Kết quả tìm kiếm cho "người hoạt động không chuyên trách"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Ðộng lực cho người công tác ở cơ sở

14/05/2024

Trước đây, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri ở cơ sở, các Tổ đại biểu HÐND tỉnh đã ghi nhận rất nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm được quy định tại Nghị quyết số 25/2019/NQ-HÐND, ngày 6/12/2019, của HÐND tỉnh (Nghị quyết 25). Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, với mức hỗ trợ còn hạn chế, khó đảm bảo để người làm công tác ở ấp, khóm duy trì hoạt động và gắn bó lâu dài.

Tag: công tác ở cơ sở, Ðộng lực, tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu HÐND tỉnh, chế độ, chính sách, người hoạt động không chuyên trách

Khẩn trương bố trí người hoạt động không chuyên trách

08/03/2024

Thực hiện Nghị quyết số 23/2023/NQ-HÐND và Nghị quyết số 30/NQ-HÐND ngày 10/10/2023 của HÐND tỉnh, các địa phương khẩn trương triển khai giao số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở từng đơn vị hành chính cấp xã.

Tag: người hoạt động không chuyên trách, không chuyên trách, Nghị quyết số 23/2023/NQ-HÐND, Nghị quyết số 30/NQ-HÐND, HÐND tỉnh, đơn vị hành chính

  • 1
  • 1