Kết quả tìm kiếm cho "thước đo hiệu quả"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Lấy sự hài lòng làm thước đo hiệu quả

30/05/2024

Xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, minh bạch; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt nhất, là định hướng cải cách hành chính (CCHC) huyện Ngọc Hiển trong giai đoạn mới.

Tag: sự hài lòng, thước đo hiệu quả, cải cách hành chính, Ngọc Hiển, phục vụ Nhân dân

  • 1
  • 1