Kết quả tìm kiếm cho "căn cứ cũ"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Tìm về dấu cũ

19/01/2024

Tính ra, anh em có mặt ở Văn phòng Tỉnh uỷ thời cuối năm 1960 đến nay chỉ còn có anh Tô Hiền Long (Sáu Ðồng) nay đã tuổi 93, sức khoẻ suy giảm nhiều; tôi - người trẻ nhất, cũng đã 85.

Tag: Tìm về dấu cũ, Văn phòng Tỉnh uỷ, cuối năm 1960, Bảo tàng tỉnh, căn cứ cũ

  • 1
  • 1