ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 19-5-24 03:29:28
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cải cách hành chính trong Ðảng

Báo Cà Mau Cùng với cải cách hành chính (CCHC) trong chính quyền, CCHC trong Ðảng là nhiệm vụ quan trọng, được tỉnh Cà Mau tập trung triển khai với nhiều giải pháp và đạt kết quả nổi bật, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Ðảng đối với Nhà nước và toàn xã hội.

Công tác CCHC trong Ðảng được Thường trực Tỉnh uỷ và cấp uỷ các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt kết quả nổi bật: Việc xây dựng và ban hành văn bản lãnh đạo của đảng từng bước được chuẩn hoá, góp phần cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Ðảng; hoạt động lãnh đạo của Ðảng đối với chính quyền được đổi mới, hiệu quả; thủ tục hành chính được rà soát, sửa đổi, bãi bỏ theo hướng đơn giản hoá, thuận tiện cho cán bộ, đảng viên; đổi mới, cụ thể hoá các thủ tục về công tác cán bộ của các cấp uỷ và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Ðảng.

Ðiểm nhấn là việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ sự đổi mới công tác lãnh đạo của Ðảng; khai thác thông tin nhanh, chính xác, đáp ứng kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ.

100% hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết, các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ đều được tổ chức trực tuyến đến đảng uỷ xã, phường, thị trấn.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ; trao đổi, xử lý thông tin trên hạ tầng mạng để rút ngắn thời gian, giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong các cơ quan đảng. Ðầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh uỷ; đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT các cơ quan đảng đảm bảo hoạt động ổn định; kết nối mạng với các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc vào mạng thông tin diện rộng của Ðảng; triển khai các phần mềm ứng dụng thống nhất các cơ quan, tổ chức đảng bảo đảm an toàn, an ninh hạ tầng mạng.

Cùng với đó là đổi mới hình thức học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị theo hướng vừa trực tiếp, vừa trực tuyến. Năm 2021, Thường trực Tỉnh uỷ cho chủ trương triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến trong các cơ quan đảng từ tỉnh đến cấp xã. Ðến nay, các phòng họp trực tuyến trong các cơ quan đảng từ cấp tỉnh đến cấp huyện và 101 đảng uỷ xã, phường, thị trấn được tổ chức họp thường xuyên và đi vào nền nếp. Hệ thống họp trực tuyến đã được triển khai, mở rộng đến các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, mở rộng đến các đồn biên phòng trong tỉnh). Từ đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần sớm đưa nghị quyết của Ðảng đi vào cuộc sống.

Việc sử dụng các phần mềm gửi, nhận văn bản trong nội bộ đảng được sử dụng thường xuyên, hệ thống mạng nội bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện được thông suốt, hệ thống mail người dùng (Lotus notes, Internet) và cơ sở dữ liệu được quản lý tập trung tại Trung tâm dữ liệu của tỉnh. Việc gửi, nhận văn bản giữa cơ quan, tổ chức đảng với cơ quan Nhà nước được thống nhất sử dụng phần mềm iOffice (thay phần mềm VIC) dùng chung cho toàn tỉnh. Việc ứng dụng CNTT giữa cơ quan Ðảng và cơ quan Nhà nước được liên thông, rất thuận tiện trong quá trình gửi, nhận và xử lý văn bản.

 Mô hình dân vận khéo “Phần mềm tiếp nhận xử lý đơn trực tuyến” của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh góp phần đổi mới và nâng cao hơn chất lượng công tác.

Ngày 13/6/2017, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quyết định số 350-QÐ/TU về thành lập Cổng thông tin điện tử của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh và 15 trang thông tin thành phần gồm các ban đảng Tỉnh uỷ, các huyện uỷ, thành uỷ và Ðảng uỷ Dân Chính Ðảng. Ở mỗi cơ quan có cổng, trang thông tin điện tử đều thành lập ban biên tập, có quy chế chi tiêu, quy chế hoạt động; thường xuyên cập nhật, duy trì hoạt động, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin phục vụ cán bộ, công chức và Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, nắm bắt thông tin kịp thời, nhanh chóng.

Qua hơn 5 năm hoạt động, cổng, trang thông tin điện tử đã phát huy hiệu quả thiết thực và năm 2023 đã triển khai nâng cấp cổng, trang lên phiên bản mới để đảm bảo tính bảo mật và an ninh mạng. Ngoài việc đưa những hình ảnh, video, thông tin sự kiện, các hoạt động của lãnh đạo địa phương, cổng, trang thông tin cũng là kênh để đăng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, điều hành, văn bản hội nghị... của Trung ương và cấp uỷ các cấp, tạo thuận lợi cho người đọc và tải về.

Hiện nay, tỉnh có 2 trung tâm điều khiển hệ thống họp trực tuyến được đặt tại Văn phòng Tỉnh uỷ và Văn phòng UBND tỉnh, đủ điều kiện đấu nối từ Trung ương với cấp tỉnh, huyện, xã hoặc luân phiên điều khiển toàn bộ các điểm cầu trong tỉnh, đảm bảo tính chất dự phòng. Hệ thống hội nghị trực tuyến của Tỉnh uỷ được đầu tư thiết bị điều khiển đa điểm và thiết bị đầu cuối chuyên dụng từ tỉnh đến các huyện uỷ, thành uỷ.

Hệ thống hội nghị trực tuyến của Tỉnh uỷ được đầu tư thiết bị điều khiển đa điểm và thiết bị đầu cuối chuyên dụng từ tỉnh đến các huyện uỷ, thành uỷ.

Ðồng chí Phạm Thành Ngại, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, nhấn mạnh, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác CCHC trong Ðảng phù hợp với tình hình mới, tỉnh Cà Mau tiếp tục đầu tư, nâng cấp trang thiết bị làm việc của các cơ quan Ðảng, nhất là cấp cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khoá XIII “về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”./.

 

Mộng Thường

 

Ngành kiểm sát ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, văn bản chỉ đạo bằng giấy dần được thay thế bằng những phần mềm chuyên dụng, như phần mềm sơ đồ tư duy; số hoá hồ sơ; tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo trực tuyến; hệ thống quản lý văn bản và điều hành... Việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) 2 cấp trong tỉnh.

Tìm nguyên nhân tụt hạng Chỉ số PAPI

Theo kết quả công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2023, tỉnh Cà Mau thuộc nhóm thấp nhất, với 40,10 điểm, xếp hạng 55/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giảm 20 bậc so với năm 2022, đứng thứ 12 khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ðây là lần sụt giảm mạnh của tỉnh đối với chỉ số này.

Chuẩn mực, chuyên nghiệp hướng đến sự hài lòng

Công tác cải cách hành chính (CCHC) được tỉnh Cà Mau thực hiện toàn diện và đạt nhiều kết quả tích cực, không ngừng nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế vùng đất cực Nam Tổ quốc. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, những người trực tiếp thực thi công vụ.

Chuẩn hoá dữ liệu mã số thuế cá nhân

Thực hiện Ðề án 06, đồng thời để chuẩn bị chuyển đổi sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế (MST) theo quy định của Luật Quản lý thuế, ngành thuế tích cực triển khai rà soát chuẩn hoá dữ liệu MST cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh, đạt một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, số lượng chuẩn hoá chưa cao, cần đẩy nhanh tiến độ.

Số hoá thủ tục lĩnh vực đất đai

Ðể nâng cao chất lượng dịch vụ công, khắc phục tình trạng chậm, muộn, đi lại nhiều lần của người dân trong việc yêu cầu trích lục bản đồ địa chính thửa đất, trích đo địa chính thửa đất để hoàn tất hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục này, góp phần số hoá thủ tục lĩnh vực đất đai.

Cải cách hành chính trong Ðảng

Cùng với cải cách hành chính (CCHC) trong chính quyền, CCHC trong Ðảng là nhiệm vụ quan trọng, được tỉnh Cà Mau tập trung triển khai với nhiều giải pháp và đạt kết quả nổi bật, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Ðảng đối với Nhà nước và toàn xã hội.

Cải cách tốt, phát triển nhanh

Ðể thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, thị trấn Ðầm Dơi, huyện Ðầm Dơi đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC), nhận được sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhiều đột phá mới

Tại huyện Thới Bình, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã và đang được đẩy mạnh từ cấp huyện đến cơ sở. Nhờ đó, tỷ lệ người dân và doanh nghiệp hài lòng khi đến các cơ quan Nhà nước giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ngày càng cao.

Gỡ khó hoá đơn điện tử lĩnh vực xăng dầu

Thời gian qua, cùng với các doanh nghiệp (DN) khác trên địa bàn, các DN lĩnh vực xăng dầu không ngừng thực hiện chuyển đổi số, góp phần đem lại thuận lợi, minh bạch cho người tiêu dùng và cả công tác quản lý. Tuy nhiên, hiện nay, thực hiện quy định của Bộ Tài chính, từ ngày 1/7/2022, tất cả DN, tổ chức kinh tế phải chuyển đổi sang thực hiện hoá đơn điện tử (HÐÐT), trong đó có DN, tổ chức kinh tế hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, gây không ít khó khăn cho các đơn vị kinh doanh.

Tiện lợi dịch vụ công trực tuyến

Năm 2023, tỉnh Cà Mau gặt hái được nhiều thành công trong việc nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Sự chung tay nỗ lực của các cấp, các ngành, trong đó, Sở Công thương đã đưa tỉnh Cà Mau xếp hạng thứ nhất về Bộ Chỉ số cung ứng DVCTT.