ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 19-5-24 09:07:38
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Sức sống xanh của tuổi trẻ

Báo Cà Mau Ðể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, hơn ai hết, thanh niên phải được xác định là một trong những lực lượng nòng cốt, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ này.

Gắn lý luận với thực tiễn

Theo anh Trần Ðăng Khoa, Phó bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Ðoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho thế hệ trẻ được Tỉnh đoàn quan tâm đẩy mạnh, đa dạng hoá về hình thức như: tổ chức các buổi toạ đàm, sinh hoạt các câu lạc bộ (CLB) lý luận trẻ, các cuộc thi trắc nghiệm, thi Olympic trên mạng Internet; đẩy mạnh tuyên truyền trên Website, Fanpage của các cấp bộ Ðoàn; bản tin chuyên đề “Tuổi trẻ Cà Mau” trên sóng Ðài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau và trên báo Cà Mau Online và tuyên truyền trực quan. Kịp thời phản ánh nhiều hoạt động của các cấp Ðoàn - Hội - Ðội trong việc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hành trình về các địa chỉ đỏ trong và ngoài tỉnh; thực hiện triển khai công trình số hoá 3D khu di tích lịch sử qua ứng dụng MobiFone Smart Travel...

Nhằm tạo môi trường, động lực để đoàn viên, thanh thiếu niên phấn đấu học tập, gắn lý luận với thực tiễn trong đời sống kinh tế - xã hội, các cấp bộ đoàn tập trung triển khai, nâng cao chất lượng tổ chức phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Ðồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Các phong trào có bước phát triển mới, tạo dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội, thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đóng góp tích cực vào quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; đồng thời góp phần giải quyết ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên.

Tỉnh đoàn Cà Mau và Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau phối hợp thực hiện trồng 10 ngàn cây xanh tại bãi bồi Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau trong Tháng Thanh niên 2023.

Qua đó, xuất hiện nhiều đảng viên trẻ, nhiệt huyết với công tác Ðoàn, năng động, dám nghĩ, dám làm. Ðiển hình như đảng viên trẻ Lê Trần Anh Hùng, chuyên viên Trung tâm Xúc tiến Ðầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau), Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau. Anh là một trong những đảng viên trẻ, nhiệt huyết với công việc, giành nhiều giải thưởng và bằng khen (bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2022; bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau năm 2020, 2022; bằng khen của Tỉnh đoàn năm 2023; giấy khen của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Cà Mau năm 2018, 2019, 2020... và nhiều hình thức khen thưởng khác). Anh được đề cử giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2022 về lĩnh vực Quản lý hành chính Nhà nước.

Anh Lê Trần Anh Hùng cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thành lập CLB Lý luận trẻ tỉnh Cà Mau gồm 31 thành viên, 6 CLB "Tuổi trẻ với pháp luật”, với 240 thành viên. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai các lớp tập huấn cho các câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật” trên địa bàn tỉnh về giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm, phòng chống ma tuý trong thanh thiếu niên, Luật An ninh mạng; các chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước...

Thông qua các buổi sinh hoạt, CLB Lý luận trẻ bồi dưỡng, nâng cao khả năng lý luận chính trị cho cán bộ Ðoàn, đoàn viên, góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ Ðoàn, đoàn viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Ðảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới. Nâng cao năng lực tiếp cận thông tin cho cán bộ Ðoàn, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh; tập hợp, vận động và định hướng đoàn viên, thanh niên tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng; tích cực tuyên truyền, lan toả thông tin tốt, hành động đẹp trong xã hội.

Phát huy sức mạnh tuổi trẻ

Ðể nâng cao vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ, nhất là đảng viên trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, trước tiên các cấp uỷ đảng đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên trẻ và lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Lễ phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường, cải thiện cảnh quan môi trường năm 2023.

Thứ nhất, các cấp uỷ đảng phải chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên trẻ; tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên trẻ tự rèn luyện, học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kịp thời phát hiện những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức của đảng viên trẻ để uốn nắn, giúp đỡ đảng viên trẻ tiến bộ trong công tác, lao động sản xuất.

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Ðảng cho cán bộ, đảng viên trẻ. Ðây là nội dung giáo dục cơ bản, là nền tảng quan trọng, hàng đầu về tư tưởng chính trị đối với cán bộ, đảng viên, là cơ sở của sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Ðồng thời, tăng cường giáo dục chuẩn mực đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên trẻ trong cơ quan, đơn vị, gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Ðảng.

Thứ ba, thường xuyên cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ hiểu biết, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên trẻ. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ có phẩm chất chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Ðảng, có thái độ tích cực đối với công cuộc đổi mới, đồng thời ra sức học tập, công tác, lao động sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của địa phương, đơn vị mình.

Thứ tư, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thế hệ trẻ trong tham gia các phong trào hành động cách mạng. Ðể làm tốt việc này, đòi hỏi các cấp uỷ đảng thường xuyên phát động các phong trào thi đua để đảng viên trẻ có cơ hội phát huy năng lực, sở trường công tác. Tạo động lực cho đảng viên trẻ xung kích trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; làm chủ các kiến thức khoa học - công nghệ hiện đại, phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực tiễn đã qua cho thấy, ngày càng có nhiều đảng viên trẻ năng động, nhiệt huyết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong trên nhiều mặt trận. Ðây là những hạt giống quý của Ðảng, góp phần vun đắp lý tưởng, hoài bão của thanh niên, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ tâm, đủ tài, nhiệt huyết, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Ðảng, cống hiến sức mình cho công cuộc xây dựng Ðảng, xây dựng quê hương Cà Mau ngày thêm giàu đẹp./.

 

Hoàng Vũ

 

Hội nghị báo cáo viên tháng 5

Sáng 16/5, tại Hà Nội, đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 5/2024 với các tỉnh, thành trên cả nước.

"Chi bộ 4 tốt" góp phần xây dựng Ðảng

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khoá XIII về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 115, ngày 2/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Ðảng bộ cơ sở 4 tốt”, thời gian qua, Ðảng bộ xã Nguyễn Phích tích cực triển khai thực hiện, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh. Ðiển hình là Chi bộ Ấp 10, là 1 trong 31 chi bộ trực thuộc Ðảng uỷ xã.

Sức sống xanh của tuổi trẻ

Ðể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, hơn ai hết, thanh niên phải được xác định là một trong những lực lượng nòng cốt, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ này.

Đúc rút kinh nghiệm, bám sát thực tiễn, nắm chắc quy định để hoàn thành nhiệm vụ

Đây là nhấn mạnh của đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc làm việc với Đảng uỷ Dân Chính Đảng tỉnh Cà Mau ngày 3/5.

Công tác kiểm tra của Ðảng từ sớm, từ xa

Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, uỷ ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và tạo được niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Ðảng.

Ðiểm sáng chi bộ trường học

Năm học 2022-2023, Chi bộ Trường Tiểu học xã Hàng Vịnh được khen thưởng thành tích Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xứng đáng là điểm sáng về công tác xây dựng Ðảng của tổ chức đảng cơ sở trên địa bàn huyện.

Ðảng viên làm “hạt nhân” xoá nghèo

Nguyễn Phích là xã có địa bàn rộng (20 ấp), dân cư đông, đồng thời cũng là địa bàn còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện U Minh. Ông Nguyễn Thanh Ril, Phó chủ tịch UBND xã, thông tin: "Xã có 4 ấp đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 8,9% vào cuối năm 2023. Xoá nghèo, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương hiện nay và thời gian sắp tới".

Hội viên, đoàn viên phấn đấu vào Ðảng

Phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Ðảng. Xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ này, các cấp uỷ, tổ chức đảng ở địa bàn dân cư đã chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên từ đoàn viên, hội viên các đoàn thể. Qua đó, bổ sung lực lượng đảng viên có chất lượng, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Ðảng.

Những hạt giống đỏ

Năm 2023, tỉnh Cà Mau thực hiện vượt chỉ tiêu công tác phát triển đảng viên với 1.535/1.505 (đạt 102% chỉ tiêu), trong đó có 26 đảng viên là học sinh, sinh viên; 17 đảng viên người dân tộc thiểu số; 5 đảng viên làm trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ

Ngày 20/3/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương quản lý.