Kết quả tìm kiếm cho "đầu năm mới"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Ngành thuế kỳ vọng đầu năm mới

21/02/2024

Dự báo năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Do đó, ngành thuế đã chủ động ngay từ đầu năm, đề ra nhiều giải pháp điều hành thu ngân sách linh hoạt, phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Tag: Ngành thuế, kỳ vọng, đầu năm mới

  • 1
  • 1