Kết quả tìm kiếm cho "kinh doanh giỏi"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Xây dựng mô hình sản xuất - Chậm nhưng phải chắc

22/04/2024

Những năm qua, số lượng hội viên nông dân kết nạp mới ngày càng tăng, nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) các cấp năm sau đều cao hơn năm trước. Thế nhưng, thực tế một số mô hình sản xuất còn mang tính tự phát, chưa có sự liên kết giữa các hộ nông dân với nhau, đầu ra không ổn định, cung lớn hơn cầu, bị thương lái ép giá... Ðó là thực trạng mà phần lớn nông dân trên địa bàn tỉnh đang đối mặt.

Tag: sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân, mô hình sản xuất

Những phú nông thời nay

04/03/2024

TP Cà Mau có hơn 5.900 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) các cấp. Trong số đó, những người có thu nhập mỗi năm cả tỷ đồng đã tập hợp, tổ chức thành Câu lạc bộ (CLB) nông dân tỷ phú. Ðây là những nông dân đầu tàu không chỉ thúc đẩy sự phát triển của phong trào nông dân thi đua SXKDG tại địa phương, mà còn lan toả cách làm giàu đến các nông hộ khác.

Tag: phú nông, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, Câu lạc bộ, TP Cà Mau

  • 1
  • 1