Kết quả tìm kiếm cho "chế phẩm sinh học"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Hiệu quả từ chế phẩm sinh học

06/03/2024

Con tôm là một trong những nguồn kinh tế chủ lực của người dân huyện Phú Tân. Hiện nay, nhiều hộ dân nuôi tôm quảng canh cải tiến (QCCT) đã biết áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao năng suất trên cùng đơn vị diện tích, trong đó có việc sử dụng chế phẩm sinh học.

Tag: chế phẩm sinh học, quảng canh cải tiến, nuôi tôm, Phú Tân, khoa học - kỹ thuật, nâng cao năng suất

  • 1
  • 1