Kết quả tìm kiếm cho "kinh phí sửa chữa thấp"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Tuyến quốc lộ hư hỏng nhiều, kinh phí sửa chữa thấp

26/02/2024

Trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 5 tuyến quốc lộ đi qua, gồm: Quốc lộ 1, Quốc lộ 63, Quản lộ - Phụng Hiệp, Hành lang ven biển phía Nam (thứ yếu), đường Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài 214,94 km. Thời gian qua, được sự quan tâm của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Cục Ðường bộ Việt Nam, một số tuyến quốc lộ đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, như tuyến Quản lộ - Phụng Hiệp và sửa chữa định kỳ hằng năm một số đoạn, tuyến trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 63, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu.

Tag: Tuyến quốc lộ hư hỏng nhiều, kinh phí sửa chữa thấp, Quốc lộ 1, Quốc lộ 63, Quản lộ - Phụng Hiệp, Hành lang ven biển phía Nam, đường Hồ Chí Minh

  • 1
  • 1