ĐT: 0939.923988
Thứ năm, 13-6-24 14:42:14
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Phú Tân

Báo Cà Mau Ngày 22/5, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Cà Mau kiểm tra thực tế các nhiệm vụ cải cách hành chính tại UBND xã Tân Hải, thị trấn Cái Đôi Vàm và UBND huyện Phú Tân; đồng thời ghi nhận những thuận lợi khó khăn, kịp thời giúp địa phương tháo gỡ, thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC trong thời gian tới.

Tính đến nay, UBND huyện đã thực hiện hoàn thành 15/22 nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC năm 2024, đạt 68,18%. UBND huyện đã ban hành 38 văn bản chỉ đạo về công tác CCHC, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, tổng số TTHC được cập nhật và niêm yết công khai là 470; trong đó, cấp huyện 305 TTHC và cấp xã 165 TTHC. Số hồ sơ giải quyết trực tuyến trên phần mềm Một cửa điện tử là 776/804 hồ sơ, đạt 96,52% so với tổng hồ sơ giải quyết. Có 797 hồ sơ giải quyết trước hẹn, 68 hồ sơ đang giải quyết, trễ hẹn 7 hồ sơ. Đối với 7 hồ sơ trễ hẹn, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã gửi phiếu xin lỗi đến người dân theo quy định.

Từ đầu năm đến nay, thực hiện chứng thực bản sao điện tử tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã được 675 trường hợp. Việc thực hiện cấp kết quả điện tử, số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, được UBND huyện triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả từ cấp huyện đến cấp xã. Các đơn vị cấp kết quả điện tử, số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết 100% hồ sơ tiếp nhận.

Thượng tá Đinh Văn Ngọc, Phó trưởng Công an huyện Phú Tân, trình bày khó khăn trong công tác CCHC của đơn vị.

Việc triển khai Hệ thống nhận diện hình ảnh và thông tin dữ liệu công dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã được triển khai thực hiện tốt. Hầu hết người dân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đều được nhận diện thông qua hình ảnh và dữ liệu công dân. UBND huyện cũng đang lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc cắt giảm TTHC trên địa bàn huyện Phú Tân (dự kiến cắt giảm 51 thủ tục, thời gian cắt giảm từ 1-12 ngày làm việc, đạt từ 20-50% trên tổng thời gian giải quyết TTHC)…

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Cà Mau kiểm tra thực tế tại UBND xã Tân Hải.

Bên cạnh kết quả đạt được, huyện Phú Tân cũng đang gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đầu tư đã lâu, dễ bị lỗi, hỏng nên việc xử lý hồ sơ cho người dân đôi lúc còn chậm. Một số trang thiết bị, diện tích bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một số đơn vị cấp xã chưa đạt theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP. Việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử và số hoá kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tỷ lệ đạt thấp. Phần mềm Một cửa điện tử mới được vận hành vào cuối năm 2023, nên một số chức năng của phần mềm, cán bộ, công chức, viên chức chưa thành thạo, dẫn đến còn sai sót, trễ hẹn hồ sơ. 

Số điện thoại đường dây nóng được đặt tại bộ phận Một cửa các xã, thị trấn và UBND huyện Phú Tân nhằm kịp thời tiếp nhận, góp ý của bà con về giải quyết thủ tục hành chính.

Bà Lê Thị Kim Chung, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra, động viên huyện Phú Tân tiếp tục phát huy và giữ vững thành tích đơn vị cấp huyện đứng đầu trong CCHC (năm 2023). Đồng thời, trên cơ sở những khó khăn, tồn tại, bà Lê Thị Kim Chung đề nghị huyện có kế hoạch cụ thể khắc phục; quan tâm theo dõi, kiểm tra thường xuyên công tác CCHC tại các phòng chuyên môn và các đơn vị cấp xã trực thuộc. Mạnh dạn đưa ra những giải pháp, sáng kiến mới nhằm tạo bước phát triển đột phá trong thực hiện cải cách hành chính tại địa phương. Tập trung thực hiện tốt công tác cải cách TTHC, đặc biệt là lĩnh vực đất đai. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những TTHC rườm rà, không phù hợp. Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, hạn chế thấp nhất các trường hợp hồ sơ trễ hạn; thực hiện tốt việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp sai sót hoặc xử lý trễ hạn so với quy định./.

Loan Phương

Góp phần ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực

Xác định việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức (CCVC) là một trong những nhiệm vụ, giải pháp để phòng, chống tham nhũng, các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, tạo điều kiện để CCVC được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý công việc từ kinh nghiệm thực tế ở những môi trường làm việc khác nhau.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Phú Tân

Ngày 22/5, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Cà Mau kiểm tra thực tế các nhiệm vụ cải cách hành chính tại UBND xã Tân Hải, thị trấn Cái Đôi Vàm và UBND huyện Phú Tân; đồng thời ghi nhận những thuận lợi khó khăn, kịp thời giúp địa phương tháo gỡ, thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC trong thời gian tới.

Từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) không ngừng đẩy mạnh công tác chuyển đổi số (CÐS) của ngành, từng bước hoàn thiện số hoá nhiều hồ sơ, thủ tục, quy trình, góp phần đem lại sự thuận lợi cho các đơn vị, địa phương và người dân, đóng góp chung vào tiến trình CÐS của tỉnh.

Bớt thủ tục, giảm chi phí

Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 490/QÐ-TTg ngày 7/5/2018. Trọng tâm của chương trình là phát triển sản phẩm có lợi thế ở mỗi địa phương. Ðối với tỉnh Cà Mau, chương trình đã mang về những kết quả thiết thực, tuy nhiên, theo đánh giá của các chủ thể tham gia chương trình, quá trình làm hồ sơ thủ tục còn khá nhiêu khê và kinh phí đầu tư ban đầu để chứng nhận sản phẩm OCOP cũng khá lớn.

Ngành kiểm sát ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, văn bản chỉ đạo bằng giấy dần được thay thế bằng những phần mềm chuyên dụng, như phần mềm sơ đồ tư duy; số hoá hồ sơ; tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo trực tuyến; hệ thống quản lý văn bản và điều hành... Việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) 2 cấp trong tỉnh.

Tìm nguyên nhân tụt hạng Chỉ số PAPI

Theo kết quả công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2023, tỉnh Cà Mau thuộc nhóm thấp nhất, với 40,10 điểm, xếp hạng 55/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giảm 20 bậc so với năm 2022, đứng thứ 12 khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ðây là lần sụt giảm mạnh của tỉnh đối với chỉ số này.

Chuẩn mực, chuyên nghiệp hướng đến sự hài lòng

Công tác cải cách hành chính (CCHC) được tỉnh Cà Mau thực hiện toàn diện và đạt nhiều kết quả tích cực, không ngừng nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế vùng đất cực Nam Tổ quốc. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, những người trực tiếp thực thi công vụ.

Chuẩn hoá dữ liệu mã số thuế cá nhân

Thực hiện Ðề án 06, đồng thời để chuẩn bị chuyển đổi sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế (MST) theo quy định của Luật Quản lý thuế, ngành thuế tích cực triển khai rà soát chuẩn hoá dữ liệu MST cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh, đạt một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, số lượng chuẩn hoá chưa cao, cần đẩy nhanh tiến độ.

Số hoá thủ tục lĩnh vực đất đai

Ðể nâng cao chất lượng dịch vụ công, khắc phục tình trạng chậm, muộn, đi lại nhiều lần của người dân trong việc yêu cầu trích lục bản đồ địa chính thửa đất, trích đo địa chính thửa đất để hoàn tất hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục này, góp phần số hoá thủ tục lĩnh vực đất đai.

Cải cách hành chính trong Ðảng

Cùng với cải cách hành chính (CCHC) trong chính quyền, CCHC trong Ðảng là nhiệm vụ quan trọng, được tỉnh Cà Mau tập trung triển khai với nhiều giải pháp và đạt kết quả nổi bật, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Ðảng đối với Nhà nước và toàn xã hội.