ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 24-5-24 20:39:09
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Chi bộ 4 tốt” khơi nguồn năng lượng tích cực

Báo Cà Mau Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới, các cấp uỷ đảng tại Cà Mau đã đồng loạt triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt” nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tại Ðảng bộ xã Tân Tiến, huyện Ðầm Dơi, mô hình “Chi bộ 4 tốt” đã thực sự tạo nên nguồn năng lượng tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị, góp phần vào việc hình thành nền nếp mới, động lực cống hiến mới cho đội ngũ đảng viên ở cơ sở.

Ông Huỳnh Ngọc Khải, Phó bí thư Thường trực Ðảng uỷ xã Tân Tiến, cho biết: “Tháng 6/2023, Ðảng bộ phát động phong trào xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”, coi đây là điểm nhấn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị. Mô hình phải đảm bảo thực chất, phù hợp, tạo nên chuyển biến đồng bộ, toàn diện trong nhận thức, hành động đối với đảng viên, chi bộ đảng gắn với nhiệm vụ chính trị được giao”.

Ðảng bộ xã Tân Tiến hiện có 370 đảng viên, 18 chi bộ trực thuộc hưởng ứng tích cực phong trào xây dựng mô hình mới với 4 nội dung cơ bản của “Chi bộ 4 tốt”: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Chất lượng sinh hoạt tốt; Xây dựng chi bộ đoàn kết, kỷ luật tốt; Xây dựng cán bộ, đảng viên tốt. Ban Chấp hành Ðảng bộ xã đã ban hành Kế hoạch số 06-KH/ÐU, ngày 15/6/2023, nhằm cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, triển khai sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng với quyết tâm hình thành, lan toả giá trị, ý nghĩa của mô hình mới.

Là nơi được Ðảng bộ xã chọn làm điểm triển khai mô hình “Chi bộ 4 tốt”, Chi bộ ấp Tân Hoà đã có những chuyển biến tích cực, toàn diện trong thời gian chưa đầy 1 năm.

Mô hình “Chi bộ 4 tốt” đã khơi dậy nguồn năng lượng tích cực, mới mẻ, giúp Chi bộ ấp Tân Hoà, xã Tân Tiến, có những chuyển biến tích cực, toàn diện trong thời gian ngắn.

Ông Trịnh Nam Phong, Bí thư Chi bộ ấp, chia sẻ: “Năm 2020, thực hiện việc sáp nhập 2 ấp Tân Hoà A, Tân Hoà B thành ấp Tân Hoà, lực lượng đảng viên của chi bộ sau sáp nhập khá đông, với 34 đồng chí. Thời điểm ấy, chất lượng sinh hoạt chi bộ, tư tưởng, tình cảm của đảng viên còn nhiều bất cập. Trong công tác Ðảng, làm đúng, đủ quy định đã khó, việc tìm được những mô hình mới, phù hợp, thiết thực càng khó khăn hơn”.

Trong hoàn cảnh thực tế thời điểm ấy, mô hình “Chi bộ 4 tốt” như chìa khoá kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của Chi bộ ấp Tân Hoà. Với hạt nhân là 6 đồng chí (5 đồng chí chi uỷ viên và 1 đồng chí phó ấp), ấp Tân Hoà hình thành 6 nhóm “Ðồng hành thực hiện Chi bộ 4 tốt”. Ông Trịnh Nam Phong cho biết: “Vai trò của các nhóm trưởng là nhắc nhở, đôn đốc, nêu gương và trực tiếp kiểm tra, giám sát, báo cáo kịp thời về mô hình “Chi bộ 4 tốt”, đồng thời cũng gắn chặt với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước chi bộ về kết quả thực hiện. Ðây cũng là căn cứ đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm. Thông qua hoạt động, các nhóm đã tạo nên chất keo kết dính tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật và khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên trong toàn ấp”.

Ông Nguyễn Việt Trung, Trưởng ấp Tân Hoà, thông tin: “Trước khi sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, Chi uỷ tổ chức họp sớm hơn, thường là cuối tháng trước, để xây dựng dự thảo báo cáo tháng về công việc làm được, công việc còn vướng mắc, tồn đọng, kế hoạch tháng tới và gởi đến toàn thể đảng viên chi bộ nghiên cứu trước. Việc đóng góp ý kiến của đảng viên sôi nổi, phong phú, chất lượng hơn thông qua nhiều hình thức. Từ đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ được nâng lên rõ rệt”.

Từ mô hình “Chi bộ 4 tốt”, Chi bộ ấp Tân Hoà đã khắc phục được tình trạng ngán ngại, vắng họp không có lý do chính đáng của đảng viên. Mỗi đảng viên đến dự sinh hoạt định kỳ đều có sổ tay ghi chép, chuẩn bị ý kiến phát biểu xây dựng, đóng góp. “Chi uỷ sẽ có ý kiến kết luận ngay tại cuộc sinh hoạt định kỳ; với những đồng chí chưa có tinh thần đóng góp cũng sẽ được nhắc nhở, chấn chỉnh ngay. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ cũng đã mạnh dạn hơn, thẳng thắn hơn trong công tác phê bình và tự phê bình để cùng nhau tiến bộ”, ông Trung chia sẻ thêm.

Chi bộ Tân Hoà đã khắc phục gần như triệt để tình trạng ngán ngại, vắng họp không có lý do chính đáng của đảng viên. Không khí sinh hoạt chi bộ định kỳ sôi nổi, dân chủ, cởi mở.

Việc lồng ghép sinh hoạt chuyên đề cũng được Chi bộ ấp Tân Hoà thực hiện tốt, thông qua việc triển khai ở đầu mỗi quý, có báo cáo kết luận và căn cứ tình hình, ý kiến đóng góp của đảng viên để lựa chọn nội dung phù hợp cho quý kế tiếp. Bên cạnh đó, sự tham gia của các đồng chí cấp uỷ cấp trên dự sinh hoạt định kỳ với ấp, có những đóng góp, đánh giá trực tiếp, kịp thời với những gợi mở hữu ích, càng tạo nên bầu không khí tươi mới, cởi mở, dân chủ trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ (đồng chí Dương Thu Hiền, Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Bùi Công Danh, Huyện uỷ viên, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Ðầm Dơi, cùng tham dự sinh hoạt định kỳ với Chi bộ ấp Tân Hoà - PV).

Khi thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”, lần đầu tiên, Chi bộ ấp Tân Hoà tổ chức sơ kết công tác nửa năm và tổng kết công tác năm về tình hình thực hiện các nhiệm vụ. “Việc sơ kết, tổng kết là rất quan trọng để chi bộ và từng đảng viên biết đã làm được gì, phát huy cái gì, khắc phục vướng mắc nào và giải pháp khắc phục cụ thể ra sao, đồng chí nào phải nỗ lực hơn. Ðiều này thúc đẩy tinh thần phấn đấu, ý thức trách nhiệm của từng đảng viên và cả chi bộ”, ông Trịnh Nam Phong đúc rút.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên ấp Tân Hoà ngày càng được nâng lên rõ rệt, thực chất từ khi thực hiện mô hình "chi bộ 4 tốt".

Ông Ðoái Trường Sơn, nguyên Bí thư Ðảng uỷ xã Long Hoà (sau sáp nhập vào xã Tân Tiến - PV), đánh giá: “Tân Tiến là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Cán bộ có tốt, đảng viên có gương mẫu thì mới lãnh đạo được các công việc, thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Hình ảnh, uy tín, tiếng nói của người đảng viên ở ấp, ở xã quan trọng lắm, có tốt, có gương mẫu thì Nhân dân mới tin, nghe theo, làm theo. Bởi vậy, chi bộ, đảng viên càng nhiều cái tốt thì càng đáng hoan nghênh, mà trước mắt là làm đủ, làm thực chất “Chi bộ 4 tốt” như phong trào đang phát động”.

Ông Nguyễn Quốc Thống, Bí thư Ðảng uỷ xã Tân Tiến, khẳng định: “Từ mô hình điểm, Tân Tiến tiếp tục phát động, lan toả giá trị, ý nghĩa của phong trào xây dựng “Chi bộ 4 tốt” trong toàn Ðảng bộ, tiến tới xây dựng mô hình “Ðảng bộ cơ sở 4 tốt”. Ðó cũng là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới của địa phương”./.

 

Hải Nguyên

 

An cư nhờ chương trình cho vay nhà ở xã hội

Nhờ có chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NÐ-CP mà nhiều gia đình cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động đã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để xây dựng, nâng cấp nhà ở, góp phần ổn định cuộc sống ngay tại địa phương.

Học và làm theo Bác gắn với thi đua

Mới đây, Ban Thường vụ Huyện uỷ Trần Văn Thời tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2024. Ðơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện vinh dự là 1 trong 12 tập thể được tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị.

Chuyển biến từ thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Nhằm nâng cao tính hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện Thới Bình có nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, qua đó tạo được sự lan toả rộng, sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trả lời phỏng vấn báo Cà Mau, ông Nguyễn Tráng Kiện, Huyện uỷ viên, Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, khẳng định: “Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân; qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức và có lối sống văn hoá lành mạnh trong mỗi cá nhân”.

Ðưa nghị quyết vào cuộc sống

Phú Tân là địa phương có nhiều nghị quyết chuyên đề mang tính đột phá trên các lĩnh vực. Với sự đồng thuận của người dân, các nghị quyết đã trở thành phương châm hành động, thấm sâu vào đời sống, công việc cụ thể của mỗi tổ chức, cá nhân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Cải tạo vườn tạp, phủ xanh thành phố

Những mảnh vườn vốn canh tác kém hiệu quả, nhếch nhác, nay sinh động với sự hiện diện của các cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, tạo cảnh quan sạch đẹp, giúp nông dân ven đô có thêm thu nhập. Ðó là chuyển biến tích cực qua gần 2 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU (Nghị quyết 05) của Thành uỷ về cải tạo vườn tạp, trồng rau màu, cây ăn trái, hoa, cây kiểng gắn với phát triển chăn nuôi trên địa bàn TP Cà Mau đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ðổi mới, tăng hiệu quả hoạt động

Hoạt động của Ban Văn hoá - Xã hội (VHXH) HÐND tỉnh ngày càng được nâng cao chất lượng, hiệu quả. Ðiều đó được thể hiện qua các nội dung giám sát, khảo sát chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề thiết thực, quan trọng. Quy trình giám sát được thực hiện chặt chẽ, khoa học; báo cáo kết quả giám sát cụ thể, được các đơn vị chịu sự giám sát đồng tình, thống nhất cao; các kiến nghị phù hợp với tình hình thực tế địa phương và có tính khả thi.

Đề xuất quy định khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia

Việc khai thác dữ liệu có sẵn trong cơ sở dữ liệu quốc gia được thực hiện theo hình thức chia sẻ dữ liệu mặc định. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia có trách nhiệm thiết lập dịch vụ chia sẻ dữ liệu mặc định khi triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia.

“Chi bộ 4 tốt” khơi nguồn năng lượng tích cực

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới, các cấp uỷ đảng tại Cà Mau đã đồng loạt triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt” nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tiếp sức cho hộ thoát nghèo, cận nghèo

Khoảng cách đời sống giữa hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo với hộ nghèo, hộ cận nghèo chênh lệch không nhiều, một khi gặp tai nạn, bệnh tật mà không có bảo hiểm y tế (BHYT), phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh thì nguy cơ tái nghèo nhanh. Vì vậy, việc HÐND tỉnh ban hành Nghị quyết 32/2023/NQ-HÐND quy định hỗ trợ mức đóng BHYT cho hộ thoát nghèo và hộ thoát cận nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2025 là rất cần thiết, đáp ứng mong mỏi của người dân.

Hiệu quả từ một nghị quyết

Trong năm 2023, Thường trực HÐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó nổi bật là Nghị quyết số 14/NQ-HÐND về Ðề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HÐND tỉnh Cà Mau (Ðề án). Từ đó, các hoạt động của HÐND tỉnh không ngừng đổi mới theo hướng linh hoạt, khoa học, hiệu quả, phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu; đáp ứng kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.