Kết quả tìm kiếm cho "Ðưa nghị quyết vào cuộc sống"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Ðưa nghị quyết vào cuộc sống

01/05/2024

Phú Tân là địa phương có nhiều nghị quyết chuyên đề mang tính đột phá trên các lĩnh vực. Với sự đồng thuận của người dân, các nghị quyết đã trở thành phương châm hành động, thấm sâu vào đời sống, công việc cụ thể của mỗi tổ chức, cá nhân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tag: Phú Tân, Ðưa nghị quyết vào cuộc sống

Ðưa nghị quyết vào cuộc sống

20/02/2024

Nghị quyết năm 2024 của Huyện uỷ U Minh đề ra 15 chỉ tiêu cơ bản trên các lĩnh vực; hiện nay, các cơ quan, ban, ngành huyện, các địa phương đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu.

Tag: Ðưa nghị quyết vào cuộc sống, nghị quyết, U Minh

  • 1
  • 1