ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 19-5-24 08:28:14
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

Báo Cà Mau Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và coi trọng sự nghiệp “trồng người”, đặc biệt là người hiền tài, đức độ. Người khẳng định: “Có tài phải có đức” [1] và “Ðức phải có trước tài” [2]. Bởi “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.

Việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cũng là nhiệm vụ cơ bản, xuyên suốt của mỗi người cán bộ, đảng viên. Ðó cũng là điều cốt yếu, là gốc rễ của cây, là ngọn nguồn của sông nước. Chính điều này sẽ quy tụ nên sức mạnh nội lực vô biên cho lực lượng nòng cốt của Ðảng. “Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được đường xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”[3].

Tranh: Minh Tấn

Rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức là cái gốc của người cách mạng, không có đạo đức cách mạng không lãnh đạo được Nhân dân. Người chỉ rõ: "Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn, cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng, không có đạo đức cách mạng thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được Nhân dân" [4]. Ngày nay, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi. Vì vậy, việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi.

Thứ nhất, cán bộ, đảng viên phải suốt đời trung thành với lý tưởng của Ðảng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào luôn đề cao cảnh giác để nhận diện được âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; ra sức thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ Ðảng giao. Không nhân nhượng, khuất phục hay cúi đầu trước kẻ thù; không lùi bước trước mọi hoàn cảnh, mọi khó khăn, thậm chí hy sinh thân mình để thực hiện bằng được nhiệm vụ Ðảng, Nhà nước giao phó.

Thứ hai, cán bộ, đảng viên phải hiểu thật rõ và đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân, hết sức đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, cho giai cấp công nhân và cho toàn thể Nhân dân lao động. Ðể làm được điều “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ” [5] này, cán bộ, đảng viên cần có phẩm chất đạo đức: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Thứ ba, cán bộ, đảng viên phải rèn luyện lối sống mẫu mực, khiêm tốn và giản dị, biết kính trên, nhường dưới, biết noi gương người đi trước và làm gương cho người đi sau. Và “Một tấm gương sống có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền” [6]. Vì thế, người cán bộ, đảng viên cần phải không ngừng phấn đấu và phải biết sống nêu gương thì sẽ quy tụ được lòng tin yêu của Nhân dân, tạo nên sức mạnh trong điều hành, quản lý và tập hợp lực lượng cách mạng tạo nên sức mạnh to lớn cho toàn Ðảng, toàn dân. Hãy tận dụng triệt để mặt tích cực của các nền tảng mạng xã hội để lan toả những tấm gương sáng của cán bộ, đảng viên như là một minh chứng sống động nhất để mọi người và Nhân dân biết đến và noi theo.

Thứ tư, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh nói phải đi đôi với làm. Gắn học với hành, đưa lý luận vào thực tiễn, thể hiện qua lời nói, hành động, việc làm hằng ngày, chứ không phải là lý luận suông, học trên sách vở. Tự đặt ra cho mình mục tiêu, triết lý sống tích cực để làm phong phú đời sống tinh thần, tăng thêm khát vọng sống.

Thứ năm, bên cạnh việc giữ gìn, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng cần phải khơi dậy lòng yêu nước, ý chí sống tích cực, phát huy các giá trị đạo đức tốt đẹp, lan toả lối sống lành mạnh đầy tình yêu thương, giúp đỡ nhau vượt khó, cùng nhau tiến bộ...; đẩy lùi căn bệnh vô cảm trước nỗi đau, bất hạnh, khó khăn của đồng loại đang ngày một có xu hướng lan nhanh trong xã hội, đặc biệt ở các nước phát triển. Mặt khác, chính lòng yêu nước mới nung nấu ý chí làm giàu, làm đẹp thêm cho quê hương, đất nước. Chính giá trị đạo đức sẽ nâng giá trị con người và càng trở nên nhân văn, nhân đạo. Ðây cũng là thước đo giá trị sống của bản thân, không chỉ sống cho mình mà còn phải sống có ích cho mọi người, cho xóm giềng và cho xã hội.

Thứ sáu, “chống” phải luôn đi đôi với “xây”. Chống lại những cái xấu xa, cái sai, cái vô đạo đức, cái tham lam, ích kỷ, hủ hoá... theo quan điểm của Bác là chống nhằm mục đích xây. Cụ thể, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Ðảng, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Ðảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ðây là một quá trình gay go, phức tạp, không thể ngày một ngày hai có thể làm được.

Ra sức học tập lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Cán bộ, đảng viên ngoài việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng còn phải ra sức học tập lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bởi chủ nghĩa Mác - Lênin là lý luận cách mạng khoa học nhất, hàm chứa đạo đức cách mạng cao cả nhất. Và “có học tập lý luận Mác - Lênin mới củng cố được đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao sự hiểu biết và trình độ chính trị mới làm tốt công tác Ðảng giao phó cho mình” [7].

Chúng ta học tập ở Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ về tư tưởng, đạo đức cách mạng, thêm vào đó là phong cách của người cách mạng. Rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng vì mục tiêu tiến bộ xã hội - đó là mục tiêu chân chính. Ngược lại, một xã hội tiến bộ là một xã hội mà con người hội tụ đầy đủ các yếu tố tiến bộ về mọi mặt: năng lực, trí lực, thể lực, đặc biệt là về phẩm chất đạo đức. Vấn đề tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nói chung và phẩm chất đạo đức cách mạng nói riêng chưa bao giờ lỗi thời hay lạc hậu.

Tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên là việc làm hết sức cần thiết. Bởi “Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước... Khi cần thì sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình cũng không tiếc” [8]. Và người được tôi rèn đạo đức cách mạng sẽ không ngừng lan toả đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng Ðảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Biến đạo đức cách mạng tưởng chừng như vô hình lại trở thành thứ vũ khí sắc bén, hữu hình, có sức phòng vệ tốt nhất và cũng là thứ vũ khí sắc bén nhất có khả năng chống lại sự công kích; làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên mọi mặt trận kinh tế, văn hoá, chính trị, tư tưởng..., nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]: Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, HN.

 

Nguyễn Như Huỳnh

 

Bà Mai Thị Thuỳ Trang tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cà Mau khoá XIII

Ngày 16/5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cà Mau tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029, với sự tham dự của 168 đại biểu. Đây là đại hội điểm cấp huyện, thành phố, nhằm rút kinh nghiệm tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ X.

Linh hoạt trong chuyển đổi vị trí công tác

Sáng 16/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế - HĐND tỉnh do Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Ca làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc chấp hành pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị báo cáo viên tháng 5

Sáng 16/5, tại Hà Nội, đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 5/2024 với các tỉnh, thành trên cả nước.

Trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Võ Hồng Phất

Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), sáng nay, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Thành Ngại trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Võ Hồng Phất (sinh ngày 1/5/1930, vào Đảng ngày 27/12/1959), đang sinh hoạt tại Chi bộ Khóm 3, Phường 7, TP Cà Mau.

Biểu tượng lòng dân miền Nam với Bác

Trong kháng chiến chống Mỹ, đền thờ, phủ thờ Bác là “pháo đài niềm tin”, là biểu tượng lòng dân đối với Ðảng, với Bác Hồ, nhưng là cái gai trong mắt Mỹ - nguỵ. Vì vậy, kẻ địch luôn tìm cách dẹp bỏ bằng những trận càn quét, bắn phá. Nhưng chúng bất lực trước tinh thần bám trụ, bảo vệ và kiên quyết đấu tranh của Nhân dân ta.

Ghi nhận nhiều kiến nghị để Đoàn Đại biểu Quốc hội mang đến diễn đàn Quốc hội

Chiều ngày 15/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh có buổi trao đổi, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội và vấn đề bức xúc của địa phương trước kỳ họp sắp tới của Quốc hội.

Những bông hoa Cháu ngoan Bác Hồ

Không chỉ nhiều năm liền là học sinh xuất sắc, các em còn hăng hái thi đua, rèn luyện tốt, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của Ðội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh, trở thành những bông hoa thắm sắc trong vườn hoa "Cháu ngoan Bác Hồ”.

Người tốt, việc tốt là hoa thơm dâng Bác

30 tập thể và 50 cá nhân tiêu biểu của Đảng uỷ Dân Chính Đảng Cà Mau trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023 vừa được vinh danh tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị, diễn ra ngày 15/5.

Tập trung nguồn lực xây dựng TP Cà Mau đạt đô thị loại I

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh và là 1 trong 4 đô thị động lực của vùng kinh tế đồng bằng sông Cửu Long, những năm qua TP Cà Mau duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Thành tựu này ghi nhận sự đóng góp xứng đáng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc vào quá trình xây dựng và phát triển quê hương.

An cư nhờ chương trình cho vay nhà ở xã hội

Nhờ có chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NÐ-CP mà nhiều gia đình cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động đã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để xây dựng, nâng cấp nhà ở, góp phần ổn định cuộc sống ngay tại địa phương.