ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 4-12-23 22:40:38

Cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công

Báo Cà Mau (CMO) Theo kết quả công bố do Trung tâm Nghiên cứu phát triển - Hỗ trợ cộng đồng phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam thực hiện, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022 của Cà Mau đạt 41.87 điểm, xếp hạng 35/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 4 bậc so với năm 2021), xếp thứ 6 khu vực ÐBSCL.

Chỉ số PAPI là công cụ giám sát thực thi chính sách, phản ánh tiếng nói của người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý Nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Chỉ số này được đánh giá thông qua phỏng vấn trực tiếp, đối tượng đánh giá là người dân từ 18 tuổi trở lên được chọn ngẫu nhiên.

Ông Tôn Hữu Nghĩa, Trưởng phòng Cải cách hành chính, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, đánh giá: “Chỉ số PAPI của tỉnh năm 2022 tăng 4 bậc với 3/8 chỉ số nội dung tăng điểm, trong đó chỉ số “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” là chỉ số được cải thiện nhiều nhất (tăng 0.6 điểm so với năm 2021), tiếp đến là “Quản trị điện tử” (tăng 0.28 điểm), “Công khai, minh bạch” (tăng 0.01 điểm). Kết quả này cho thấy người dân có những ghi nhận nhất định đối với cán bộ, công chức các cấp trong việc công khai, minh bạch, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công và quản trị điện tử”.

Cụ thể, chỉ số tăng điểm thuộc nhóm đạt điểm cao nhất cả nước là “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”. Ðây là chỉ số đo lường cảm nhận và trải nghiệm của người dân về hiệu quả phòng, chống tham nhũng của các cấp chính quyền. Ðồng thời, phản ánh mức độ chịu đựng tham nhũng của người dân cũng như sự quyết tâm giảm thiểu tham nhũng của chính quyền và người dân. Với chỉ số này, có 2/4 chỉ số nội dung thành phần tăng điểm, gồm công bằng trong tuyển dụng vào cơ quan Nhà nước và quyết tâm chống tham nhũng. Tuy nhiên, có 2/4 chỉ số nội dung thành phần giảm điểm, gồm kiểm soát tham nhũng trong chính quyền và kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công.

Chỉ số “Thủ tục hành chính công” có 2/3 chỉ số nội dung thành phần giảm điểm, gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thủ tục hành chính cấp xã/phường.

Chỉ số “Công khai, minh bạch” đo lường hiệu quả của chính quyền các cấp trong việc công khai, minh bạch hoá thông tin nhằm đáp ứng quyền được biết của người dân về những chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của họ. Theo khảo sát, công khai thu, chi ngân sách cấp xã/phường được đánh giá tăng điểm. Tuy nhiên, có 3/4 chỉ số nội dung thành phần giảm điểm, gồm tiếp cận thông tin, công khai danh sách hộ nghèo và công khai kế hoạch sử dụng đất, bảng giá đất.

Ngoài ra, chỉ số “Quản trị điện tử” có tất cả 3/3 chỉ số nội dung thành phần đều tăng điểm, gồm sử dụng Cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương, tiếp cận và sử dụng Internet tại địa phương, phúc đáp qua Cổng thông tin điện tử. Chỉ số này đạt 3.07 điểm, tăng 0.28 điểm, thuộc nhóm trung bình cao.

Song, theo kết quả công bố, tỉnh có tới 5/8 chỉ số giảm điểm. Trong đó, chỉ số nội dung thuộc nhóm điểm thấp nhất cả nước là “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”. Qua phân tích, có 2/4 chỉ số nội dung thành phần giảm điểm, gồm cơ hội tham gia và đóng góp tự nguyện. Trong đó, tỷ lệ người dân có cơ hội tham gia vào các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, đoàn thể đạt 39.74%; có cơ hội tham gia vào các tổ chức xã hội, hội, nhóm, câu lạc bộ tự lập đạt 10.05% và tỷ lệ người dân đóng góp tự nguyện cho một công trình công cộng ở xã/phường nơi sinh sống đạt 25.34%; ban thanh tra Nhân dân hoặc ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát việc xây mới/tu sửa công trình đạt 20.74%...

Một chỉ số giảm điểm và thuộc nhóm trung bình thấp nữa là chỉ số nội dung “Cung ứng dịch vụ công” đo lường mức độ hiệu quả cung ứng bốn dịch vụ công căn bản cho người dân, gồm y tế công lập; giáo dục tiểu học công lập; cơ sở hạ tầng căn bản; an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư. Trong đó, thông qua khảo sát, tổng chất lượng bệnh viện công lập tuyến huyện chỉ đạt 3.79/10 điểm; tỷ lệ người được hỏi cho biết hộ gia đình không bị cắt/cúp điện trong 12 tháng qua đạt 13.58%; mức độ thường xuyên của dịch vụ thu gom rác thải của chính quyền địa phương đạt 2.14/4 điểm.

Tuy nhiên, một chỉ số điểm giảm nhưng vẫn thuộc nhóm cao nhất chính là chỉ số “Trách nhiệm giải trình với người dân”. Trong đó, mặc dù mức độ và hiệu quả trong tiếp xúc với chính quyền; tiếp cận dịch vụ tư pháp được đánh giá thấp hơn cùng kỳ, nhưng việc giải đáp khiếu nại, tố cáo, khúc mắc của người dân vẫn được đánh giá cao. Ðiều này cho thấy hiệu quả của các cuộc tiếp xúc công dân của các cấp chính quyền theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 và tính chủ động của công dân và chính quyền trong việc khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Ông Tôn Hữu Nghĩa cho biết: “Ðể tiếp tục cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh trong năm 2023 và các năm tiếp theo, Văn phòng UBND tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tự rà soát, đánh giá kết quả thực hiện tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, xác định các nhiệm vụ mà đơn vị thực hiện chưa đạt yêu cầu, đặc biệt là các chỉ số nội dung thuộc nhóm thấp và nhóm trung bình thấp; chỉ số nội dung giảm điểm số, làm ảnh hưởng đến chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh để chấn chỉnh và có giải pháp xử lý, tháo gỡ, cải thiện và đổi mới. Ðồng thời, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023”./.

 

Hồng Nhung

 

Ðảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống” dữ liệu nhân sự

Tính đến hết tháng 10/2023, toàn tỉnh có 28.350 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của 829 cơ quan, đơn vị trên phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC của tỉnh đã được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về CBCCVC, đạt 100% (bao gồm hồ sơ nghỉ việc, nghỉ hưu; hồ sơ trùng lắp giữa số chứng minh Nhân dân và số căn cước công dân).

Gỡ khó cho chứng thực bản sao điện tử

Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính đối với giấy tờ, văn bản (chứng thực bản sao điện tử) là dịch vụ công cung cấp mức độ dịch vụ trực tuyến một phần và được thực hiện thông qua bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

Tiện ích thủ tục 4 tại chỗ của ngành giáo dục

Với 54/54 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện cơ chế một cửa và 30/30 TTHC thực hiện cơ chế một cửa liên thông, tất cả các hồ sơ của ngành giáo dục Cà Mau đều được trả kết quả trước hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Ðặc biệt, đầu năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ÐT) Cà Mau đã triển khai thực hiện TTHC theo mô hình 4 tại chỗ đối với các TTHC về cấp phát văn bằng chứng chỉ, hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ chuyển trường... tạo sự hài lòng cho phụ huynh, học sinh.

Cắt giảm tối đa thủ tục lĩnh vực xây dựng

Đóng vai trò quan trọng trên lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị, thời gian qua, Sở Xây dựng luôn chú trọng, tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, góp phần đem lại hiệu quả đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Bước đi mới trong giải quyết thủ tục hành chính

Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cấp cơ sở, Văn phòng UBND tỉnh vừa triển khai Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 30/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về rà soát, đánh giá và đề xuất phương án uỷ quyền trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh. Ðây được xem là bước đi mới, quan trọng góp phần cải cách mạnh mẽ quy trình TTHC trên địa bàn, tạo thuận lợi, hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Ðiểm sáng cải cách hành chính

Thời gian qua, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tập trung nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC), nhất là chuyển đổi số trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC). Nhờ đó xã đạt nhiều kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trong thực hiện CCHC của huyện và là 1 trong 15 đơn vị trong toàn tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tuyên dương.

Quyết tâm trả kết quả trước hẹn

(CMO) Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh có thư tuyên dương 15 đơn vị đóng góp nổi bật trong việc triển khai giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn) là 1 trong 15 đơn vị điển hình được tuyên dương.

Lợi ích từ liên thông dịch vụ công

(CMO) Bắt đầu từ ngày 10/7, hai nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông “Ðăng ký khai sinh - Ðăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Ðăng ký khai tử - Xoá đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” được cung cấp trực tuyến trên toàn quốc. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết TTHC, giúp cắt giảm giấy tờ, thời gian, chi phí của người dân.

Ðơn giản hoá thành phần hồ sơ

(CMO) Tỷ lệ thủ tục hành chính (TTHC) phát sinh tại Bộ phận Một cửa của TP Cà Mau luôn đứng đầu so các địa phương khác trong tỉnh. Từ đó, kéo theo áp lực nhất định đối với đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Ðơn vị luôn quyết liệt chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), cũng như cải thiện điểm số trên lĩnh vực này.

Nâng chất dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân tốt hơn

(CMO) Đến nay, TP Cà Mau đã thực hiện 15/22 nhiệm vụ năm 2023, đạt trên 68,18% kế hoạch. Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai áp dụng chung tại UBND thành phố là 310 thủ tục, cấp xã là 165 thủ tục, được niêm yết công khai bằng mã QR tại nơi dễ nhìn, dễ tiếp cận kết hợp với công khai bằng bản giấy tại bàn ghi thông tin để người dân tra cứu; số điện thoại đường dây nóng được công khai đúng quy định...