Kết quả tìm kiếm cho "mô hình sản xuất"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Chung tay xây dựng quê hương

21/05/2024

Huyện Cái Nước hiện có trên 3.361 hội viên cựu chiến binh (CCB), trong đó còn 3 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo. Những năm qua, hội viên CCB không chỉ làm giàu bằng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả như: nuôi tôm kết hợp nuôi cua; nuôi cá chình; trồng hoa màu, bồn bồn, cây ăn trái... mà còn phát huy tốt tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau giảm nghèo.

Tag: xây dựng quê hương, cựu chiến binh, Cái Nước, mô hình sản xuất, tương thân tương ái

Xây dựng mô hình sản xuất - Chậm nhưng phải chắc

22/04/2024

Những năm qua, số lượng hội viên nông dân kết nạp mới ngày càng tăng, nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) các cấp năm sau đều cao hơn năm trước. Thế nhưng, thực tế một số mô hình sản xuất còn mang tính tự phát, chưa có sự liên kết giữa các hộ nông dân với nhau, đầu ra không ổn định, cung lớn hơn cầu, bị thương lái ép giá... Ðó là thực trạng mà phần lớn nông dân trên địa bàn tỉnh đang đối mặt.

Tag: sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân, mô hình sản xuất

Ðột phá sản lượng thuỷ sản

23/01/2024

Cách đây 20 năm, thời điểm chia tách, huyện Cái Nước đã xác định nuôi thuỷ sản là kinh tế mũi nhọn.

Tag: sản lượng thuỷ sản, Cái Nước, nuôi thuỷ sản, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, mô hình sản xuất

  • 1
  • 1