Kết quả tìm kiếm cho "khoa học - kỹ thuật"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Hiệu quả từ chế phẩm sinh học

06/03/2024

Con tôm là một trong những nguồn kinh tế chủ lực của người dân huyện Phú Tân. Hiện nay, nhiều hộ dân nuôi tôm quảng canh cải tiến (QCCT) đã biết áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao năng suất trên cùng đơn vị diện tích, trong đó có việc sử dụng chế phẩm sinh học.

Tag: chế phẩm sinh học, quảng canh cải tiến, nuôi tôm, Phú Tân, khoa học - kỹ thuật, nâng cao năng suất

Ðột phá sản lượng thuỷ sản

23/01/2024

Cách đây 20 năm, thời điểm chia tách, huyện Cái Nước đã xác định nuôi thuỷ sản là kinh tế mũi nhọn.

Tag: sản lượng thuỷ sản, Cái Nước, nuôi thuỷ sản, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, mô hình sản xuất

Áp dụng kỹ thuật, tăng năng suất tôm nuôi

08/11/2023

Những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tôm nuôi xảy ra dịch bệnh gây thiệt hại đến kinh tế của người dân. Ðể giảm bớt rủi ro trong quá trình nuôi tôm, nhiều hộ dân mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật, cải thiện môi trường nuôi, hạn chế dịch bệnh, giúp tôm lớn nhanh, đạt năng suất cao.

Tag: tôm nuôi, khoa học - kỹ thuật, năng suất cao

  • 1
  • 1