Kết quả tìm kiếm cho "đảng viên"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 16

Ðiểm sáng phát triển đảng viên

03/07/2024

Ðến giữa tháng 6, huyện Ðầm Dơi kết nạp 185/185 đảng viên, là đảng bộ đầu tiên trong tỉnh hoàn thành nhiệm vụ kết nạp Ðảng năm 2024. Chia sẻ về kết quả này, ông Ðỗ Thanh Hài, Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ, khẳng định: “Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng tổ chức đảng vững mạnh. Huyện luôn chủ động, đổi mới công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, cũng như đảm bảo chất lượng đảng viên mới”.

Tag: phát triển đảng viên, Ðầm Dơi, công tác bồi dưỡng, đảng viên mới

Chăm bồi, kết nạp hội viên nông dân vào Đảng

12/06/2024

Thực hiện Chương trình số 59-CTr/TU, ngày 19/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2024 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, chiều 12/6, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Huyện uỷ Đầm Dơi ký kết chương trình phối hợp chăm bồi, kết nạp hội viên nông dân vào Đảng (giai đoạn 2024-2025).

Tag: Hội Nông dân tỉnh, Huyện uỷ Đầm Dơi, chương trình phối hợp, phát triển đảng viên

Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

20/05/2024

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144). Báo Cà Mau giới thiệu toàn văn Quy định số 144 như sau:

Tag: đạo đức cách mạng, cán bộ, đảng viên, giai đoạn mới, Quy định SỐ 144-QĐ/TW, chuẩn mực

Đảng uỷ Dân Chính Đảng trao Huy hiệu Đảng cho 8 đảng viên

17/05/2024

Tag: Đảng uỷ Dân Chính Đảng, Huy hiệu Đảng, 8 đảng viên

Những đảng viên nông dân làm kinh tế

01/05/2024

Với tinh thần gương mẫu, tiên phong, những năm qua, đảng viên là hội viên nông dân xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình đã cần cù vượt khó trong lao động sản xuất, đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, trở thành tấm gương nông dân sản xuất giỏi, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Tag: kinh tế, đảng viên, nông dân, sản xuất giỏi, nông thôn mới

Trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Tô Thành Đồng

26/04/2024

Đồng chí Tô Thành Đồng sinh ra và lớn lên ở thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tham gia cách mạng từ năm 1946, lúc đó mới 14 tuổi.

Tag: trao Huy hiệu Đảng, đảng viên Tô Thành Đồng, 75 năm tuổi Đảng

Rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

28/04/2024

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và coi trọng sự nghiệp “trồng người”, đặc biệt là người hiền tài, đức độ. Người khẳng định: “Có tài phải có đức” [1] và “Ðức phải có trước tài” [2]. Bởi “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.

Tag: Rèn luyện, phẩm chất đạo đức cách mạng, cán bộ, đảng viên

Hội viên, đoàn viên phấn đấu vào Ðảng

02/04/2024

Phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Ðảng. Xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ này, các cấp uỷ, tổ chức đảng ở địa bàn dân cư đã chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên từ đoàn viên, hội viên các đoàn thể. Qua đó, bổ sung lực lượng đảng viên có chất lượng, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Ðảng.

Tag: Hội viên, đoàn viên, phấn đấu, vào Ðảng, đảng viên, Phát triển đảng viên, xây dựng Ðảng

Trong quý 1 năm 2024, kỷ luật 90 đảng viên

29/03/2024

Từ đầu năm đến nay, UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức đảng và 11 đảng viên (tăng 7 tổ chức, 9 đảng viên so với quý 1 năm 2023). Qua kiểm tra, kết luận 7 tổ chức đảng và 11 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm.

Tag: uỷ ban kiểm tra, đảng viên, vi phạm

“Chi bộ 4 tốt” khơi nguồn năng lượng tích cực

27/03/2024

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới, các cấp uỷ đảng tại Cà Mau đã đồng loạt triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt” nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tag: Chi bộ 4 tốt, Nghị quyết số 21-NQ/TW, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, Ðầm Dơi

  • 1
  • 2
  • 1
  • 2