Kết quả tìm kiếm cho "Nghị quyết số 23/2023/NQ-HÐND"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Khẩn trương bố trí người hoạt động không chuyên trách

08/03/2024

Thực hiện Nghị quyết số 23/2023/NQ-HÐND và Nghị quyết số 30/NQ-HÐND ngày 10/10/2023 của HÐND tỉnh, các địa phương khẩn trương triển khai giao số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở từng đơn vị hành chính cấp xã.

Tag: người hoạt động không chuyên trách, không chuyên trách, Nghị quyết số 23/2023/NQ-HÐND, Nghị quyết số 30/NQ-HÐND, HÐND tỉnh, đơn vị hành chính

  • 1
  • 1