ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 19-5-24 02:47:37
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khẳng định một niềm tin

Báo Cà Mau Kể từ ngày 3/2/1930, cách mạng Việt Nam đã có Ðảng Cộng sản lãnh đạo, một đảng Mác - Lênin chân chính luôn đặt lợi ích Nhân dân, của dân tộc lên trên hết, trước hết. Ðó là động lực to lớn để toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta giữ vững niềm tin vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tranh: MINH TẤN

Trải qua các cao trào cách mạng từ năm 1930-1945, Ðảng đã lãnh đạo Nhân dân và cả dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nhà nước công - nông đầu tiên ở Ðông Nam châu Á. Cố Tổng bí thư Lê Duẩn đã từng viết: “Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, Ðảng ta nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, thấu suốt lập trường của giai cấp công nhân, quyết tâm dựa vào quần chúng, phát động tư tưởng của họ, phát huy hết mọi năng lực sáng tạo vô cùng vô tận của họ thì nhất định sẽ đưa sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa và đấu tranh thống nhất nước nhà đến thắng lợi vẻ vang”. Ðó là lịch sử tiến hành 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ Nhân dân, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, góp phần vào cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trong 2 cuộc chiến tranh này, những đảng viên cộng sản kiên trung và cả những người dân yêu nước luôn tin tưởng, đi theo Ðảng, mặc dù luôn đứng trước nguy cơ bị bắn giết, thủ tiêu, tù đày với những cực hình tra tấn dã man. Hệ thống nhà tù ở Sơn La, Hoả Lò, Côn Ðảo, Chí Hoà, Phú Quốc... với đủ mọi loại cực hình tra tấn là minh chứng về tội ác chiến tranh của chủ nghĩa thực dân, đế quốc trên lãnh thổ Việt Nam. Nhưng bằng ý chí kiên cường và niềm tin được tôi luyện qua thử thách khắc nghiệt của chiến tranh, kẻ thù không thể khuất phục được họ - những người con anh hùng của một dân tộc anh hùng.

Ðó là niềm tin và chỉ có niềm tin vào lý tưởng cộng sản, vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc do Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo họ mới vượt qua mọi thách thức để giành được thắng lợi cuối cùng. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam đã viết nên những trang sử vẻ vang cho lịch sử nhân loại.

Nhìn lại chặng đường hơn 37 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 32 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hoá. Ðất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Ðời sống Nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. "Ðất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay"(*). Ðó là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ, phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Ðể tiếp tục giữ vững niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng và con đường đã lựa chọn, mọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân phải kiên quyết, kiên trì hơn nữa sự lãnh đạo của Ðảng, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để thực hiện độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới một cách phù hợp, bảo vệ Ðảng, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nguyên tắc của Ðảng trong sinh hoạt Ðảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, theo nguyên tắc “không có ngoại lệ”, “không có vùng cấm”. Quán triệt quan điểm “dân là gốc, là chủ thể của sự phát triển xã hội”. Thực hiện nghiêm túc phương châm chỉ đạo của Ðảng “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương, chính sách phải đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Xây dựng mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để không ngừng củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; kiên quyết không đa nguyên, đa đảng đối lập. Ðó không chỉ là bài học kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc cho con đường phát triển của cách mạng Việt Nam mà còn là điều kiện cơ bản để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới./.

(*) Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

 

ThS Châu Hồng Nhiên

 

Linh hoạt trong chuyển đổi vị trí công tác

Sáng 16/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế - HĐND tỉnh do Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Ca làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc chấp hành pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị báo cáo viên tháng 5

Sáng 16/5, tại Hà Nội, đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 5/2024 với các tỉnh, thành trên cả nước.

Trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Võ Hồng Phất

Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), sáng nay, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Thành Ngại trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Võ Hồng Phất (sinh ngày 1/5/1930, vào Đảng ngày 27/12/1959), đang sinh hoạt tại Chi bộ Khóm 3, Phường 7, TP Cà Mau.

Biểu tượng lòng dân miền Nam với Bác

Trong kháng chiến chống Mỹ, đền thờ, phủ thờ Bác là “pháo đài niềm tin”, là biểu tượng lòng dân đối với Ðảng, với Bác Hồ, nhưng là cái gai trong mắt Mỹ - nguỵ. Vì vậy, kẻ địch luôn tìm cách dẹp bỏ bằng những trận càn quét, bắn phá. Nhưng chúng bất lực trước tinh thần bám trụ, bảo vệ và kiên quyết đấu tranh của Nhân dân ta.

Ghi nhận nhiều kiến nghị để Đoàn Đại biểu Quốc hội mang đến diễn đàn Quốc hội

Chiều ngày 15/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh có buổi trao đổi, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội và vấn đề bức xúc của địa phương trước kỳ họp sắp tới của Quốc hội.

Những bông hoa Cháu ngoan Bác Hồ

Không chỉ nhiều năm liền là học sinh xuất sắc, các em còn hăng hái thi đua, rèn luyện tốt, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của Ðội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh, trở thành những bông hoa thắm sắc trong vườn hoa "Cháu ngoan Bác Hồ”.

Người tốt, việc tốt là hoa thơm dâng Bác

30 tập thể và 50 cá nhân tiêu biểu của Đảng uỷ Dân Chính Đảng Cà Mau trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023 vừa được vinh danh tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị, diễn ra ngày 15/5.

Tập trung nguồn lực xây dựng TP Cà Mau đạt đô thị loại I

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh và là 1 trong 4 đô thị động lực của vùng kinh tế đồng bằng sông Cửu Long, những năm qua TP Cà Mau duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Thành tựu này ghi nhận sự đóng góp xứng đáng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc vào quá trình xây dựng và phát triển quê hương.

An cư nhờ chương trình cho vay nhà ở xã hội

Nhờ có chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NÐ-CP mà nhiều gia đình cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động đã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để xây dựng, nâng cấp nhà ở, góp phần ổn định cuộc sống ngay tại địa phương.

"Chi bộ 4 tốt" góp phần xây dựng Ðảng

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khoá XIII về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 115, ngày 2/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Ðảng bộ cơ sở 4 tốt”, thời gian qua, Ðảng bộ xã Nguyễn Phích tích cực triển khai thực hiện, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh. Ðiển hình là Chi bộ Ấp 10, là 1 trong 31 chi bộ trực thuộc Ðảng uỷ xã.