Kết quả tìm kiếm cho "phát triển kinh tế - xã hội"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Năm 2024: Ðổi mới, sáng tạo, bứt phá

25/02/2024

Năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) của tỉnh. Dự báo năm 2024, tỉnh Cà Mau có nhiều cơ hội và điều kiện để phục hồi, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, cần tập trung và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần và trách nhiệm cao nhất.

Tag: Ðổi mới, sáng tạo, bứt phá, Huỳnh Quốc Việt, phát triển kinh tế - xã hội

Khoa học - công nghệ đi đầu, mở lối phát triển

01/02/2024

Dù năm 2023 còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, toàn ngành đã bám sát chương trình, kế hoạch đề ra, nỗ lực vượt khó thực hiện đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Tag: Khoa học - công nghệ, mở lối, phát triển, kinh tế - xã hội

  • 1
  • 1