ĐT: 0939.923988
Thứ ba, 27-2-24 11:49:17
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lan toả sức mạnh và niềm tin

Báo Cà Mau Năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng từng bước phục hồi và tăng trưởng, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực; quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, các thế lực thù địch, phản động tăng cường đẩy mạnh hoạt động xuyên tạc, chống phá Ðảng, Nhà nước, quân đội. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là tất yếu, là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, lâu dài và cũng là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Ðảng uỷ Quân sự tỉnh luôn chủ động dự báo tình hình trước các sự kiện chính trị quan trọng, vấn đề được dư luận xã hội và cán bộ, chiến sĩ quan tâm, từ đó triển khai văn bản lãnh đạo, chỉ đạo định hướng các nội dung đấu tranh sát, đúng tình hình, không để bị động bất ngờ. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh tổ chức tuyên truyền và đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch thông qua nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng, hoạt động các thiết chế văn hoá, thành lập các nhóm trên Facebook để kịp thời tuyên truyền các thông tin tích cực, chính thống và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh xuất bản Thông tin LLVT tỉnh phát hành đến 101 xã, phường, thị trấn; phối hợp với Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng, phát sóng chuyên mục Quốc phòng toàn dân; phối hợp với Báo Cà Mau thực hiện nội dung tuyên truyền hằng tháng; gửi tin, bài về hoạt động công tác quân sự, quốc phòng địa phương trên các trang thông tin điện tử địa phương và của Quân khu 9; chỉ đạo xuất bản sổ tay “Quyết tâm giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới”; duy trì thường xuyên, nền nếp chế độ đọc báo, nghe đài, xem thời sự và các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

Ðể nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, Ðảng uỷ Quân sự tỉnh đã chỉ đạo mở rộng “Lực lượng 47” phù hợp tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo nhiều biện pháp để tăng số lượng thành viên các trang, nhóm của Ban Chỉ đạo. Hiện tại các nhóm “Chang đước”, “Hương biển” và “Bông bồn bồn”; các trang “Lên đàng”, “Búp sen xanh” hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút nhiều thành viên theo dõi. Năm qua, “Lực lượng 47” Bộ CHQS tỉnh đã đăng tải, chia sẻ trên 170 ngàn tin, bài viết trong các trang, nhóm của Ban Chỉ đạo 35, gấp 2 lần so với năm trước. Qua đó, tạo hiệu ứng thông tin tích cực, định hướng dư luận xã hội trên không gian mạng, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội của LLVT và Nhân dân trên địa bàn.

Ðồng chí Phạm Thành Ngại, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, trao thưởng cho các tác giả đạt giải Ðặc biệt, giải A và tập thể đạt giải Tập thể xuất sắc Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng tỉnh Cà Mau lần thứ Hai, năm 2023.    Ảnh: BĂNG THANH

Dấu ấn nổi bật là trong Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng lần thứ Hai, năm 2023, có 133 tác phẩm tham gia dự thi, nhiều gấp 5 lần so với năm 2022. Tập thể Ban Chỉ đạo 35 Ðảng uỷ Quân sự tỉnh đạt giải Tập thể xuất sắc, các cá nhân có 1 giải A, 3 giải Khuyến khích cấp tỉnh. Dự thi cấp Quân khu đạt 1 giải Nhất, 1 giải Khuyến khích; cấp Bộ Quốc phòng 1 giải Khuyến khích.

Với những kết quả đạt được trong năm qua, Ðảng uỷ Quân sự tỉnh góp phần quan trọng cùng cấp uỷ các cấp lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào quan điểm, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thời gian tới, Ðảng uỷ Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục. Tăng cường quản lý tình hình chính trị nội bộ; tư tưởng, kỷ luật, mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ và hậu phương quân đội; quản lý chặt chẽ việc cán bộ, chiến sĩ sử dụng Internet, mạng xã hội; chủ động cung cấp thông tin, định hướng thống nhất tư tưởng, tạo “sức đề kháng” cho cán bộ, chiến sĩ trước các luận điệu xuyên tạc, không để xảy ra những sơ hở, thiếu sót để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Ðọc báo trên thao trường huấn luyện chiến sĩ mới. (Ảnh chụp tại Tiểu đoàn U Minh 2, Trung đoàn 896). Ảnh: MINH THẬT

Thường xuyên kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của “Lực lượng 47” ở các cấp. Chỉ đạo “Lực lượng 47” bám sát các sự kiện chính trị quan trọng, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và hoạt động của các thế lực thù địch chống phá Ðảng, Nhà nước, quân đội trên Internet, mạng xã hội, tổ chức đấu tranh kịp thời, hiệu quả.

Ðảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh xác định “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, lâu dài đối với LLVT tỉnh”. Với kết quả bước đầu đã đạt được, tin tưởng rằng trong thời gian tới, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch sẽ chuyển biến mạnh mẽ và ngày càng có hiệu quả hơn trong LLVT tỉnh nhàu

 

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Tỉnh uỷ viên, Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 

Lan toả sức mạnh và niềm tin

Năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng từng bước phục hồi và tăng trưởng, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực; quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, các thế lực thù địch, phản động tăng cường đẩy mạnh hoạt động xuyên tạc, chống phá Ðảng, Nhà nước, quân đội. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là tất yếu, là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, lâu dài và cũng là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Lựa chọn chuyên đề, nâng chất sinh hoạt chi bộ

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chi bộ là nền móng của Ðảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”, những năm qua, Ðảng bộ xã Tân Dân luôn xác định việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là yêu cầu thường xuyên, quan trọng.

Nâng chất sinh hoạt chi bộ

Xác định chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, cầu nối giữa Ðảng với Nhân dân, thời gian qua, Huyện uỷ Ðầm Dơi luôn quan tâm đến chất lượng sinh hoạt lệ cũng như sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ.

Vững bước trên con đường vẻ vang với tinh thần Tuyên ngôn Độc lập

(CMO) Cách đây tròn 78 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Cách mạng Tháng Tám thành công với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới-độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Thiết thực làm theo Bác

(CMO) Thực hiện chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ðảng bộ xã Phú Hưng có nhiều mô hình cụ thể, thiết thực. Ðặc biệt, đây là các mô hình được thực hiện qua nhiều năm, phát huy hiệu quả từ phong trào dân vận khéo, lắng nghe Nhân dân để tập hợp sự đoàn kết, thống nhất một lòng thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Kết quả giải quyết sự cố môi trường biển một số tỉnh miền Trung

Sự cố môi trường biển gây hải sản chết bất thường tại một số tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế xảy ra vào đầu tháng 4/2016 đã để lại hậu quả rất nghiêm trọng trên nhiều phương diện, lĩnh vực, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế đất nước, đặc biệt là đối với 4 tỉnh miền Trung.

Tôn sư trọng đạo

Nhìn từ góc độ trân trọng khác, người dân Việt luôn tôn trọng công ơn của thầy cô dù thời gian được theo học nhiều hay ít; bậc học thấp hay cao, cụ thể trong lời dạy của người đi trước “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (một chữ cũng thầy mà nửa chữ cũng là thầy).

Những con số “trên trời”

Đó là những con số không bình thường! Phía sau nó, là những người nông dân ngơ ngác, những cơ sở làm ăn chân chính bất lực, những mặt hàng đã trở thành thương hiệu, thành nét văn hoá truyền thống rơi vào hoàn cảnh lao đao một cách bất ngờ. 85% mật ong ở Cà Mau bị pha tạp. 67% nước mắm trong đợt kiểm định (từ trên trời rơi xuống) nhiễm asen. Người ta nói ra tỉnh bơ và khi bị truy vấn thì “mấy ông đó” cũng tỉnh bơ trả lời: Thông tin trên có ý tốt là cảnh báo người sử dụng.

Hội phải thật sự là chỗ dựa của nông dân

Việt Nam có nền văn minh lúa nước lâu đời, hàng ngàn năm qua nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, nông dân chiếm tỷ lệ cao nhất trong các giai tầng của xã hội.

Tránh lãng phí và thụ động

Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thời gian qua đã thật sự đi vào chiều sâu và tạo nên nhiều hiệu ứng tích cực, rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân. Nhiều mô hình hay, cách làm tốt được biểu dương, khen thưởng kịp thời đã tạo nên sức lan toả rộng lớn, thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển sản xuất, công tác, học tập đạt hiệu quả cao trên nhiều lĩnh vực.