ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 14-7-24 17:22:41
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khi nghị quyết đi vào cuộc sống

Báo Cà Mau Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, một trong những kết quả nổi bật mà huyện U Minh đạt được những năm qua là công tác giảm nghèo. Ðặc biệt, với 2 nghị quyết Chuyên đề số 04 và 07 của Huyện uỷ đi vào cuộc sống, đã đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo của địa phương.

Ngày 18/4/2011, Ban Thường vụ Huyện uỷ U Minh ban hành Nghị quyết số 04 về việc phân công tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phụ trách, giúp đỡ ấp nghèo, hộ nghèo. Nghị quyết được triển khai thực hiện đến nay. Theo đó, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã cụ thể hoá thành những cách làm trong việc nhận đỡ đầu, giúp đỡ hộ nghèo.

Tại xã Khánh Thuận, ông Ðỗ Minh Ðẳng, Phó bí thư thường trực Ðảng uỷ xã, cho biết: "Ðảng uỷ xã chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể phối hợp với các chi bộ giúp đỡ hộ nghèo, bằng cách tiếp cận để nắm được tình hình, xem hộ nghèo thiếu gì, cụ thể như thiếu kiến thức, hay vốn sản xuất... Từ đó, đảng viên chỉ dẫn tận tình cách thức làm ăn để hộ dân thực hiện".

Kể từ khi triển khai công tác giảm nghèo đa chiều, các chi bộ linh hoạt thay đổi cách tiếp cận để hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, nhất là về cây, con giống, phương thức làm ăn, để hộ nghèo vươn lên.

Nhiều hộ dân trên địa bàn Ấp 7, xã Khánh Tiến, tận dụng đất trống quanh nhà trồng rau cho thu nhập ổn định.

Bà Nguyễn Thị Bé Ba, Ấp 12, xã Khánh Thuận, cho biết: "Trước đây, kinh tế gia đình tôi khó khăn lắm. Nhờ được xã hỗ trợ 4 con heo giống chăn nuôi, bán được 21 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, tôi mua thêm heo giống về nuôi, từ đó có thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững”.

Khó khăn lớn nhất của hộ nghèo là thiếu vốn và tư liệu sản xuất, do đó, trong quá trình thực hiện, các đảng bộ, chi bộ linh hoạt hỗ trợ các hộ nghèo bằng cách tranh thủ các nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp những hộ nghèo có vốn làm ăn để vươn lên.

Chị Trần Bích Chăm, Ấp 7, xã Khánh Tiến, cho biết: "Khi được hội phụ nữ giới thiệu, làm cầu nối tiếp cận vốn vay ưu đãi, tôi sử dụng để đầu tư nhà lưới trồng rau. Sau khi thấy rau bán được, tôi thuê thêm đất để mở rộng trồng, hiện tại hằng tháng thu nhập khoảng 10 triệu đồng".

Ngoài ra, năm 2012, Huyện uỷ U Minh ban hành Nghị quyết số 07 về phát động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tận dụng đất sân, vườn, bờ liếp, bờ vuông tôm, bờ xáng trong lâm phần để trồng rau màu, cây ăn trái và các loại cây có giá trị kinh tế, tăng thu nhập cho hộ gia đình. Qua tuyên truyền vận động, người dân hưởng ứng tích cực, cải tạo đất hoang hoá, diện tích đất trống xung quanh nhà để trồng trọt, chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế.

"Mấy năm trước đây, bờ xáng này cỏ sậy rậm rạp, gia đình dọn dẹp trống trải để trồng rẫy, bán có đồng ra đồng vào, cũng ổn định cuộc sống", bà Huỳnh Thị Nhung, Ấp 18, xã Nguyễn Phích, chia sẻ.

Với sự quyết liệt, sâu sát của các cấp uỷ đảng, cùng với sự đồng thuận của Nhân dân, đến nay, huyện U Minh còn 1.238 hộ nghèo, chiếm 4,68%; cận nghèo còn 426 hộ, chiếm 1,61%. Từ năm 2011 đến nay, bình quân mỗi năm huyện giảm 2% hộ nghèo. Từ đó cho thấy, những nghị quyết chuyên đề của Huyện uỷ U Minh đã có sức lan toả, đi vào cuộc sống./.

 

Trần Chương

 

Khi nghị quyết đi vào cuộc sống

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, một trong những kết quả nổi bật mà huyện U Minh đạt được những năm qua là công tác giảm nghèo. Ðặc biệt, với 2 nghị quyết Chuyên đề số 04 và 07 của Huyện uỷ đi vào cuộc sống, đã đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo của địa phương.

HÐND tỉnh sẽ ban hành nhiều nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 14 tới là kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HÐND tỉnh, dự kiến tổ chức 3 ngày, khai mạc từ ngày 10/7. Tại kỳ họp, HÐND tỉnh sẽ thông qua 7 báo cáo và 16 dự thảo nghị quyết trên các lĩnh vực, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, tạo cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

Hiệu quả từ công tác dân tộc

Huyện Ðầm Dơi có 1.784 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) với hơn 8.100 người, nhiều nhất là đồng bào dân tộc Khmer với hơn 1.600 hộ, hơn 7.900 người, sinh sống tập trung ở các xã: Thanh Tùng, Tân Thuận, Tân Duyệt, Ngọc Chánh, Trần Phán và Quách Phẩm Bắc. Giai đoạn 2019-2024, các cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc chăm lo, tạo điều kiện cho bà con đồng bào DTTS phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Ðổi mới trong tư duy và thực tiễn hành động

Qua nửa nhiệm kỳ 2021-2026, hoạt động của HÐND các cấp trong tỉnh Cà Mau ngày càng dân chủ, chất lượng và hiệu quả, nhiều đổi mới trong tư duy và thực tiễn hành động. Qua đó, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Phát triển văn hoá, con người trong giai đoạn mới

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đánh giá, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Ðảng, tình hình kinh tế - văn hoá - xã hội của tỉnh đạt nhiều thành tựu quan trọng. Ðặc biệt, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014, của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Nghị quyết số 33-NQ/TW) và Chương trình hành động số 07-CTr/TU, ngày 15/4/2016, của Tỉnh uỷ, tình hình kinh tế, văn hoá - xã hội tỉnh Cà Mau tiếp tục phát triển; các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng văn hoá gắn với xây dựng chính quyền và xây dựng kinh tế thực hiện khá đồng bộ và chặt chẽ, phát huy được sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người Việt Nam nói chung, người Cà Mau nói riêng hướng đến giá trị “chân - thiện - mỹ”, nhân ái, nghĩa tình, góp phần làm phong phú đời sống vật chất và tinh thần Nhân dân trong tỉnh.

Nhiều chuyển biến trong thực hiện cấm khai thác tận diệt

Ngày 3/6, ông Nguyễn Việt Triều, Chi cục phó Chi cục Kiểm ngư Cà Mau, vui mừng thông tin, tiếp tục có 8 hộ dân tự nguyện đến giao nộp 8 bộ kích điện dùng để khai thác thuỷ sản tận diệt cho Trạm Kiểm ngư Sông Ðốc, Trạm Kiểm ngư Cái Ðôi Vàm. Trước đó, vào ngày 27/5, cũng có 2 ngư dân đến Trạm Kiểm ngư Sông Ðốc giao nộp 2 bộ kích điện. “Qua thông tin từ các hộ tự nguyện giao nộp cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục có những hộ khác làm theo. Việc làm này giờ đã trở thành phong trào”, ông Triều hồ hởi chia sẻ.

Nhân văn chính sách cho người lầm lỗi

Ngày 17/8/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2023/QÐ-TTg, về chính sách tín dụng đặc biệt dành cho những người đã chấp hành xong án phạt tù (Quyết định 22). Quyết định này không chỉ tạo điều kiện cho người lầm lỗi có điều kiện tái hoà nhập cộng đồng mà còn thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Ðảng, Nhà nước ta.

Ðưa Chỉ thị 17 vào đời sống

Từ khi Chỉ thị số 17-CT/TU của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền đối với việc khai thác nguồn lợi thuỷ sản có tính huỷ diệt trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị 17) được ban hành, các địa phương huyện Cái Nước tích cực triển khai thực hiện, qua đó góp phần nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Học và làm theo Bác gắn với thi đua

Mới đây, Ban Thường vụ Huyện uỷ Trần Văn Thời tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2024. Ðơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện vinh dự là 1 trong 12 tập thể được tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị.

Chuyển biến từ thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Nhằm nâng cao tính hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện Thới Bình có nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, qua đó tạo được sự lan toả rộng, sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trả lời phỏng vấn báo Cà Mau, ông Nguyễn Tráng Kiện, Huyện uỷ viên, Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, khẳng định: “Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân; qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức và có lối sống văn hoá lành mạnh trong mỗi cá nhân”.