Kết quả tìm kiếm cho "công tác ở cơ sở"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Ðộng lực cho người công tác ở cơ sở

14/05/2024

Trước đây, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri ở cơ sở, các Tổ đại biểu HÐND tỉnh đã ghi nhận rất nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm được quy định tại Nghị quyết số 25/2019/NQ-HÐND, ngày 6/12/2019, của HÐND tỉnh (Nghị quyết 25). Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, với mức hỗ trợ còn hạn chế, khó đảm bảo để người làm công tác ở ấp, khóm duy trì hoạt động và gắn bó lâu dài.

Tag: công tác ở cơ sở, Ðộng lực, tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu HÐND tỉnh, chế độ, chính sách, người hoạt động không chuyên trách

  • 1
  • 1