ĐT: 0939.923988
Thứ ba, 12-12-23 01:05:44

Tận dụng cơ hội, vượt thách thức để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh

Báo Cà Mau (CMO) Chiều 6/9, Hội nghị Tỉnh uỷ (mở rộng) sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục phần thảo luận, đánh giá kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị. 

  Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý đến 8 nhóm nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội; công tác quy hoạch; tạo các đột phá phát triển từ những thế mạnh chiến lược; đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh. Đồng thời xác định, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt, bao trùm, quyết định sự phát triển của tỉnh, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Với quyết tâm, kỳ vọng lớn cho chặng đường nửa cuối nhiệm kỳ, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: “Chúng ta có nhiều thời cơ, cơ hội nhưng cũng phải đối mặt với một số khó khăn, thách thức; khối lượng, yêu cầu và áp lực công việc từ nay đến cuối nhiệm kỳ là rất lớn. Nhân hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tăng cường đoàn kết, thống nhất, tạo thành sức mạnh tổng hợp, đổi mới sáng tạo, năng động hơn để cùng nhau tận dụng tối đa, khai thác triệt để mọi thời cơ, cơ hội phát triển, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra”.

Các trụ cột kinh tế, các ngành hàng chủ lực chính là chỗ dựa vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XVI đề ra. Ảnh: Chế biến tôm tại công ty BLUE BY, Khu công nghiệp Hoà Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước.

Khởi sắc toàn diện

Theo báo cáo đánh giá, trong nửa đầu nhiệm kỳ, lĩnh vực kinh tế tiếp tục có những “cú huých” mạnh mẽ từ việc tập trung chỉ đạo, tạo được sự chuyển biến trong việc đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và khả năng thích ứng của nền kinh tế. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, nhất là công trình, dự án trọng điểm; tập trung giải ngân vốn đầu tư công cơ bản đạt kế hoạch. Đầu tư phát triển các ngành hàng chủ lực của tỉnh.

Công tác lập quy hoạch được thực hiện chặt chẽ; đã hoàn thành Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Kinh tế Cà Mau đang phục hồi với tốc độ tăng trưởng bình quân 4,38%/năm. Tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 69,8 triệu đồng/người/năm, tăng 37,4% so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; đến tháng 6/2023, tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 32,5%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,1%; khu vực dịch vụ chiếm 30,4%.

Kinh tế biển phát triển khá nhanh gắn với mục tiêu hướng biển, làm giàu từ biển; du lịch từng bước phục hồi và đang mở ra nhiều cơ hội phát triển. Đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng có trọng điểm, ưu tiên các công trình là “đòn bẩy” thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kinh tế biển, hướng biển, làm giàu từ biển vẫn là khao khát lớn của Cà Mau. Ảnh: Cảng cá Khánh Hội, trọng điểm phát triển kinh tế biển của U Minh nói riêng và Cà Mau nói chung.

Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư; tích cực trong công tác hợp tác, liên kết phát triển với các địa phương. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh đạt được những kết quả tích cực; thu ngân sách trong bối cảnh khó khăn nhưng đảm bảo chỉ tiêu đề ra...

Công tác xây dựng Đảng được xác định là nền tảng của mọi nền tảng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết toàn khoá. Các cấp uỷ đảng đã đổi mới về phương thức, lề lối làm việc; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ được đấu tranh ngăn chặn kiên quyết, kiên trì. Tăng cường các biện pháp đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch.

Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ chủ chốt các cấp được phát huy khá tốt. Công tác đào tạo, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và phân công cán bộ được thực hiện chặt chẽ.

Tổ chức cơ sở đảng được củng cố, kiện toàn gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy từng bước nâng lên; nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên có đổi mới, từng bước đi vào thực chất hơn.

Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế,... tiếp tục được các ngành, các cấp quan tâm.

Hiến kế cho thực hiện Nghị quyết

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, nhìn thẳng, trúng và đúng những vướng mắc, tồn tại, đồng thời tập trung vào giải pháp cho chặng đường nửa nhiệm kỳ còn lại để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, về phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu nhận định, công tác mời gọi các nhà đầu tư chiến lược vẫn chưa có nhiều chuyển biến; công tác quy hoạch sản xuất gắn với thích ứng biến đổi khí hậu và xây dựng, phát triển các ngành hàng chủ lực của tỉnh vẫn chưa rõ nét.

Cho rằng xây dựng nông thôn mới (NTM) chưa có đột phá, chưa có sự tập trung trong nguồn lực phân bổ, chưa thay đổi nhận thức và huy động được nguồn lực từ Nhân dân; đại biểu đề xuất nên thành lập tổ công tác của tỉnh về xây dựng NTM để đảm bảo đánh giá khách quan, thực chất, từ đó đầu tư nguồn lực xây dựng NTM trọng điểm, hiệu quả. Trong phát triển kinh tế - xã hội, cần tìm cơ chế phù hợp, đúng quy định để ưu tiên cho đặc thù của từng lĩnh vực, địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử cho rằng: “Để cải thiện môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh của tỉnh nhà thì vấn đề “cán bộ, con người” là yếu tố quyết định. Đồng thời với đó, một đột phá chiến lược của Cà Mau là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tuy nhiên vấn đề đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa các cấp ngành vẫn còn nhiều hạn chế. Cán bộ, đảng viên, nhất là người giữ chức vụ phải sâu sát, trách nhiệm với Nhân dân, phải đi đầu nêu gương để tạo ra sức lan toả, năng lượng tích cực ”.


Xây dựng nông thôn mới ở Cà Mau vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là việc thay đổi nhận thức, sự đồng thuận, ủng hộ và đóng góp nguồn lực trong Nhân dân. (Ảnh: Mô hình mỗi tuần 1 lần ra quân chỉnh trang diện mạo NTM của người dân xã Phú Thuận, huyện Phú Tân)

Ông Nguyễn Minh Nhứt, Bí thư Huyện uỷ Trần Văn Thời, nhận định: “Chất lượng xây dựng NTM của tỉnh còn thấp; các công trình, dự án trọng điểm triển khai chậm; quy hoạch sử dụng đất còn bất cập; vệ sinh môi trường vẫn là vấn đề bức xúc. Chất lượng nguồn nhân lực, 1 trong 3 đột phá chiến lược, chưa có nhiều cải thiện”. Theo ông Nhứt, ưu tiên hàng đầu của tỉnh Cà Mau là phải đầu tư về kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông.

Theo ông Phan Hoàng Vũ, Giám đốc Sở NN&PTNT, Cà Mau phải dựa vào những trụ cột chính để vực dậy phát triển đồng bộ, đột phá kinh tế - xã hội. Trong đó, các cụm, khu công nghiệp, các ngành hàng chủ lực, các dự án/công trình trọng điểm mang tính “đòn bẩy”. Công tác quy hoạch phải là công tác đi trước, làm nền tảng cho việc phát triển lâu dài. Trong xây dựng NTM, phải huy động nguồn lực và sự chăm lo, chung sức của Nhân dân.

Kết cấu hạ tầng yếu và thiếu vẫn là điểm nghẽn lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của Cà Mau (Ảnh: Trục giao thông Đông – Tây nối cửa biển Sông Đốc (Trần Văn Thời) với cửa biển Gành Hào (Đầm Dơi), mở ra cơ hội giao thương, phát triển kinh tế).

Riêng với TP Cà Mau, ông Tô Hoài Phương, Chủ tịch UBND thành phố, trăn trở về lộ trình phấn đấu trở thành đô thị loại I: “Địa phương cần sự hỗ trợ về nguồn lực rất lớn để đầu tư kết cấu hạ tầng cho nhiệm vụ này. Công tác cán bộ, nhất là cán bộ có năng lực, chuyên môn xây dựng đô thị vẫn còn rất thiếu. Việc hình thành các đô thị động lực và tạo mối liên kết thúc đẩy phát triển của Cà Mau giữa các cực tăng trưởng này vẫn chưa rõ ràng”.

Các ý kiến thảo luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cho rằng phải khắc phục được tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt, nâng cao chất lượng nguồn phát triển đảng viên mới; trong công tác cán bộ phải có cơ chế kiểm soát quyền lực, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng để ngăn chặn, phòng, chống tình trạng tham nhũng, tiêu cực, nhất là với những cán bộ, đảng viên giữ chức vụ. Việc đánh giá cán bộ phải thực chất, tránh các biểu hiện tiêu cực, gây khó khăn trong công tác sắp xếp cán bộ, tinh giản biên chế. Làm trong sạch, vững mạnh tổ chức cơ sở đảng; nâng cao sức chiến đấu của đảng viên, tổ chức đảng, ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

Hải Nguyên - Chí Diện  

Thảo luận Tổ trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, ngày 28/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh, góp ý các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

“Tự hào cờ Tổ quốc” tại Đất Mũi

Chiều 28/11, Ban Biên tập báo Người Lao Động phối hợp Tỉnh đoàn Cà Mau trang trọng tổ chức lễ chào cờ và chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, nơi địa đầu cực Nam của Tổ quốc.

Việc sửa đổi Luật Đấu giá tài sản là cần thiết

Sáng nay 28/11, trong chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Trước đó, Quốc hội đã thảo luận tại tổ và tại phiên họp này, đại biểu tiếp tục có ý kiến đóng góp. Đại biểu Nguyễn Duy Thanh (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau) đánh giá việc sửa đổi Luật Đấu giá tài sản là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, đồng thời góp ý cho dự án luật.

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hoà bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Kishida đã nhất trí ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên “Đối tác Chiến lược toàn diện vì Hoà bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” tại cuộc hội đàm vào ngày 27/11/2023, qua đó khẳng định mong muốn của hai nước cùng thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực lên tầm cao mới và mở rộng sang những lĩnh vực hợp tác mới.

Nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên 'Đối tác Chiến lược toàn diện vì hoà bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới'

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên “Đối tác Chiến lược toàn diện vì hoà bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”.

Kiên Giang tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác với Ấn Độ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn: Chúng tôi mời gọi các nhà đầu tư Ấn Độ tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp. Đồng thời mong muốn hai bên hợp tác trao đổi mua bán các mặt hàng có tiềm năng, lợi thế như giày da, may mặc, gỗ MDF…

Quốc hội thông qua Luật Căn cước, Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Ngày 27/11, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Quốc hội đã tiến hành biểu quyết, chính thức thông qua 3 dự án luật: Luật Căn cước, Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Đồng thời, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và các báo cáo của Chính phủ về: Sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội, TP Đà Nẵng và kết quả 3 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh; thảo luận về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Cà Mau mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực

Tiếp bà Susan Burns, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh đến chào xã giao vào chiều 27/11, ông Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, thông tin về định hướng của tỉnh Cà Mau quy hoạch, phát triển Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai. Bà Susan Burns cho rằng đây là thông tin quan trọng, rất thú vị, sẽ lưu ý đến các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Phát huy vai trò tôn giáo trong bảo vệ môi trường

Chiều 27/11, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thới Bình tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu của các tôn giáo năm 2023.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11), ngày 25/11, Đoàn công tác Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do ông Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, dẫn đầu đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phường 1, TP Cà Mau).