ĐT: 0939.923988
Thứ tư, 6-12-23 01:21:12

Nâng chất dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân tốt hơn

Báo Cà Mau (CMO) Đến nay, TP Cà Mau đã thực hiện 15/22 nhiệm vụ năm 2023, đạt trên 68,18% kế hoạch. Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai áp dụng chung tại UBND thành phố là 310 thủ tục, cấp xã là 165 thủ tục, được niêm yết công khai bằng mã QR tại nơi dễ nhìn, dễ tiếp cận kết hợp với công khai bằng bản giấy tại bàn ghi thông tin để người dân tra cứu; số điện thoại đường dây nóng được công khai đúng quy định...

Đó là những mặt đạt được trong công tác cải cách hành chính tại TP Cà Mau mà Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Cà Mau ghi nhận trong chuyến kiểm tra vào ngày 3/8. Theo đó, đoàn đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại UBND TP Cà Mau và 2 đơn vị cấp xã, phường: Phường 5 và phường Tân Thành.

UBND thành phố đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với 310 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, đạt 100%. Trong 7 tháng năm 2023, UBND TP Cà Mau đã tiếp nhận và giải quyết đúng và trước hạn 17.657 hồ sơ, đạt 99,95%; việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến tăng cao so với cùng kỳ năm 2022, cụ thể: Tỷ lệ hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến đạt 71,1%, hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 85,7%; tỷ lệ số hoá kết quả giải quyết TTHC đạt 77,65%; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt trên 97,85%.

Bà Lê Thị Kim Chung, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, Trưởng đoàn Kiểm tra cải cách hành chính, lưu ý, TP Cà Mau tiếp tục thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến, đây là bước đệm quan trọng để tạo lợi ích cho người dân.

Theo kết quả kiểm tra, 100% viên chức được bố trí đúng Đề án vị trí việc làm được phê duyệt; 100% cán bộ, công chức, viên chức thành phố đạt chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định. Tất cả các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định. 

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng ghi nhận một số mặt hạn chế, khó khăn như: Bộ phận Một cửa thành phố chưa thực hiện việc tiếp nhận TTHC thuộc lĩnh vực Công an theo quy định; vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND TP Cà Mau trễ hạn (9 hồ sơ, tỷ lệ 0,5%); công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật tuy có thực hiện nhưng chưa đúng quy trình theo quy định. Tỷ lệ văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng chưa đạt kế hoạch đề ra (đạt 63%/95%). Có 5 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách trở lên. 

Đối với 2 đơn vị cấp xã được kiểm tra (Phường 5, phường Tân Thành), đoàn kiểm tra cũng ghi nhận, tất cả TTHC được thực hiện tại Bộ phận Một cửa; thực hiện việc công khai TTHC bằng hình thức quét mã QR kết hợp công khai bằng bảng giấy theo quy định; tỷ lệ hồ sơ đúng và trước hạn đạt 100%. Đặc biệt, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến tăng cao so với cùng kỳ.

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Cà Mau kiểm tra công tác hồ sơ lưu trữ tại UBND Phường 5, TP Cà Mau.

Cụ thể, UBND Phường 5, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 61,26%/0%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 74,09%/0%; tỷ lệ số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 51,22%/0%. Tại UBND phường Tân Thành, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 61,61%/0%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 54%/0%, tỷ lệ số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 67,90%/0%.

Đối với 2 đơn vị Phường 5 và Tân Thành, việc công khai số điện thoại đường dây nóng, bố trí tiếp nhận phản ánh, kiến nghị chưa đúng quy định

Tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra, ông Tăng Vũ Em, Phó chủ tịch UBND TP Cà Mau, đề nghị các phòng, ban phụ trách nhìn nhận những khó khăn, hạn chế và nghiêm túc kinh nghiệm để tham mưu đề xuất UBND thành phố làm tốt hơn. Thành phố rất quan tâm chỉ đạo tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến; bố trí công chức, viên chức đúng vị trí việc làm; việc sắp xếp cán bộ tiếp nhận TTHC thuộc lĩnh vực Công an sẽ chỉ đạo thực hiện thời gian tới. Đồng thời, ông Vũ Em mong muốn, cần đơn giản hoá các thao tác dịch vụ công để tạo thuận lợi cho người dân dễ dàng tham gia, thực hiện.

Ông Tăng Vũ Em, Phó chủ tịch UBND TP Cà Mau đề nghị các phòng, ban phụ trách nhìn nhận những khó khăn, hạn chế và nghiêm túc kinh nghiệm để tham mưu đề xuất UBND thành phố thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính. 

Bà Lê Thị Kim Chung, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng đoàn Kiểm tra, đề nghị, TP Cà Mau tiếp tục thực hiện tốt dịch công trực tuyến, bởi đây là bước đệm quan trọng để tạo lợi ích cho người dân. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến; số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; thanh toán trực tuyến để đạt chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; phân công, bố trí công chức, viên chức có chuyên môn phù hợp với Đề án vị trí việc làm được phê duyệt. Khắc phục ngay những tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa đạt điểm, góp phần cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tnhững năm tiếp theo./. 

 

Hồng Nhung - Hưng Thái 

Ðảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống” dữ liệu nhân sự

Tính đến hết tháng 10/2023, toàn tỉnh có 28.350 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của 829 cơ quan, đơn vị trên phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC của tỉnh đã được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về CBCCVC, đạt 100% (bao gồm hồ sơ nghỉ việc, nghỉ hưu; hồ sơ trùng lắp giữa số chứng minh Nhân dân và số căn cước công dân).

Gỡ khó cho chứng thực bản sao điện tử

Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính đối với giấy tờ, văn bản (chứng thực bản sao điện tử) là dịch vụ công cung cấp mức độ dịch vụ trực tuyến một phần và được thực hiện thông qua bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

Tiện ích thủ tục 4 tại chỗ của ngành giáo dục

Với 54/54 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện cơ chế một cửa và 30/30 TTHC thực hiện cơ chế một cửa liên thông, tất cả các hồ sơ của ngành giáo dục Cà Mau đều được trả kết quả trước hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Ðặc biệt, đầu năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ÐT) Cà Mau đã triển khai thực hiện TTHC theo mô hình 4 tại chỗ đối với các TTHC về cấp phát văn bằng chứng chỉ, hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ chuyển trường... tạo sự hài lòng cho phụ huynh, học sinh.

Cắt giảm tối đa thủ tục lĩnh vực xây dựng

Đóng vai trò quan trọng trên lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị, thời gian qua, Sở Xây dựng luôn chú trọng, tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, góp phần đem lại hiệu quả đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Bước đi mới trong giải quyết thủ tục hành chính

Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cấp cơ sở, Văn phòng UBND tỉnh vừa triển khai Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 30/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về rà soát, đánh giá và đề xuất phương án uỷ quyền trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh. Ðây được xem là bước đi mới, quan trọng góp phần cải cách mạnh mẽ quy trình TTHC trên địa bàn, tạo thuận lợi, hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Ðiểm sáng cải cách hành chính

Thời gian qua, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tập trung nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC), nhất là chuyển đổi số trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC). Nhờ đó xã đạt nhiều kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trong thực hiện CCHC của huyện và là 1 trong 15 đơn vị trong toàn tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tuyên dương.

Quyết tâm trả kết quả trước hẹn

(CMO) Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh có thư tuyên dương 15 đơn vị đóng góp nổi bật trong việc triển khai giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn) là 1 trong 15 đơn vị điển hình được tuyên dương.

Lợi ích từ liên thông dịch vụ công

(CMO) Bắt đầu từ ngày 10/7, hai nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông “Ðăng ký khai sinh - Ðăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Ðăng ký khai tử - Xoá đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” được cung cấp trực tuyến trên toàn quốc. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết TTHC, giúp cắt giảm giấy tờ, thời gian, chi phí của người dân.

Ðơn giản hoá thành phần hồ sơ

(CMO) Tỷ lệ thủ tục hành chính (TTHC) phát sinh tại Bộ phận Một cửa của TP Cà Mau luôn đứng đầu so các địa phương khác trong tỉnh. Từ đó, kéo theo áp lực nhất định đối với đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Ðơn vị luôn quyết liệt chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), cũng như cải thiện điểm số trên lĩnh vực này.

Nâng chất dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân tốt hơn

(CMO) Đến nay, TP Cà Mau đã thực hiện 15/22 nhiệm vụ năm 2023, đạt trên 68,18% kế hoạch. Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai áp dụng chung tại UBND thành phố là 310 thủ tục, cấp xã là 165 thủ tục, được niêm yết công khai bằng mã QR tại nơi dễ nhìn, dễ tiếp cận kết hợp với công khai bằng bản giấy tại bàn ghi thông tin để người dân tra cứu; số điện thoại đường dây nóng được công khai đúng quy định...