Kết quả tìm kiếm cho "Ðồng bào Khmer"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Ðồng bào Khmer tham gia xây dựng nông thôn mới

18/04/2024

Những năm qua, với sự quan tâm chăm lo của Ðảng và Nhà nước, đời sống đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Thới Bình ngày càng được cải thiện. Ðặc biệt, nhiều hộ tự thân vượt khó vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, từ đó có điều kiện đóng góp cùng địa phương xây dựng nông thôn mới (NTM).

Tag: Ðồng bào Khmer, nông thôn mới

  • 1
  • 1