ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 15-4-24 07:34:23
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Phòng, chống “giặc nội xâm” là công việc hệ trọng của Ðảng - Bài cuối: “Cơn lốc” cuốn phăng “giặc nội xâm”

Báo Cà Mau Cuộc chiến với “giặc nội xâm” của Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ta không chỉ và không thể bằng lòng với kết quả đạt được. Phải truy cho được căn cội của tham nhũng, tiêu cực; đưa ra những “phương thuốc quý”, hữu hiệu trong cả phòng và chống tham nhũng, tiêu cực; từ đó đúc rút những kinh nghiệm, bài học và tổng kết thành lý luận, đưa công cuộc đấu tranh với “giặc nội xâm” trở thành một trong những công việc hệ trọng, thường xuyên, liên tục để bảo vệ sự tồn vong của Ðảng, của chế độ.

“Bốc thuốc” trị “bệnh”

Bàn về công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong bối cảnh hiện nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Cho đến nay, các chủ trương, quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tương đối đầy đủ; cái cần nhất lúc này là sự tự giác, sự thống nhất cao về ý chí và hành động, là tổ chức thực hiện”[1].

Tư tưởng, phương châm chỉ đạo xuyên suốt của Ðảng ta với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, không nghỉ, không ngừng; chủ động, tích cực phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó phòng là chính, là cơ bản, lâu dài, chống là quan trọng, cấp bách”[2]. Về mặt phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng với cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng được xác định: “Không ngừng đổi mới cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra”.

Tranh:  LÝ KIỀU LOAN

Phòng, chống “giặc nội xâm” là công việc không của riêng ai, mà phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Ðảng. Tư tưởng “dân là gốc” là tư tưởng quán xuyến được người đứng đầu Ðảng nhấn mạnh: “Nếu không dựa vào dân thì cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực khó có thể thành công”. Cũng chưa bao giờ, việc xác định được các lực lượng nòng cốt, là động lực cho cuộc đấu tranh với “giặc nội xâm” lại được làm sáng rõ, cụ thể như thời điểm hiện nay: “Nòng cốt là các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như nội chính, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”. Trong đó, vai trò của báo chí cũng lần đầu tiên được nhắc đến với tư cách một chủ thể, phương thức đấu tranh hữu hiệu với tham nhũng, tiêu cực.

Việc đồng bộ giữa thi hành kỷ luật Ðảng với kỷ luật hành chính và xử lý hình sự, rất nghiêm minh nhưng rất nhân văn là điểm nhấn mới mẻ, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ cao độ trong toàn Ðảng, toàn hệ thống chính trị, toàn dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay. Mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sai phạm đều bị xử lý kịp thời, nghiêm minh và đặc biệt là công khai, minh bạch và không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Nguyên tắc xử lý được quán triệt là “Có vụ việc thì phải xác minh làm rõ; tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó, xử lý cả hành vi tham nhũng, tiêu cực và hành vi dung túng, bao che cho tham nhũng, tiêu cực; có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật”[3].

Nhận diện những “phương thuốc quý”

Người đứng đầu Ðảng ta nhận thức sâu sắc về mục tiêu cao cả của cuộc chiến với “giặc nội xâm” là “trị bệnh cứu người”, cũng là “cứu Ðảng, cứu chế độ” thoát khỏi nguy cơ đe doạ sự tồn vong của Ðảng, của chế độ. Vấn đề đầu tiên vẫn là nhận thức, chỉ có nhận thức đúng mới hành động đúng, biện pháp đúng. “Phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để từ đó có quyết tâm chính trị rất cao... Phải biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân”[4].

Phòng, chống “giặc nội xâm”, phải đi từ gốc rễ của vấn đề, đó là chống những thói hư, tật xấu, nhất là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Ðây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, phức tạp, do đó phải tiến hành một cách kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, không nghỉ, không ngừng ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực; đồng thời thực hiện đồng bộ các biện pháp cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự...

Ðồng thời, phải nhìn nhận thấu đáo vấn đề, không thể xoá ngay nạn tham nhũng, tiêu cực trong thời gian ngắn. Cuộc chiến này cần tâm thế của một cuộc “trường kỳ kháng chiến” mới của Ðảng, không thể chủ quan, nôn nóng; không được né tránh, cầm chừng, thoả mãn. Công việc song song là phải cảnh giác cao độ, đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống phá, xuyên tạc về đường lối, chủ trương, quyết tâm đúng đắn của Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ta về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra điểm mấu chốt trong cuộc chiến với tham nhũng, tiêu cực đó là “cán bộ”: Cán bộ là gốc của mọi công việc, là “then chốt của then chốt”, là “nguyên nhân của mọi nguyên nhân”. Phải ngăn chặn cho bằng được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của đội ngũ này. Không cách nào khác, công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là phương thuốc quý giá, hữu hiệu, trị dứt căn những mầm mống “sâu mọt” bên trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

“Khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực chính là tệ tham nhũng, tiêu cực, giải pháp trực diện nhất, quyết liệt nhất và hiệu quả nhất cho cuộc đấu tranh này là phải “nhốt quyền lực” vào “lồng cơ chế”. Tức là phải kiểm soát, giám sát cho bằng được việc thực hiện quyền lực Nhà nước. Xây dựng và hình thành văn hoá công vụ liêm chính - một văn hoá mới, tiến bộ, văn minh và nhân văn trong Ðảng, trong hệ thống chính trị. Ràng buộc quyền lực gắn với trách nhiệm, quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn và càng phải được giám sát, kiểm soát.

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, những “thanh bảo kiếm” phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải được mài sắt; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động, nhịp nhàng trong phối hợp, “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”, và việc kiểm soát quyền lực, bắt đầu từ ngay chính các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; từ cấp cao nhất; cán bộ, đảng viên có chức vụ lớn nhất.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là công việc không chỉ của Ðảng mà là sự nghiệp của cả đất nước, của Nhân dân. Trước tiên, đầu tiên, phòng, chống tham nhũng phải gắn chặt với xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị; học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và Nhân dân cho cuộc chiến với “giặc nội xâm”. “Phải phù hợp với bối cảnh... Trong từng giai đoạn khác nhau, phải xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp có tính chất đột phá, phù hợp với tình hình của đất nước”[5].

Lời kết

Dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vinh dự nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Ðảng. Trên suốt hành trình ấy, người đảng viên Nguyễn Phú Trọng đã khiêm tốn: “Tất cả những gì tôi đã làm là vô cùng nhỏ bé so với công lao giáo dục, rèn luyện của Ðảng”; đúc rút ra rằng: “cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống”. Dấu ấn của người đứng đầu Ðảng còn thể hiện ở ý chí, quyết tâm kiên định và cháy bỏng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị, trong đó có cuộc chiến không khoan nhượng với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ði đến tận cùng vấn đề, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát một chân lý rằng: Việc “Tự soi”, “tự sửa”, tự tu dưỡng, tự rèn luyện bản thân của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi cá nhân gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là tạo ra sức đề kháng với “mầm bệnh” tham nhũng, tiêu cực; cũng chính là phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa và từ gốc rễ. Ðó cũng là cội nguồn sức mạnh của Ðảng, của dân tộc, của đất nước để hiện thực hoá khát vọng xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc.

[1] Nguyễn Phú Trọng (2023): "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Ðảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh", Sđd, tr.31.

[2] Nguyễn Phú Trọng (2023): "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Ðảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh", Sđd, tr.21.

[3] Nguyễn Phú Trọng (2023): "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Ðảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh", Sđd, tr.23.

[4] Nguyễn Phú Trọng (2023): "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Ðảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh", Sđd, tr.36.

[5] Nguyễn Phú Trọng (2023): "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Ðảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh", Sđd, tr.41.

 

Phạm Quốc Rin

 

Đề xuất quy định khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia

Việc khai thác dữ liệu có sẵn trong cơ sở dữ liệu quốc gia được thực hiện theo hình thức chia sẻ dữ liệu mặc định. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia có trách nhiệm thiết lập dịch vụ chia sẻ dữ liệu mặc định khi triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia.

Người nặng tình với quê hương kháng chiến

Tôi biết cựu chiến binh (CCB) Lâm Anh Lữ (Út Lữ) ở góc độ người thương binh sản xuất giỏi, người đồng đội làm nhiều việc cho đồng đội mình (tổ chức họp mặt đơn vị cũ và làm mâm cơm cúng đồng đội hy sinh hằng năm; hỗ trợ nhiều đồng đội khó khăn phát triển kinh tế...), giờ nghe ông gom góp mấy trăm triệu đồng xây nhà Kỷ niệm trên quê hương kháng chiến, khiến tôi rất tò mò và nhất định phải tận tường.

Ðội ngũ nhà giáo phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Cùng với sự phát triển chung của toàn ngành giáo dục cả nước và tỉnh Cà Mau, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trên địa bàn huyện Ngọc Hiển từng bước được chuẩn hoá theo từng cấp học và trình độ đào tạo. Nhiều đảng viên, giáo viên thể hiện rõ tính tiên phong, gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, góp phần cùng toàn ngành giáo dục huyện Ngọc Hiển hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thành phố Cà Mau sẽ không còn Phường 4

“Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của Phường 2; một phần Phường 9 và một phần Phường 4 để hình thành phường mới, dự kiến lấy tên Phường 2. Phần còn lại của Phường 4 nhập vào phường Tân Xuyên. Sau khi sắp xếp, sẽ không còn Phường 4”.

Hội viên, đoàn viên phấn đấu vào Ðảng

Phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Ðảng. Xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ này, các cấp uỷ, tổ chức đảng ở địa bàn dân cư đã chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên từ đoàn viên, hội viên các đoàn thể. Qua đó, bổ sung lực lượng đảng viên có chất lượng, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Ðảng.

Hiện vật “kể chuyện” tập kết

Năm 1954, sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, cửa biển Sông Ðốc (thị trấn Sông Ðốc, huyện Trần Văn Thời) được chọn làm bến tập kết để đưa bộ đội, cán bộ và đồng bào miền Nam ra Bắc. Sự kiện này được xem là cuộc chuyển dịch lực lượng có ý nghĩa vô cùng to lớn, nhằm đào tạo cán bộ cho cách mạng miền Nam, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong sinh viên

Sinh viên là lứa tuổi vừa bước vào chân trời mới với những ước mơ, hoài bão lớn về một tương lai tươi sáng. Họ mang trong mình bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, cùng những đam mê tìm tòi khám phá tri thức trong nhà trường và thông tin mới, đa chiều từ xã hội. Họ thích thể hiện những thế mạnh của bản thân, dám mạo hiểm, dám dấn thân trước thử thách nhằm khẳng định mình. Tuy nhiên, đây là lực lượng chưa có nhiều kinh nghiệm trong nhìn nhận, đánh giá, phân tích các vấn đề chính trị, xã hội nên họ rất dễ bị lôi kéo, kích động, mua chuộc..., dần dần sẽ tạo nên một thế hệ yếu ớt, vô cảm, thiếu trách nhiệm với gia đình và xã hội, cũng như đối với vận mệnh, tương lai của nước nhà.

Tiếp sức cho hộ thoát nghèo, cận nghèo

Khoảng cách đời sống giữa hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo với hộ nghèo, hộ cận nghèo chênh lệch không nhiều, một khi gặp tai nạn, bệnh tật mà không có bảo hiểm y tế (BHYT), phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh thì nguy cơ tái nghèo nhanh. Vì vậy, việc HÐND tỉnh ban hành Nghị quyết 32/2023/NQ-HÐND quy định hỗ trợ mức đóng BHYT cho hộ thoát nghèo và hộ thoát cận nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2025 là rất cần thiết, đáp ứng mong mỏi của người dân.

“Chi bộ 4 tốt” khơi nguồn năng lượng tích cực

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới, các cấp uỷ đảng tại Cà Mau đã đồng loạt triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt” nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Những hạt giống đỏ

Năm 2023, tỉnh Cà Mau thực hiện vượt chỉ tiêu công tác phát triển đảng viên với 1.535/1.505 (đạt 102% chỉ tiêu), trong đó có 26 đảng viên là học sinh, sinh viên; 17 đảng viên người dân tộc thiểu số; 5 đảng viên làm trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước.