ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 15-4-24 05:44:38
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng chính trị

Báo Cà Mau “Thời gian qua, đơn vị luôn bám sát kế hoạch, chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng; kết quả thực hiện hằng năm đều đạt chỉ tiêu đề ra”, ông Lê Văn Ðức, Phó giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, cho biết.

Năm 2023, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức được 31 lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho đảng viên mới; bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở; bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh... Có 2.177 lượt học viên tham dự, đạt 100% kế hoạch đề ra. Ngoài ra, đơn vị còn lồng ghép nội dung học tập Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; lịch sử Ðảng bộ huyện; văn hoá Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc. Bên cạnh đó, phối hợp với Ban Tuyên giáo triển khai chương trình bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn.

Trung tâm Chính trị huyện luôn chú trọng công tác đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập lý luận chính trị.

Trung tâm Chính trị huyện luôn chú trọng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập LLCT. Ðội ngũ giảng viên chuyên trách, kiêm nhiệm đều nắm vững phương pháp, từ đó có kế hoạch trong việc nghiên cứu soạn giảng, gắn giữa lý luận và thực tiễn, học đi đôi với hành ngay trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

“Trước khi lên lớp, các giảng viên, báo cáo viên gửi giáo án để Ban giám đốc kiểm tra, duyệt; vận dụng giữa phương pháp dạy học truyền thống với phương tiện dạy học thông qua giáo án điện tử để giờ lên lớp, các chuyên đề được triển khai cho học viên phong phú hơn về nội dung và hình thức, từ đó phát huy được tính tích cực của người học. Ngoài ra, việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên từng bước được cải tiến theo hướng mở rộng và liên hệ thực tiễn”, ông Lê Văn Ðức cho biết thêm.

Ông Nguyễn Minh Sơn, Bí thư Ðảng uỷ thị trấn Năm Căn, nhìn nhận: “Những năm gần đây, đổi mới quan trọng của Trung tâm Chính trị huyện là, giảng viên chuyển tải kiến thức rất sâu và cụ thể để học viên nắm chặt hơn; nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nâng lên rất rõ, trách nhiệm học tập rất cao”.

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị huyện Năm Căn và huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long có buổi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác, vào tháng 12/2023.

Hiện nay, biên chế Trung tâm Chính trị huyện Năm Căn có 5 người, ngoài ra còn có 9 giảng viên kiêm nhiệm. Các giảng viên đều có trình độ LLCT cao cấp; quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên và chuyên viên chính; trình độ chuyên môn từ đại học trở lên.

Thời gian qua, song song với công tác đào tạo, bồi dưỡng, Trung tâm Chính trị huyện còn làm tốt công tác thông tin đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, kịp thời định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Ðảng, trong Nhân dân, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Ông Lê Văn Ðức thông tin: “Ðơn vị tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng chương trình giáo dục chính trị ở cơ sở, gắn với yêu cầu của tình hình thực tế phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, để công tác giáo dục chính trị thật sự đảm bảo tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, cũng như việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người học, người dạy và người lao động. Ðổi mới nội dung kiểm tra đánh giá, thực hiện hiệu lực, hiệu quả, lồng ghép tích hợp trong việc tuyên truyền LLCT phù hợp cho từng đối tượng, nhất là thế hệ trẻ”./.

 

Nguyên Tố

 

Hội viên, đoàn viên phấn đấu vào Ðảng

Phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Ðảng. Xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ này, các cấp uỷ, tổ chức đảng ở địa bàn dân cư đã chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên từ đoàn viên, hội viên các đoàn thể. Qua đó, bổ sung lực lượng đảng viên có chất lượng, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Ðảng.

Những hạt giống đỏ

Năm 2023, tỉnh Cà Mau thực hiện vượt chỉ tiêu công tác phát triển đảng viên với 1.535/1.505 (đạt 102% chỉ tiêu), trong đó có 26 đảng viên là học sinh, sinh viên; 17 đảng viên người dân tộc thiểu số; 5 đảng viên làm trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ

Ngày 20/3/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương quản lý.

Kế tục xứng đáng truyền thống cách mạng vẻ vang

Nhiệm kỳ 2019-2024, cán bộ, đảng viên, đoàn viên và Nhân dân thị trấn U Minh, huyện U Minh, đoàn kết lao động, sản xuất, kinh doanh, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng chính trị

“Thời gian qua, đơn vị luôn bám sát kế hoạch, chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng; kết quả thực hiện hằng năm đều đạt chỉ tiêu đề ra”, ông Lê Văn Ðức, Phó giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, cho biết.

Đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Ngày 28/2, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khoá XII về đại hội đảng bộ các cấp; thảo luận, cho ý kiến các dự thảo văn bản triển khai, thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII của Đảng.

Vững tin vào Ðảng

Phát huy sức mạnh đoàn kết, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, năm 2023 các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Ðảng bộ Dân Chính Ðảng đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần xây dựng Ðảng trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

“Cuộc sống lớn có đôi mắt Đảng; mỗi bước đi gần, nâng ước mơ xa”

Đảng ta - một danh xưng gần gũi của không chỉ mỗi đảng viên, cán bộ, mà còn là niềm tự hào của Nhân dân Việt Nam về một Đảng của dân tộc, mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi là “Đảng Việt Nam”. Với 94 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta khẳng định vai trò lãnh đạo, cầm quyền và có những cơ sở vững chắc về đường lối, đội ngũ, trí tuệ và sức mạnh để tiếp tục dẫn dắt dân tộc đi đến những thành công của sự nghiệp cách mạng.

Trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho 271 đảng viên

Chiều nay (01/02), Đảng uỷ Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau đã long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho 10 đảng viên thuộc Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh.

Ðiểm nhấn trong công tác tổ chức xây dựng Ðảng

Nêu cao quyết tâm xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong giai đoạn mới, năm qua, công tác xây dựng Ðảng ở Cà Mau đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân với Ðảng.