Kết quả tìm kiếm cho "Nghị quyết số 14"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Hiệu quả từ một nghị quyết

12/03/2024

Trong năm 2023, Thường trực HÐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó nổi bật là Nghị quyết số 14/NQ-HÐND về Ðề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HÐND tỉnh Cà Mau (Ðề án). Từ đó, các hoạt động của HÐND tỉnh không ngừng đổi mới theo hướng linh hoạt, khoa học, hiệu quả, phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu; đáp ứng kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Tag: Hiệu quả, nghị quyết, HÐND tỉnh, Nghị quyết số 14

  • 1
  • 1