Kết quả tìm kiếm cho "theo gương Bác"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Hiệu quả thi đua dân vận khéo

14/07/2024

Thời gian qua, phong trào thi đua dân vận khéo (DVK) tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Năm Căn. Ðặc biệt, phong trào này thật sự lan toả trong hệ thống chính trị, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và việc học tập, làm theo gương Bác.

Tag: dân vận khéo, phong trào thi đua, Năm Căn, học tập, làm theo gương Bác

Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện theo gương Bác

12/03/2024

Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Cái Nước đánh giá, qua 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021, của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021, của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác trong cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Tag: Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, theo gương Bác, Ban Chỉ huy Quân sự, Cái Nước

  • 1
  • 1