Kết quả tìm kiếm cho "giảm nghèo bền vững"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 14

Ðảng viên làm “hạt nhân” xoá nghèo

10/04/2024

Nguyễn Phích là xã có địa bàn rộng (20 ấp), dân cư đông, đồng thời cũng là địa bàn còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện U Minh. Ông Nguyễn Thanh Ril, Phó chủ tịch UBND xã, thông tin: "Xã có 4 ấp đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 8,9% vào cuối năm 2023. Xoá nghèo, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương hiện nay và thời gian sắp tới".

Tag: Ðảng viên, xoá nghèo, giảm nghèo bền vững, Xoá nghèo

Hiệu quả chính sách giảm nghèo

08/04/2024

Thời gian qua, chính quyền xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, triển khai hiệu quả các dự án giảm nghèo bền vững, cùng sự nỗ lực, quyết tâm vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đó công tác giảm nghèo trên địa bàn đạt kết quả tích cực. Hiện nay, xã còn 19 hộ nghèo (chiếm 1,28%) và 41 hộ cận nghèo (chiếm 2,76%).

Tag: giảm nghèo, chính sách giảm nghèo, giảm nghèo bền vững, Năm Căn

Chuyển đổi nghề để giảm nghèo bền vững

25/03/2024

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, nên thời gian qua, xã Ðông Thới, huyện Cái Nước, đã có nhiều giải pháp thực hiện, mang lại hiệu quả đáng ghi nhận. Ðặc biệt, địa phương luôn quan tâm đến việc hỗ trợ chuyển đổi nghề cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để họ có điều kiện phát triển kinh tế bền vững.

Tag: giảm nghèo bền vững, Chuyển đổi nghề

Cải thiện khả năng người nghèo tiếp cận chính sách

04/03/2024

Thời gian qua, các chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững được huyện Năm Căn triển khai lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của huyện, từ đó đã cải thiện khả năng tiếp cận của người nghèo đối với các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội cơ bản. Song song đó, nhận thức, năng lực, trách nhiệm về giảm nghèo được nâng cao, tạo được phong trào giảm nghèo sôi nổi trên địa bàn huyện.

Tag: người nghèo, tiếp cận chính sách, Chương trình mục tiêu Quốc gia, giảm nghèo bền vững, Năm Căn

"Bệ đỡ" cho xuất khẩu lao động

27/02/2024

Tỉnh Cà Mau xác định, xuất khẩu lao động là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường hợp tác quốc tế.

Tag: xuất khẩu lao động, giảm nghèo bền vững, nguồn nhân lực, tăng cường hợp tác quốc tế

Giảm nghèo “sâu địa bàn, sát đối tượng”

05/02/2024

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Chỉ đạo phụ trách Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững tỉnh, cho biết, về quan điểm chỉ đạo, tỉnh tập trung quyết liệt cho công tác giảm nghèo.

Tag: Giảm nghèo, sâu địa bàn, sát đối tượng, Nguyễn Minh Luân, Chương trình Mục tiêu Quốc gia, giảm nghèo bền vững

Triển vọng các dự án giúp dân giảm nghèo

23/01/2024

Nhờ nguồn vốn phân bổ, hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), đặc biệt là chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, thời gian qua, xã Nguyễn Phích tích cực xây dựng và triển khai các mô hình, dự án sản xuất cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn xã.

Tag: giảm nghèo, dự án, giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia, Nguyễn Phích, nuôi heo sinh sản, nuôi gà nòi, nuôi heo thương phẩm, nuôi vịt xiêm theo hướng an toàn sinh học, mô hình

Thông báo kết quả Giải báo chí "Công tác giảm nghèo bền vững" lần II - 2023

27/12/2023

Tag: Công tác giảm nghèo bền vững, Giải báo chí

Giảm nghèo bền vững từ những "cú huých"- Bài cuối: Hiện thực hoá từ cách làm

06/12/2023

Trong xã hội ngày nay, giảm nghèo không còn là chuyện đủ ăn, đủ mặc, mà chuyển qua hình thái mới, là ăn ngon và mặc đẹp. Ðiều này đòi hỏi mọi gia đình, hoàn cảnh, trong nỗ lực phấn đấu giảm nghèo cần phải tự đổi mới mình. Ðổi mới từ tư duy đến cách làm, thích ứng với xu thế phát triển chung để tạo ra lợi nhuận. Từ đó trở thành nhân tố quan trọng trong công cuộc kiến thiết, xây dựng quê hương, đất nước.

Tag: Giảm nghèo, Giảm nghèo bền vững, cú huých

Giảm nghèo bền vững từ những "cú huých" - Bài 2: Những quyết sách nhân văn

05/12/2023

Ðáp ứng nhu cầu thực tiễn, với phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau", thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, tạo điều kiện cho những nhóm đối tượng yếu thế, các vùng có điều kiện khó khăn cải thiện chất lượng cuộc sống. Những quyết sách ấy góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” là phát triển kinh tế và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại nhiều địa phương.

Tag: Giảm nghèo bền vững, cú huých

  • 1
  • 2
  • 1
  • 2