ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 22-7-24 20:48:50
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chào mừng Ðại hội Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Văn Thời lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Cầu nối ý Ðảng - lòng dân

Báo Cà Mau “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, xác định mục tiêu lấy dân làm gốc, nhiệm kỳ qua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Trần Văn Thời không ngừng phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Ðảng, Nhà nước với Nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền hiệu quả, vận động các tầng lớp Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định lòng tin của Nhân dân với Ðảng với chính quyền.

Ông Nguyễn Vĩnh Thành,  Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Văn Thời, nhấn mạnh: “Về 5 chương trình hành động của MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019-2024, chúng tôi thực hiện rất tập trung, chọn những phần việc, mô hình, những phong trào thiết thực, để thực hiện nhiệm vụ. Các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được cụ thể hoá và triển khai tổ chức thực hiện đạt 98,5%; góp phần chung vào quá trình xây dựng và phát triển quê hương huyện Trần Văn Thời. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp uỷ đảng; sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, các cơ quan, đơn vị”.

Tô thắm tinh thần đoàn kết, nghĩa tình

5 năm qua là chặng đường nhiều dấu ấn của MTTQ huyện Trần Văn Thời. Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với công tác giảm nghèo bền vững là một trong những dấu ấn đậm nét.

Đồng chí Nguyễn Minh Nhứt (thứ hai từ phải sang), Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ và lãnh đạo các ngành huyện, lãnh đạo thị trấn Sông Đốc thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Ba nhân dịp tết Nguyên đán 2024. Ảnh: ANH QUỐC

Với tinh thần chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau, công tác vận động quỹ Vì người nghèo luôn nhận được nhiều nghĩa cử tốt đẹp. 5 năm qua, MTTQ huyện đã vận động trên 76 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa 366 căn nhà cho người nghèo; xây dựng 134 cầu, lộ nông thôn; 215 giếng nước khoan; 35.750 suất quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do hoả hoạn, thiên tai; quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn. Trong nhiệm kỳ, đã vận động được trên 29 tỷ đồng quỹ Ðền ơn đáp nghĩa; xây dựng và sửa chữa 829 căn nhà tình nghĩa.

Ðược sự vận động của MTTQ các cấp huyện, nhiệm kỳ qua có hơn 134 cầu, lộ giao thông nông thôn được xây dựng, tạo điều kiện đi lại cho học sinh và người dân.

Nhìn lại năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, mới thấy hết sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân tộc. Khi ấy MTTQ huyện đã phát huy vai trò của mình, kêu gọi Nhân dân nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Ðặc biệt, MTTQ huyện đã vận động, tiếp nhận, nộp về tỉnh số tiền 1,9 tỷ đồng; tiếp nhận vật chất quy ra tiền trên 23 tỷ đồng để hỗ trợ kịp thời cho 8.666 lượt người bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Ðây cũng là minh chứng cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiệm kỳ qua cũng là thời gian mà huyện Trần Văn Thời xảy ra nhiều thiên tai hạn hán, sụt lún, UBMT các cấp đã vận động, tiếp nhận nhiều mạnh thường quân, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ cho bà con (Trong ảnh: Hỗ trợ nước uống cho bà con xã Khánh Hải).

Tạo dấu ấn từ những mô hình hiệu quả

Nhiệm kỳ 2019-2024, nhiều mô hình, phong trào được triển khai thực hiện có hiệu quả nổi bật, như: mô hình xoá trắng ấp, xã không còn hộ nghèo, cận nghèo của xã Khánh Lộc; các mô hình kinh tế nuôi lươn không bùn, nuôi dúi ở xã Phong Ðiền; vận động Nhân dân giao mặt bằng để xây dựng cầu Ông Ðốc và cụm Tượng đài Chuyến tàu tập kết ra Bắc ở thị trấn Sông Ðốc... Mô hình không dùng xung điện để khai thác tận diệt các nguồn lợi thuỷ sản theo Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực, đã vận động giao nộp 124 bộ dụng cụ kích điện dùng để khai thác thuỷ sản.

Nhiệm kỳ qua, đã có nhiều mô hình, phong trào triển khai thực hiện có hiệu quả nổi bật như: Mô hình ấp, xã không còn hộ nghèo, cận nghèo; không dùng xung điện để khai thác tận diệt các nguồn lợi thuỷ sản theo Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các mô hình phát triển sản xuất, thoát nghèo. (Trong ảnh: Mô hình nuôi lươn không bùn, xã Phong Ðiền).

Nổi bật là MTTQ huyện đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân quán triệt thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp (IUU). Theo đó, toàn huyện có 1.920 phương tiện khai thác và dịch vụ hậu cần thuỷ sản, có 985/985 tàu, đạt 100%, tàu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; không có tàu vi phạm vùng biển nước ngoài. Nhiệm kỳ mới, MTTQ huyện tiếp tục phấn đấu 100% ngư dân không khai thác đánh bắt thuỷ sản vi phạm vùng biển nước ngoài.

“Các cuộc vận động luôn được đổi mới về nội dung, cách thức hoạt động, phù hợp với từng loại hình dân cư và được đông đảo Nhân dân đồng thuận, hưởng ứng, góp phần tích cực vào việc phát triển chung của huyện”, ông Thành phấn khởi thông tin.

Với sự đoàn kết, đồng lòng, người dân hăng hái hộ đê biển Tây, quyết tâm bảo vệ mùa màng, sản xuất.

Minh chứng rõ nét cho thành tựu của MTTQ huyện trong nhiệm kỳ qua chính là MTTQ từ huyện đến cơ sở, các tổ chức thành viên và ban công tác Mặt trận ấp, khóm đã hỗ trợ 2.384 hộ thoát nghèo, đạt 97,10%; 1.132 hộ thoát cận nghèo, đạt 94,17% trên tổng số đăng ký. Có 44/153 ấp, khóm xoá trắng hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo trong huyện hằng năm giảm từ 1,5-2%, hiện nay toàn huyện còn 1,32% hộ nghèo, đời sống người dân không ngừng được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc.

Tin rằng, với truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực, phấn đấu của các tầng lớp Nhân dân, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Văn Thời sẽ thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Ðại hội Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Văn Thời lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 đề ra, góp phần cùng Ðảng bộ và Nhân dân toàn huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện, xây dựng huyện Trần Văn Thời phát triển nhanh, bền vững, văn minh, nghĩa tình.


Nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ huyện tập trung thực hiện 6 chương trình trọng tâm. Trong đó, chương trình “Xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận, an ninh, an toàn, phồn vinh, hạnh phúc” được MTTQ huyện đặc biệt quan tâm. “Ðây là chương trình mới và Ấp 19/5, xã Khánh Bình được chọn làm ấp điểm, đang thực hiện quyết liệt chương trình này. Và sắp tới chúng tôi sẽ làm điểm nhấn và nhân rộng trong nhiệm kỳ tới”, ông Nguyễn Vĩnh Thành, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, kỳ vọng.


 

Hồng Nhung

 

Tạo cơ hội để phụ nữ phát triển

"Trong công cuộc đổi mới đất nước, cấp uỷ, chính quyền các cấp trong huyện đã lãnh đạo, thực hiện tốt chủ trương, chính sách về công tác phụ nữ, thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ tiến bộ và bình đẳng, tạo cơ hội để phụ nữ phát triển. Với chức năng đại diện chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện có bước phát triển mới, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực", bà Nguyễn Việt Biên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thới Bình, cho biết.

Câu chuyện về những tấm lòng

Những năm chống Mỹ cứu nước, Nhân dân miền Bắc đã từng chắt chiu từng hạt muối, hạt gạo..., đóng góp máu xương cùng Nhân dân miền Nam chiến đấu chống đế quốc xâm lược, thống nhất đất nước như thế nào, đó là chuyện to tát tôi không có tham vọng kể tới. Tôi chỉ kể lại những câu chuyện nhỏ trong phạm vi học sinh miền Nam (HSMN) mà lúc ra Bắc, dẫu còn rất nhỏ, chúng tôi đã biết cảm nhận, biết ơn và trân quý suốt cuộc đời mình.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo luôn gần gũi và lắng nghe dân

Tôi là một trong những người làm báo may mắn vì đã có nhiều năm là phóng viên chuyên trách tháp tùng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, trong thời gian đồng chí là Chủ tịch Quốc hội và là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Quốc hội đi công tác trong và ngoài nước. Trong những chuyến đi tác nghiệp đó, tôi chứng kiến nhiều câu chuyện rất ấn tượng, đầy bất ngờ về người lãnh đạo luôn gần gũi nhân dân, lắng nhe ý kiến của nhân dân.

Tình cảm đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Bộ đội Cụ Hồ

Trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn có những chỉ đạo sâu sát, kịp thời tới cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh nổi bật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cùng nhìn lại một số hình ảnh nổi bật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp của Đảng và dân tộc.

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19-7-2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hưởng thọ 80 tuổi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Trọn một đời vì Đảng, vì dân

Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người chiến sĩ cộng sản, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh, một nhân cách lớn và nghĩa tình - đã ngừng đập vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19/7/2024, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng và chăm sóc sức khoẻ cán bộ

Chiều nay (19/7), Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Cuộc dịch chuyển lịch sử của 32.000 học sinh miền Nam ra đất Bắc

Việc thành lập hệ thống trường học sinh miền Nam trên đất Bắc là một chủ trương lớn, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng.

Ghi nhận nhiều ý kiến về các chính sách an sinh xã hội

Ngày 19/7, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá X, tại một số địa phương trong tỉnh.