Kết quả tìm kiếm cho "giảm nghèo"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 22

Ðảng viên làm “hạt nhân” xoá nghèo

10/04/2024

Nguyễn Phích là xã có địa bàn rộng (20 ấp), dân cư đông, đồng thời cũng là địa bàn còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện U Minh. Ông Nguyễn Thanh Ril, Phó chủ tịch UBND xã, thông tin: "Xã có 4 ấp đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 8,9% vào cuối năm 2023. Xoá nghèo, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương hiện nay và thời gian sắp tới".

Tag: Ðảng viên, xoá nghèo, giảm nghèo bền vững, Xoá nghèo

Hiệu quả chính sách giảm nghèo

08/04/2024

Thời gian qua, chính quyền xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, triển khai hiệu quả các dự án giảm nghèo bền vững, cùng sự nỗ lực, quyết tâm vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đó công tác giảm nghèo trên địa bàn đạt kết quả tích cực. Hiện nay, xã còn 19 hộ nghèo (chiếm 1,28%) và 41 hộ cận nghèo (chiếm 2,76%).

Tag: giảm nghèo, chính sách giảm nghèo, giảm nghèo bền vững, Năm Căn

Phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo

28/03/2024

Ðến cuối năm 2023, thu nhập bình quân của huyện Thới Bình đạt 59,27 triệu đồng/người/năm, bằng 103,75% so với năm 2022. Trong phát triển kinh tế, huyện đặc biệt quan tâm nhóm đối tượng hộ nghèo và cận nghèo, nhằm rút ngắn khoảng cách về chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Tag: Phát triển kinh tế, giảm nghèo, Thới Bình

Chuyển đổi nghề để giảm nghèo bền vững

25/03/2024

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, nên thời gian qua, xã Ðông Thới, huyện Cái Nước, đã có nhiều giải pháp thực hiện, mang lại hiệu quả đáng ghi nhận. Ðặc biệt, địa phương luôn quan tâm đến việc hỗ trợ chuyển đổi nghề cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để họ có điều kiện phát triển kinh tế bền vững.

Tag: giảm nghèo bền vững, Chuyển đổi nghề

Giảm nghèo ở xã đặc biệt khó khăn

19/03/2024

Ðầu năm 2023, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, có 426 hộ nghèo, đến thời điểm này, số hộ nghèo giảm còn 282 hộ, chiếm 8%. Tuy vẫn ở mức khá cao nhưng đó là nỗ lực đáng ghi nhận.

Tag: U Minh, xã đặc biệt khó khăn, Giảm nghèo

Cải thiện khả năng người nghèo tiếp cận chính sách

04/03/2024

Thời gian qua, các chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững được huyện Năm Căn triển khai lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của huyện, từ đó đã cải thiện khả năng tiếp cận của người nghèo đối với các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội cơ bản. Song song đó, nhận thức, năng lực, trách nhiệm về giảm nghèo được nâng cao, tạo được phong trào giảm nghèo sôi nổi trên địa bàn huyện.

Tag: người nghèo, tiếp cận chính sách, Chương trình mục tiêu Quốc gia, giảm nghèo bền vững, Năm Căn

"Bệ đỡ" cho xuất khẩu lao động

27/02/2024

Tỉnh Cà Mau xác định, xuất khẩu lao động là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường hợp tác quốc tế.

Tag: xuất khẩu lao động, giảm nghèo bền vững, nguồn nhân lực, tăng cường hợp tác quốc tế

Giảm nghèo “sâu địa bàn, sát đối tượng”

05/02/2024

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Chỉ đạo phụ trách Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững tỉnh, cho biết, về quan điểm chỉ đạo, tỉnh tập trung quyết liệt cho công tác giảm nghèo.

Tag: Giảm nghèo, sâu địa bàn, sát đối tượng, Nguyễn Minh Luân, Chương trình Mục tiêu Quốc gia, giảm nghèo bền vững

Hiệu quả bước đầu của chương trình mục tiêu giảm nghèo

01/02/2024

Thực hiện Quyết định số 90/QÐ-TTg, ngày 18/1/2022, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 (Chương trình), trên địa bàn tỉnh có 7 dự án đã được triển khai thực hiện tại 6 xã đặc biệt khó khăn (ÐBKK) vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc 3 huyện, gồm: Khánh Lâm, Khánh Thuận, Nguyễn Phích (huyện U Minh); Ngọc Chánh, Quách Phẩm Bắc (huyện Ðầm Dơi) và Ðất Mũi (huyện Ngọc Hiển).

Tag: chương trình mục tiêu, giảm nghèo, Hiệu quả bước đầu, Chương trình Mục tiêu Quốc gia

Triển vọng các dự án giúp dân giảm nghèo

23/01/2024

Nhờ nguồn vốn phân bổ, hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), đặc biệt là chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, thời gian qua, xã Nguyễn Phích tích cực xây dựng và triển khai các mô hình, dự án sản xuất cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn xã.

Tag: giảm nghèo, dự án, giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia, Nguyễn Phích, nuôi heo sinh sản, nuôi gà nòi, nuôi heo thương phẩm, nuôi vịt xiêm theo hướng an toàn sinh học, mô hình