Kết quả tìm kiếm cho "đồng bào dân tộc"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Vùng dân tộc đổi thay nhờ chính sách

09/05/2024

Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã giúp bộ mặt nông thôn và đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer trên địa bàn huyện Trần Văn Thời không ngừng được cải thiện.

Tag: dân tộc, chính sách, chính sách của Nhà nước, đồng bào dân tộc thiểu số, Trần Văn Thời

Vươn lên từ vốn chính sách

05/03/2024

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh, nguồn vốn tín dụng chính sách đã phủ kín 100% xã, phường, thị trấn và 100% khóm, ấp với trên 2.600 tổ tiết kiệm và vay vốn, chuyển tải đầy đủ, kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách đến người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó, đã hỗ trợ thiết thực, giúp đỡ nhiều hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương trong tỉnh từng bước ổn định cuộc sống.

Tag: vốn chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, Ngân hàng Chính sách xã hội, thoát nghèo bền vững

Thiết thực giảm nghèo trong đồng bào dân tộc

07/12/2023

Công tác giảm nghèo luôn là nền tảng quan trọng để xây dựng thành công nông thôn mới trên địa bàn tỉnh nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng. Xuất phát từ mục tiêu đó, những năm qua, Ðảng và Nhà nước đã triển khai nhiều chương trình, dự án ưu tiên cho vùng đồng bào các DTTS. Nổi bật là Chương trình 134, 135, Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Tag: đồng bào dân tộc, giảm nghèo

  • 1
  • 1