Kết quả tìm kiếm cho "quảng canh cải tiến"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Hiệu quả từ chế phẩm sinh học

06/03/2024

Con tôm là một trong những nguồn kinh tế chủ lực của người dân huyện Phú Tân. Hiện nay, nhiều hộ dân nuôi tôm quảng canh cải tiến (QCCT) đã biết áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao năng suất trên cùng đơn vị diện tích, trong đó có việc sử dụng chế phẩm sinh học.

Tag: chế phẩm sinh học, quảng canh cải tiến, nuôi tôm, Phú Tân, khoa học - kỹ thuật, nâng cao năng suất

Chú trọng nuôi tôm quảng canh cải tiến và tôm - rừng

19/02/2024

Trước tình hình tôm nuôi theo hình thức quảng canh truyền thống gặp nhiều rủi ro, ngành nông nghiệp huyện Năm Căn phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi hình thức nhằm tạo giải pháp bền vững và tăng sản lượng.

Tag: tôm quảng canh cải tiến, tôm - rừng, Năm Căn

  • 1
  • 1