ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 19-5-24 03:25:37
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chuẩn hoá dữ liệu mã số thuế cá nhân

Báo Cà Mau Thực hiện Ðề án 06, đồng thời để chuẩn bị chuyển đổi sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế (MST) theo quy định của Luật Quản lý thuế, ngành thuế tích cực triển khai rà soát chuẩn hoá dữ liệu MST cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh, đạt một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, số lượng chuẩn hoá chưa cao, cần đẩy nhanh tiến độ.

Thực hiện chủ trương này, Tổng cục Thuế triển khai các giải pháp kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an để truy vấn thông tin mã định danh của các MST cá nhân. Kết quả truy vấn, còn nhiều trường hợp MST chưa xác định được mã định danh, do thông tin người nộp thuế kê khai chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc chưa cập nhật kịp thời.

Ðể đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho MST, Cục Thuế tỉnh rà soát, chuẩn hoá dữ liệu MST cá nhân. Trong đó, ưu tiên tập trung rà soát, chuẩn hoá dữ liệu MST cá nhân của 4 nhóm: Nhóm 1, gồm người nộp thuế (NNT) cá nhân đang hoạt động có phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cơ quan chi trả đang hoạt động thuộc quản lý của cơ quan thuế. Nhóm 2, gồm NNT sử dụng đất phi nông nghiệp có phát sinh trên sổ phát sinh thuế phi nông nghiệp năm 2023. Nhóm 3, gồm NNT hộ kinh doanh đang có nghĩa vụ nợ/nộp thừa tại thời điểm rà soát hoặc NNT hộ kinh doanh có thông tin về căn cước công dân/chứng minh Nhân dân. Nhóm 4 là nhóm NNT cá nhân khác không thuộc nhóm 1, 2, 3 nêu trên, nhưng có phát sinh nghĩa vụ thuế nợ/nộp thừa tại thời điểm rà soát và có thông tin về căn cước công dân/chứng minh Nhân dân.

Công chức Cục Thuế tỉnh tích cực đẩy nhanh tiến độ cập nhật chuẩn hoá dữ liệu MST cá nhân.

Ngoài ra, nhóm 5 là các trường hợp còn lại (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4), khi NNT phát sinh các giao dịch với cơ quan thuế thì cơ quan thuế chủ động rà soát, yêu cầu NNT thay đổi, cập nhật thông tin.

Ông Trần Văn Như, Trưởng phòng Kê khai, Kế toán thuế, Cục Thuế tỉnh, cho biết: “Ngành thuế tỉnh khẩn trương triển khai nhiều văn bản đến các chi cục thuế khu vực, các công ty, doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp Nhà nước thuộc Cục Thuế quản lý để rà soát, chuẩn hoá dữ liệu MST cá nhân. Theo đó, ngành thuế đề nghị các cơ quan chi trả thu nhập đăng nhập vào tài khoản của đơn vị mình trên trang thuế điện tử: www.thuedientu.gdt.gov.vn để tiếp tục tra cứu danh sách NNT cần rà soát thông tin qua cơ quan chi trả và tra cứu danh sách người phụ thuộc cần rà soát thông tin qua cơ quan chi trả của đơn vị mình, rà soát thông tin đăng ký thuế và có trách nhiệm kê khai đầy đủ, chính xác để điều chỉnh, bổ sung thay đổi thông tin đăng ký thuế: họ và tên, ngày tháng năm sinh, giấy tờ chứng thực cá nhân (ưu tiên cập nhật số căn cước công dân mới nhất)... theo phương thức điện tử, qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế”.

Qua rà soát, tổng số dữ liệu MST cá nhân cần chuẩn hoá trên địa bàn toàn tỉnh là 172.421 MST. Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Thuế, hiện tại trên địa bàn tỉnh, số lượng rà soát, chuẩn hoá dữ liệu MST cá nhân còn hạn chế. Ðến thời điểm này, chỉ mới có trên 10.500 MST cá nhân đã được chuẩn hoá (chủ yếu nhóm 1 với 7.696 MST, đạt 98,8% và nhóm 3 với 2.871 MST, đạt 98,86%).

 Nếu không thực hiện chuẩn hoá, cơ quan chi trả thu nhập, các cá nhân uỷ quyền và cá nhân quyết toán thuế sẽ không gửi được hồ sơ quyết toán thuế theo quy định. (Ảnh chụp tại Bộ phận Một cửa Chi cục Thuế khu vực 2 - TP Cà Mau).

Ông Trần Văn Như trần tình: “Hiện tại chỉ có 2/5 nhóm được chuẩn hoá MST cá nhân, 3 nhóm còn lại gặp nhiều khó khăn. Với nhóm 2, dữ liệu thuế người sử dụng đất phi nông nghiệp là rất lớn, có tới 67.897 MST cá nhân cần chuẩn hoá. Cục Thuế không thể thực hiện tra cứu từng hộ, từng người sử dụng đất phi nông nghiệp để cập nhật thông tin, mất rất nhiều thời gian. Nhiều nhất là nhóm 5, với gần 92.500 MST cần chuẩn hoá. Với nhóm này, Tổng cục Thuế yêu cầu khi NNT phát sinh giao dịch với cơ quan thuế thì cơ quan thuế chủ động rà soát, yêu cầu cập nhật thông tin. Mặc dù vậy, muốn chuẩn hoá toàn bộ nhóm này là cả vấn đề, mất rất nhiều thời gian".

Thời gian tới, ngành thuế tiếp tục chỉ đạo các chi cục thuế khu vực phối hợp với Công an tỉnh, các địa phương đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hoá dữ liệu kịp thời, chính xác, đầy đủ. Trong đó, ngành thuế phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố, cấp xã, phường, thị trấn cung cấp thông tin số căn cước công dân, mã số định danh theo danh sách cần chuẩn hoá tại mỗi địa phương, để tiến hành rà soát, chuẩn hoá theo quy định.

"Tuy nhiên, hơn hết vẫn là sự hỗ trợ tích cực của chính các tổ chức, cá nhân, phải có trách nhiệm phối hợp với ngành thuế chuẩn hoá thông tin MST cá nhân. Nếu không chuẩn hoá đúng quy định thì sẽ không gửi được hồ sơ quyết toán thuế đến cơ quan thuế theo quy định", ông Trần Văn Như cho biết./.

 

Hồng Nhung

 

Ngành kiểm sát ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, văn bản chỉ đạo bằng giấy dần được thay thế bằng những phần mềm chuyên dụng, như phần mềm sơ đồ tư duy; số hoá hồ sơ; tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo trực tuyến; hệ thống quản lý văn bản và điều hành... Việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) 2 cấp trong tỉnh.

Tìm nguyên nhân tụt hạng Chỉ số PAPI

Theo kết quả công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2023, tỉnh Cà Mau thuộc nhóm thấp nhất, với 40,10 điểm, xếp hạng 55/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giảm 20 bậc so với năm 2022, đứng thứ 12 khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ðây là lần sụt giảm mạnh của tỉnh đối với chỉ số này.

Chuẩn mực, chuyên nghiệp hướng đến sự hài lòng

Công tác cải cách hành chính (CCHC) được tỉnh Cà Mau thực hiện toàn diện và đạt nhiều kết quả tích cực, không ngừng nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế vùng đất cực Nam Tổ quốc. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, những người trực tiếp thực thi công vụ.

Chuẩn hoá dữ liệu mã số thuế cá nhân

Thực hiện Ðề án 06, đồng thời để chuẩn bị chuyển đổi sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế (MST) theo quy định của Luật Quản lý thuế, ngành thuế tích cực triển khai rà soát chuẩn hoá dữ liệu MST cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh, đạt một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, số lượng chuẩn hoá chưa cao, cần đẩy nhanh tiến độ.

Số hoá thủ tục lĩnh vực đất đai

Ðể nâng cao chất lượng dịch vụ công, khắc phục tình trạng chậm, muộn, đi lại nhiều lần của người dân trong việc yêu cầu trích lục bản đồ địa chính thửa đất, trích đo địa chính thửa đất để hoàn tất hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục này, góp phần số hoá thủ tục lĩnh vực đất đai.

Cải cách hành chính trong Ðảng

Cùng với cải cách hành chính (CCHC) trong chính quyền, CCHC trong Ðảng là nhiệm vụ quan trọng, được tỉnh Cà Mau tập trung triển khai với nhiều giải pháp và đạt kết quả nổi bật, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Ðảng đối với Nhà nước và toàn xã hội.

Cải cách tốt, phát triển nhanh

Ðể thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, thị trấn Ðầm Dơi, huyện Ðầm Dơi đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC), nhận được sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhiều đột phá mới

Tại huyện Thới Bình, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã và đang được đẩy mạnh từ cấp huyện đến cơ sở. Nhờ đó, tỷ lệ người dân và doanh nghiệp hài lòng khi đến các cơ quan Nhà nước giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ngày càng cao.

Gỡ khó hoá đơn điện tử lĩnh vực xăng dầu

Thời gian qua, cùng với các doanh nghiệp (DN) khác trên địa bàn, các DN lĩnh vực xăng dầu không ngừng thực hiện chuyển đổi số, góp phần đem lại thuận lợi, minh bạch cho người tiêu dùng và cả công tác quản lý. Tuy nhiên, hiện nay, thực hiện quy định của Bộ Tài chính, từ ngày 1/7/2022, tất cả DN, tổ chức kinh tế phải chuyển đổi sang thực hiện hoá đơn điện tử (HÐÐT), trong đó có DN, tổ chức kinh tế hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, gây không ít khó khăn cho các đơn vị kinh doanh.

Tiện lợi dịch vụ công trực tuyến

Năm 2023, tỉnh Cà Mau gặt hái được nhiều thành công trong việc nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Sự chung tay nỗ lực của các cấp, các ngành, trong đó, Sở Công thương đã đưa tỉnh Cà Mau xếp hạng thứ nhất về Bộ Chỉ số cung ứng DVCTT.