ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 14-7-24 18:11:02
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Giữ vững giềng mối, kỷ luật, kỷ cương của Đảng

Báo Cà Mau Ngày 10/7, đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Dự hội nghị và chủ trì đầu cầu Cà Mau có đồng chí Lê Minh Ý, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Cà Mau.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; thể chế về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng tiếp tục được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi để UBKT Trung ương và UBKT các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, pháp luật Nhà nước; việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội, dư luận quan tâm, nhất là dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; vi phạm trong những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng.

Cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, tập trung hoàn thành việc kiểm tra, thanh tra các vụ án, vụ việc nổi cộm. Thực hiện cơ chế phối hợp giữa UBKT và các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

UBKT các cấp tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, nhất là nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đối với các vụ việc phức tạp, UBKT Trung ương đã tiến hành quy trình làm việc thận trọng, chặt chẽ, khách quan trong thẩm tra, xác minh, kết luận kiểm tra. UBKT các cấp đã gắn việc giám sát, kiểm tra với trách nhiệm người đứng đầu và công tác kê khai tài sản. Công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật được tiến hành kịp thời, cơ bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan. Qua kiểm tra, giám sát kết luận khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giúp tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Cấp uỷ và UBKT các cấp đã quan tâm, kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ; luân chuyển cán bộ kiểm tra theo Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 6/7/2023 của Ban Bí thư. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày càng được chú trọng. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới thiết thực, phù hợp và hiệu quả.

Hội nghị dành thời lượng lớn cho phiên thảo luận, tập trung vào những trao đổi, gợi mở về giải pháp để tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng các cấp.

Tại đầu cầu Cà Mau, đồng chí Lê Minh Ý, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Cà Mau đã tham gia một số nội dung tham luận gắn với thực tế công tác ngành Kiểm tra Đảng tại địa phương.

Đồng chí Lê Minh Ý, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Cà Mau phát biểu tham luận tại hội nghị.

Theo đó, Cà Mau thống nhất với kết quả quan trọng, nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong thời gian qua. Nhất là, qua các kết luận kiểm tra, giám sát của UBKT Trung ương đã đề nghị, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho địa phương tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát với nhiều nội dung, lĩnh vực mới, mang tính chiều sâu.

Đối với tỉnh Cà Mau, việc triển khai, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 trong 6 tháng đầu năm của cấp uỷ và UBKT các cấp có sự chủ động, quyết liệt ngay từ đầu năm, đến nay cơ bản thuận lợi và đạt tiến độ theo chương trình đã đề ra. Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của cấp uỷ và UBKT các cấp trong 6 tháng đầu năm 2024 có một số mặt tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm có chuyển biến tích cực. Nội dung kiểm tra tập trung một số lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp như: quản lý, sử dụng các nguồn quỹ vận động ngoài ngân sách Nhà nước; quản lý, sử dụng đất công; quy chế làm việc của cấp uỷ và công tác cán bộ....

Qua kiểm tra kết luận các tổ chức đảng, đảng viên đã phát hiện các vi phạm, khuyết điểm, trong đó vi phạm đến mức phải thi hành kỷ. Ngoài ra, qua kiểm tra đề nghị cấp thẩm quyền kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan. Việc kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật tăng lên, chú trọng công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và một số vụ án có liên quan nhiều đảng viên.

Việc kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập theo Quyết định số 56 của Bộ Chính trị được tập trung chỉ đạo, thực hiện linh hoạt, hiệu quả. Thực hiện luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng đúng quy định, quy trình.

Cà Mau đề xuất, kiến nghị Trung ương điều chỉnh về quy chế phối hợp; một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ; hướng dẫn thực hiện các văn bản của Đảng về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng các cấp.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh trong phát biểu bế mạc hội nghị: “Cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm và chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đảm bảo chặt chẽ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, đáp ứng được thực tiễn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024. Các cấp UBKT tiếp tục quyết liệt, trọng tâm trong việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên, nhất là ở các vụ án, việc việc nổi cộm, bức xúc. Kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và những vụ việc bức xúc trong xã hội. Phải lấy công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, cảnh tỉnh, cảnh báo các vi phạm, khuyết điểm”.

Cũng trong ngày 10/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Ý, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, UBKT tỉnh Cà Mau đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.  

Quốc Rin 

UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá X

Thực hiện yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 109/BC-HĐND ngày 29/6/2024 về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá X, UBND tỉnh trả lời như sau:

Phát huy dân chủ gắn với tăng cường trách nhiệm của cấp uỷ và người đứng đầu

Chiều 9/7, Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân Chính Đảng tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024.

Khi nghị quyết đi vào cuộc sống

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, một trong những kết quả nổi bật mà huyện U Minh đạt được những năm qua là công tác giảm nghèo. Ðặc biệt, với 2 nghị quyết Chuyên đề số 04 và 07 của Huyện uỷ đi vào cuộc sống, đã đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo của địa phương.

Kiên trì, kiên quyết trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 8/7, đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết bảo vệ Ðảng, bảo vệ chế độ

Thời gian qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết số 43-NQ/TW (Nghị quyết số 43), ngày 24/11/2023, của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khoá XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, đã tiếp tục kế thừa, khẳng định đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, mở rộng đối ngoại.

Ðóng góp tích cực của hội viên danh dự

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cà Mau và các hội cơ sở đã triển khai tốt công tác kết nạp hội viên danh dự, qua đó góp phần mở rộng, phát triển các hoạt động công tác phụ nữ.

Dọc chiều dài kinh Chống Mỹ

Kinh Chống Mỹ ở xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, được đào bằng sức người, phục vụ kháng chiến từ thời chống Pháp vào năm 1949-1950, chiều dài gần 6 km, từ kinh Ðòn Dong, qua cuối Kinh Tư, qua đầu kênh Sáu Thước, xuyên qua Hào Sai, Ðộc Lập, Trảng Cò, Kinh Cũ, xuyên bờ Bắc Kinh Cũ ra tới xóm Kinh Cùng...

“Bố Phượng” - Người truyền lửa cho thế hệ trẻ

Ở Khóm 3, Phường 6, TP Cà Mau, nhiều người dân địa phương và các đảng viên Chi bộ Khóm 3, thường gọi ông Dương Xuân Phượng là “bố Phượng” với tình cảm thân thương, trìu mến. Bằng tình cảm, trách nhiệm và tâm huyết của người đảng viên, “bố Phượng” đã truyền cho nhiều đảng viên và thế hệ trẻ ngọn lửa nhiệt huyết cống hiến và trưởng thành.

Ðiểm sáng phát triển đảng viên

Ðến giữa tháng 6, huyện Ðầm Dơi kết nạp 185/185 đảng viên, là đảng bộ đầu tiên trong tỉnh hoàn thành nhiệm vụ kết nạp Ðảng năm 2024. Chia sẻ về kết quả này, ông Ðỗ Thanh Hài, Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ, khẳng định: “Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng tổ chức đảng vững mạnh. Huyện luôn chủ động, đổi mới công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, cũng như đảm bảo chất lượng đảng viên mới”.

Kịp thời nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo, đảm bảo yên dân

Chiều 2/7, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị chuyên đề thực hiện Quy chế dân chủ của hệ thống chính trị về công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước theo Quyết định 322 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và sơ kết 6 tháng công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, Kế hoạch số 09 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ.