Kết quả tìm kiếm cho "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Cùng làm việc tốt

30/04/2024

Không chỉ là một phong trào kế hoạch nhỏ trong học đường, việc thu gom, phân loại rác thải còn giúp nâng cao ý thức chung tay bảo vệ môi trường và giáo dục, lan toả lòng nhân ái cho học sinh, thiết thực vâng lời Bác Hồ dạy: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ/Tuỳ theo sức của mình”.

Tag: làm việc tốt, thu gom, phân loại rác thải, bảo vệ môi trường, lan toả lòng nhân ái cho học sinh, Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, Tuỳ theo sức của mình, kế hoạch nhỏ

  • 1
  • 1