Kết quả tìm kiếm cho "hộ kinh doanh"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Hoàn thiện bản đồ số hộ kinh doanh

15/05/2024

Ðược triển khai từ tháng 2/2024, đến nay, sau thời gian thực hiện quyết liệt, chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh (HKD) đã cơ bản hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác công khai thông tin HKD theo quy định của Luật Quản lý thuế, cũng như thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, hiện đại hoá ngành thuế.

Tag: Hoàn thiện, bản đồ số hộ kinh doanh, hộ kinh doanh, Quản lý thuế, chuyển đổi số

  • 1
  • 1