ĐT: 0939.923988
Thứ năm, 13-6-24 11:41:19
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hiệu quả từ một nghị quyết

Báo Cà Mau Trong năm 2023, Thường trực HÐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó nổi bật là Nghị quyết số 14/NQ-HÐND về Ðề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HÐND tỉnh Cà Mau (Ðề án). Từ đó, các hoạt động của HÐND tỉnh không ngừng đổi mới theo hướng linh hoạt, khoa học, hiệu quả, phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu; đáp ứng kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Đề án ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, khắc phục những hạn chế thời gian qua, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy đầy đủ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của HÐND tỉnh theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương trong điều kiện mới.

Mục tiêu cụ thể của Ðề án là tất cả các kỳ họp của HÐND tỉnh (cả thường lệ và chuyên đề) đều được thực hiện chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định và đạt chất lượng cao nhất. Tất cả các nghị quyết của HÐND tỉnh ban hành đều đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định, đúng thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo khả thi, thực hiện hiệu quả. Hoạt động giám sát của HÐND, Thường trực, các ban, các tổ đại biểu được thực hiện đúng quy định, đi vào chiều sâu, sát với tình hình, nhiệm vụ, đạt chất lượng; các kiến nghị sau giám sát được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả. Hoạt động tiếp xúc cử tri thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, ý kiến, kiến nghị của cử tri được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát đều được thống kê, theo dõi chặt chẽ kết quả thực hiện.

Thường trực HĐND tỉnh thực hiện giám sát qua việc tổ chức các phiên giải trình, nhằm nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trước nhân dân.

Bám sát nghị quyết, trong năm qua, ngoài 2 kỳ họp thường lệ, Thường trực HÐND tỉnh còn tổ chức 2 kỳ họp chuyên đề để quyết định một số nội dung quan trọng, tạo hành lang pháp lý trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền. Công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp với tinh thần “từ sớm, từ xa” và “kỳ họp không giấy”, dành nhiều thời gian cho thảo luận ở các tổ, tổng hợp ý kiến phát biểu của đại biểu thông qua ứng dụng chuyển giọng nói thành văn bản để đảm bảo tổng hợp chính xác, đầy đủ các ý kiến của đại biểu. Công tác điều hành kỳ họp đổi mới theo hướng giảm thời gian đọc báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết; tăng thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.

Năm qua, Thường trực HÐND tỉnh ban hành 83 nghị quyết (gồm 36 nghị quyết quy phạm pháp luật và 47 nghị quyết cá biệt), trong đó có 4 nghị quyết đặc thù của địa phương. Ðồng chí Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh, nhấn mạnh: “Việc ban hành các nghị quyết của HÐND, nhất là nghị quyết cụ thể hoá các chủ trương, quy định pháp luật, trước đây UBND tỉnh giao các sở, ngành đề xuất, nay HÐND không “ngồi chờ” mà Thường trực và các ban tích cực nghiên cứu nắm bắt các chủ trương, chính sách, quy định mới để kịp thời, chủ động đề xuất xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh thuộc thẩm quyền của HÐND tỉnh”.

Hoạt động giám sát được đa dạng hoá hình thức. Ngoài giám sát tại kỳ họp, giám sát thường xuyên và tổ chức giám sát, khảo sát chuyên đề, Thường trực còn thực hiện giám sát qua việc tổ chức 2 phiên giải trình về “tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt” và “việc thực hiện sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp”, nhằm nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trước Nhân dân.

Ðại biểu tham gia ý kiến tại phiên họp giải trình về việc thực hiện sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh (tháng 8/2023).

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, điểm mới là Tỉnh uỷ giao Uỷ ban Kiểm tra chủ trì, tổ chức cuộc họp với HÐND tỉnh, Thanh tra tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, đề xuất, phân công nội dung kiểm tra, giám sát, thanh tra, để thực hiện nhiệm vụ không bị chồng chéo nội dung, đối tượng. Qua đó, cũng xác định nội dung, đơn vị kiểm tra, giám sát để phân công cơ quan thực hiện xứng tầm, đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động hậu giám sát, Thường trực phân công theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát; tái giám sát khi cần thiết. Kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cơ quan, đơn vị không thực hiện hoặc chậm thực hiện kiến nghị sau giám sát.

Hoạt động tiếp xúc cử tri được đổi mới theo hướng thiết thực, mở rộng dân chủ và gắn với cơ sở nhiều hơn, đặc biệt đối tượng tiếp xúc giảm số lượng thành phần cử tri là cán bộ, công chức tại cơ sở, tăng số lượng cử tri là người dân và đa dạng hoá thành phần khi mời tham dự các buổi tiếp xúc cử tri. Tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cử tri khi tham dự các buổi tiếp xúc với đại biểu dân cử, thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình; tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung của địa phương và đất nước.

Nghị quyết số 14/NQ-HÐND về Ðề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HÐND tỉnh Cà Mau là cơ sở, quyết tâm của HÐND tỉnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định, phát huy vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh./.

 

Mộng Thường

 

Nhân văn chính sách cho người lầm lỗi

Ngày 17/8/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2023/QÐ-TTg, về chính sách tín dụng đặc biệt dành cho những người đã chấp hành xong án phạt tù (Quyết định 22). Quyết định này không chỉ tạo điều kiện cho người lầm lỗi có điều kiện tái hoà nhập cộng đồng mà còn thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Ðảng, Nhà nước ta.

Ðưa Chỉ thị 17 vào đời sống

Từ khi Chỉ thị số 17-CT/TU của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền đối với việc khai thác nguồn lợi thuỷ sản có tính huỷ diệt trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị 17) được ban hành, các địa phương huyện Cái Nước tích cực triển khai thực hiện, qua đó góp phần nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Học và làm theo Bác gắn với thi đua

Mới đây, Ban Thường vụ Huyện uỷ Trần Văn Thời tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2024. Ðơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện vinh dự là 1 trong 12 tập thể được tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị.

Chuyển biến từ thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Nhằm nâng cao tính hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện Thới Bình có nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, qua đó tạo được sự lan toả rộng, sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trả lời phỏng vấn báo Cà Mau, ông Nguyễn Tráng Kiện, Huyện uỷ viên, Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, khẳng định: “Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân; qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức và có lối sống văn hoá lành mạnh trong mỗi cá nhân”.

Ðưa nghị quyết vào cuộc sống

Phú Tân là địa phương có nhiều nghị quyết chuyên đề mang tính đột phá trên các lĩnh vực. Với sự đồng thuận của người dân, các nghị quyết đã trở thành phương châm hành động, thấm sâu vào đời sống, công việc cụ thể của mỗi tổ chức, cá nhân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Cải tạo vườn tạp, phủ xanh thành phố

Những mảnh vườn vốn canh tác kém hiệu quả, nhếch nhác, nay sinh động với sự hiện diện của các cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, tạo cảnh quan sạch đẹp, giúp nông dân ven đô có thêm thu nhập. Ðó là chuyển biến tích cực qua gần 2 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU (Nghị quyết 05) của Thành uỷ về cải tạo vườn tạp, trồng rau màu, cây ăn trái, hoa, cây kiểng gắn với phát triển chăn nuôi trên địa bàn TP Cà Mau đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ðổi mới, tăng hiệu quả hoạt động

Hoạt động của Ban Văn hoá - Xã hội (VHXH) HÐND tỉnh ngày càng được nâng cao chất lượng, hiệu quả. Ðiều đó được thể hiện qua các nội dung giám sát, khảo sát chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề thiết thực, quan trọng. Quy trình giám sát được thực hiện chặt chẽ, khoa học; báo cáo kết quả giám sát cụ thể, được các đơn vị chịu sự giám sát đồng tình, thống nhất cao; các kiến nghị phù hợp với tình hình thực tế địa phương và có tính khả thi.

Đề xuất quy định khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia

Việc khai thác dữ liệu có sẵn trong cơ sở dữ liệu quốc gia được thực hiện theo hình thức chia sẻ dữ liệu mặc định. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia có trách nhiệm thiết lập dịch vụ chia sẻ dữ liệu mặc định khi triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia.

“Chi bộ 4 tốt” khơi nguồn năng lượng tích cực

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới, các cấp uỷ đảng tại Cà Mau đã đồng loạt triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt” nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tiếp sức cho hộ thoát nghèo, cận nghèo

Khoảng cách đời sống giữa hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo với hộ nghèo, hộ cận nghèo chênh lệch không nhiều, một khi gặp tai nạn, bệnh tật mà không có bảo hiểm y tế (BHYT), phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh thì nguy cơ tái nghèo nhanh. Vì vậy, việc HÐND tỉnh ban hành Nghị quyết 32/2023/NQ-HÐND quy định hỗ trợ mức đóng BHYT cho hộ thoát nghèo và hộ thoát cận nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2025 là rất cần thiết, đáp ứng mong mỏi của người dân.