngày nào ăn ngày đó. Cũng may là ở khóm, ở phường rồi bà con xung quanh thương tình cưu mang, nếu không thì chết đói”. Giây phút ấy, chúng tôi mới thấm thía giá trị của thành ngữ “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Nếu không có sự hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành của chính quyền địa phương thì cuộc sống của những cảnh đời khốn khó sẽ về đâu...

Và đến thời điểm hiện tại, vợ chồng ông Thành, bà Nhiên vẫn thường xuyên được cán bộ của khóm, của phường ghé thăm, giúp đỡ, động viên.

Hãy nghe cựu chiến binh Lâm Anh Lữ, ngụ Khóm 6, nói về Phường 1 mà mình đang sinh sống: “Cán bộ phường phải nói là trẻ, năng nổ, tâm huyết, được đào tạo bài bản và có trách nhiệm, uy tín trong công tác, trong đời sống. Cán bộ, đảng viên mà nói dân tin, dân nghe, dân theo thì còn gì quý bằng. Địa phương giờ đã đổi thay, phát triển nhiều lắm, nhưng có một thứ không thay đổi, vẫn vẹn nguyên và đang được phát huy nhiều lên, đó chính là niềm tin tuyệt đối của Nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước”.

Suy cho cùng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay hay bất cứ công việc nào mà Đảng, Nhà nước ta đề ra cũng đều vì mục đích phục vụ cho lợi ích chính đáng, hạnh phúc của Nhân dân; đảm bảo nguyên tắc “bất biến” là quyền lợi của quốc gia, dân tộc là tối thượng. Những câu chuyện đẹp được viết nên từ cơ sở như ở Phường 1, thành phố Cà Mau, càng khẳng định vững chắc vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng; tiếp tục là nguồn năng lượng tích cực lan toả để người người chung một khát vọng, niềm tin, vững bước trên con đường xây dựng cơ đồ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ngày càng hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc và mãi mãi trường tồn./.

Quốc Rin - Lê Tuấn - Băng Thanh