Kết quả tìm kiếm cho "Ban Văn hoá - Xã hội"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Ðổi mới, tăng hiệu quả hoạt động

16/04/2024

Hoạt động của Ban Văn hoá - Xã hội (VHXH) HÐND tỉnh ngày càng được nâng cao chất lượng, hiệu quả. Ðiều đó được thể hiện qua các nội dung giám sát, khảo sát chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề thiết thực, quan trọng. Quy trình giám sát được thực hiện chặt chẽ, khoa học; báo cáo kết quả giám sát cụ thể, được các đơn vị chịu sự giám sát đồng tình, thống nhất cao; các kiến nghị phù hợp với tình hình thực tế địa phương và có tính khả thi.

Tag: Ban Văn hoá - Xã hội, HÐND tỉnh, giám sát, khảo sát chuyên đề

Quan tâm đào tạo giáo viên kế thừa

15/03/2024

Ngày 15/3, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Cà Mau tiếp tục có chuyến khảo sát về tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung lĩnh vực giáo dục trên địa bàn đào tạo thế hệ giáo huyện Trần Văn Thời.

Tag: Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Cà Mau; Thông tư 19; Thông tư 20; Thiếu giáo viên

  • 1
  • 1