Kết quả tìm kiếm cho "Tàu Cảnh sát biển 2004"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

20 năm - Tàu Cảnh sát biển 2004

31/01/2024

Cùng với các biên đội tàu thuộc Vùng Cảnh sát biển 4 (quản lý, bảo vệ vùng biển từ Bắc cửa Ðịnh An - Trà Vinh đến Mũi Hà Tiên - Kiên Giang, gồm 4 tỉnh ven biển phía Nam), tàu cảnh sát biển (CSB) mang số hiệu 2004, đúng năm đưa vào biên chế thuộc Hải đoàn 42, đứng chân tại xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, tròn 20 năm bảo vệ an ninh - trật tự trên vùng biển phía Nam.

Tag: Tàu Cảnh sát biển 2004, Cảnh sát biển, an ninh - trật tự, vùng biển phía Nam, Hải đoàn 42

  • 1
  • 1